Dunlop Banner Article
     
  • Dunlop Banner Article

JAK NAJLEPIEJ UŻYTKOWAĆ OPONY

 

Jako jeden z największych na świecie ekspertów w dziedzinie opon Dunlop wie, jak ważne jest jak najlepsze wykorzystanie ich możliwości. Poniższa sekcja poświęcona jest tak ważnym kwestiom, jak utrzymywanie poprawnego ciśnienia opon, poddawanie ich regularnym kontrolom i zabiegom konserwacyjnym, ich właściwe składowanie oraz unikanie nadmiernego zużycia. Opony, które są poprawnie napompowane i konserwowane, poprawiają bezpieczeństwo jazdy, oferują lepsze prowadzenie i wyższy komfort oraz zmniejszają zużycie paliwa.

 

Regularne poddawanie opon zabiegom konserwacyjnym to prosty i tani sposób na wydłużenie ich okresu eksploatacji. Stan opon należy regularnie kontrolować w domu lub podczas wizyt w garażu albo na stacji paliw.

 

Lista kontrolna:

 

• Co miesiąc dokonywać pomiaru ciśnienia i porównywać wynik z zaleceniami producenta
• Przyglądać się oponie, czy nie jest podziurawiona lub wybrzuszona albo jej ścianki boczne nie są uszkodzone
•  Kontrolować głębokość bieżnika, dokonując jego pomiaru przy użyciu specjalnego przyrządu
• Kontrolować ciśnienie i korygować je w razie potrzeby. Pamiętaj: nie wszystkie urządzenia pomiarowe są wystarczająco precyzyjne.
• Oczyścić powierzchnię dookoła wentyla, założyć nakrętkę i skontrolować jej szczelność (zwłaszcza po pompowaniu). Pamiętaj: po zmianie opony należy zawsze wymienić wentyl na nowy, aby zapewnić optymalną szczelność.
• Wydostać kamienie i inne ciała obce z bieżnika
• W przypadku nadmiernego lub nierównego zużycia przednich opon należy zbadać geometrię zawieszenia (zbieżność).
• Zbadać stan hamulców, jeśli wygląda, jakby zużycie opon wynikało z blokowania się kół.
• Jeśli występują takie symptomy, jak wibracje, bicie kół lub nierówne zużycie opon, oddać oponę wraz z obręczą do wyważenia. Niewyważenie kół może dodatkowo przyspieszać starzenie się zawieszenia i innych elementów układu kierowniczego.

 

Badanie stanu opony:

Stan ogumienia należy badać zawsze przed, w trakcie i po dłuższych trasach. Należy zwrócić uwagę na następujące elementy:


• Czy bieżnik i boki zużywają się nierównomiernie?
• Czy widać jakiekolwiek uszkodzenia (wyrwy, wybrzuszenia itp.)?
• Czy w bieżnikach nie są wciśnięte żadne kamienie lub ostre przedmioty?


Wyciągnąć wszystkie kamyczki itp. odpowiednim przyrządem, uważając, aby nie wbić go w gumową powierzchnię opony. Inne przedmioty wbite w napompowaną oponę, jak np. gwoździe, należy pozostawić w oponie do czasu, gdy będzie można pojechać samochodem do warsztatu wulkanizacyjnego w celu naprawy. Wyciągnięcie ostrego przedmiotu z opony niemal zawsze powoduje jej utratę ciśnienia. Jeśli można bezpiecznie dojechać do serwisu, lepiej jest tak zrobić niż zmieniać oponę na poboczu.

 

 

Składowanie opon:

W domu należy sprawdzić szczelność wentyli (zwłaszcza po pompowaniu) oraz założyć brakujące zakrętki wentyli. W przypadku nierównomiernego zużycia ogumienia należy oddać samochód do kontroli geometrii i wyważenia kół.


Opony trzymać w chłodnym i suchym pomieszczeniu, poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz w pewnej odległości od urządzeń wytwarzających prąd. Przechowywanie opon poza pomieszczeniami zamkniętymi prowadzi do zawilgocenia oraz zwiększa ryzyko szybszego zużycia.

 

Prawidłowe prowadzenie samochodu:

Sposób prowadzenia samochodu może stanowić przyczynę nadmiernego zużycia i uszkodzenia opony.

 


W trosce o stan opon należy przestrzegać następujących rad:


• Unikać najeżdżania na krawężniki lub ocierania opon o krawężniki i inne wypukłe elementy nawierzchni
• Nie stawiać pojazdu w miejscach zanieczyszczonych olejem, smarem, olejem napędowym lub innymi substancjami chemicznymi
• Przed jazdą z dużą prędkością i pełnym obciążeniem zawsze kontrolować i korygować ciśnienie w oponach
• Przed lub po pokonaniu dużego dystansu lub jeździe autostradą sprawdzać uważnie stan ogumienia oraz kontrolować ciśnienie w oponach (po ostygnięciu opon)
• W samochodach ze wspomaganiem kierownicy nie kręcić kierownicą, jeżeli samochód stoi w miejscu
• Unikać jazdy po szorstkiej, nierównej, nieutwardzonej lub pokrytej gruzem nawierzchni. Jeśli jest to nieuniknione, po przejechaniu odcinka takiej nawierzchni sprawdzić, czy w bieżniku nie tkwią ciała obce. Obejrzeć ścianki boczne, czy nie ma w nich wyrw ani wybrzuszeń.