Декларация за конфиденциалност

 

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

Като използвате уеб сайта на Dunlop, вие давате своето съгласие, че приемате онлайн декларацията за поверителност на компанията. Ако не приемате тази декларация, моля, не използвайте нашите уеб сайтове. Запазваме си правото по собствено усмотрение да променяме, модифицираме, добавяме или отстраняваме части от тази декларация по всяко време. Моля, редовно проверявайте тази страница за промени. Ако продължавате да използвате нашите уеб сайтове след момента на публикуване на дадени промени ще означава, че приемате тези промени.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Dunlop Tire Company, отсега нататък "Dunlop", смята личната информация като Вашето име, пощенски и електронни адреси или телефонен номер за поверителна. Съответно личната информация, която ни предоставяте, се съхранява на сигурно място, достъпна е само за специално определен персонал или оторизирани лица, и, с изключение на информацията от интернет регистрационната форма за гуми (вижте по-долу), се използва за маркетинга на продуктите ни или за по-доброто обслужване на нашите клиенти. Dunlop няма да разкрие никакви лични данни на други организации.

Събиране на информация

Когато разглеждате някоя интернет страница на Dunlop, вие го правите анонимно. Не се събира лична информация. Въпреки това, някои части от нашите интернет страници могат да изискат от вас да предоставите доброволно лична информация като име, електронен адрес и др. за кореспонденция, регистрация на интернет страницата, правене на покупка или участие в онлайн проучвания.

Dunlop може да задържи и съобщения в електронен вид, изпратени до отдел "Обслужване на клиенти", IT поддръжка или други служители. Те могат да бъдат използвани само в границите на компанията Dunlop като средство за постоянно подобряване на обслужването на клиенти.

Интернет страниците на Dunlop следят посещенията на тях. Например, събират се статистически данни, които показват дневния брой посетители на дадена интернет страница, исканията, получени през деня за определени файлове на страницата, и от кои държави идват тези искания. Събраните статистически данни се използват за обновяване на нашата интернет страница, за да отговорим по-добре на нуждите ви, и може да бъдат предоставяни на други, но тези статистики не съдържат никаква лична информация и не могат да бъдат използвани за събирането на такава.

Има технология, наречена "бисквитки" (cookies), която може да бъде използвана, за да ви предостави детайлна информация от дадена интернет страница. Сookie файлът е част от данни, която интернет страницата може да изпрати на вашия браузер и след това да бъде съхранена в системата ви. Някои интернет страници на Dunlop могат да използват Сookie файловете, за да обслужват още по-добре потребителите си. Може да настроите браузера си да ви информира, когато получите cookie файл, като ви даде избор дали да го приемете или не.

Използване на информация

Dunlop може да използва предоставената от потребителите информация, за да предостави някаква услуга, измери потребителския интерес към различните ни продукти и услуги или да информира потребителите за нови продукти и програми. Тези предложения могат да бъдат базирани на информация от проучвания, която може да посочва продуктови предпочитания или електронно писмо, изпратено до интернет страницата на Dunlop.

Използваните списъци с предлагани продукти и услуги, които ви изпращаме, са разработени и се управляват при стриктни условия, създадени да гарантират сигурността и поверителността на личната информация на клиента. Dunlop ще се постарае да удовлетвори на всеки, който пожелае името му да бъде изтрито от пощенски и електронни списъци.

Освен това, Dunlop ще използва лична информация само по начините, които не противоречат на целите, с които е събрана и съответно позволена от вас. Dunlop ще предприеме мерки, за да гарантира, че личната информация се отнася за желаното й използване, по един точен, пълен и установен начин, базиран на информацията, предоставена от лицето.

Dunlop е международна компания с офиси и бази данни по целия свят. Dunlop може да прехвърли вашите данни към една от базите си данни извън страната, в която живеете. Dunlop взема мерки за защитата на данни, които са прехвърлят по този начин.

При ваше искане, Dunlop ще ви осигури известен достъп до личната информация, която има за вас. Освен това, Dunlop ще позволи на отделни лица да поправят или изтрият известна информация, ако тя е неточна или непълна. Вие имате правото да се откажете от съгласието си вашите данни да бъдат допълнително обработвани, в който случай Dunlop може да не е способна да продължи някоя функция, за която са дадени данните (със съответните последствия). В допълнение на това, вие имате право да спрете бъдещото предоставяне на вашите данни на трети страни, когато има непълни уговорки за защита на данните. Свържете се с нас и Dunlop ще отговори на въпросите ви.

Информация за онлайн регистрация на гуми

Информацията, която потребителите предоставят в интернет регистрационна форма за гуми, няма да бъде предоставяна на трети страни, освен упоменатите такива от закона, нито ще бъде използвана с маркетингови цели. Всяка информация, която предоставяте в интернет регистрационната форма за гуми, се пази в отделна база данни за регистрации за гуми и не се използва с други цели.

Разкриване на информация

Тъй като Dunlop смята индивидуалната информация за поверителна, политиката ни не включва разкриване на лична информация, събрана онлайн, на трети страни, освен ако законът не го изиска или се отнася до юридически или правителствени разследвания или процедури. Dunlop не продава, отдава или препраща лична информация на други отганизации.

Други интернет страници

Интернет страниците на Dunlop могат да съдържат връзки към други интернет страници и ние се стараем да предлагаме връзки само с онези интернет страници, които споделят високите ни стандарти и уважение към поверителността. Въпреки това ние няма да носим отговорност за съдържанието или практиките за поверителност, използвани от други интернет страници.

Деца

Dunlop умишлено не събира лична информация (като име, адрес и телефонен номер) от деца под 13 години чрез интернет страницата си. Dunlop инструктира децата под 13-годишна възраст да не изпращат такива данни чрез този уеб сайт. Понастоящем не позволяваме на деца под 13 да се регистрират или участват в състезания или промоции на тази страница. Въпреки това, в случай, че родителят или настойникът на дете под 13 години сметне, че детето ни е предоставило лична информация за себе си, родителят или настойникът на това дете трябва да се свърже с нас, ако желаят информацията да бъде изтрита. Ако Dunlop разбере, че има лична информация за дете под 13 години в своите файлове, ние ще изтрием тази информация оттам. Освен това, всеки индивид под 18 години трябва да поиска разрешение от своя родител или настойник, преди да използва или разкрива лична информация за себе си на интернет страницата.