DUNLOP SATISFACTION GUARANTEE

Med den nye kampagne “Dunlop Satisfaction Guarantee – Buy with Confidence”, kan du kun vinde! Vi er sikre på, at vores prisvindende dæk vil leve op til dine forventninger – hvis du ikke er 100% tilfreds, erstatter vi dem med nye dæk.   

BETINGELSER

14 dages returret* 

Kampagnen omfatter kun dæk købt og monteret hos en autoriseret Dunlop-forhandler/serviceleverandør, der er omfattet af “Dunlop Satisfaction guarantee – Buy with confidence”. 

Du skal købe et sæt bestående af FIRE dæk af samme Dunlop-model og størrelse. Returnering eller ombytning af dæk, der er omfattet af garantien, skal ske inden for fjorten (14) dage fra den dato, hvor du købte dækkene. 

Der skal udfyldes en returneringsrapport ved returneringen af dækkene. Denne skal udfyldes og underskrives af både dig og forhandleren. Dokumentation for dit køb skal vedhæftes returneringsrapporten, så behold venligst din kvittering eller anden dokumentation for købet.

Ekstraomkostninger for skift til en anden og dyrere dækmodel skal dog betales af dig. 

 

KAMPAGNENS REGLER:  

Din tilfredshed er vigtig for os!

Med garanti på vores nyeste udvalg af Dunlop dæk, står du i en ren "win-win"-situation: Hvis du ikke er tilfreds med dine nye Dunlop dæk, ombytter vi til et tilsvarende produkt (ekskl. eventuelle ekstragebyrer) i henhold til nedenstående betingelser.

Resume af betingelserne

Kampagnen omfatter kun dæk købt og monteret hos en autoriseret Goodyear-forhandler/serviceleverandør, der er omfattet af Dunlop-satisfaction garanti.

Du skal købe et sæt bestående af fire dæk af samme Dunlop-model og størrelse.

Returnering eller ombytning af dæk, der er omfattet af garantien, skal ske inden for fjorten (14) dage fra den dato, hvor du købte dækkene.

Der skal udfyldes en returneringsrapport ved returneringen af dækkene. Denne skal udfyldes og underskrives af både dig og forhandleren. Dokumentation for dit køb skal vedhæftes returneringsrapporten, så behold venligst din kvittering eller anden dokumentation for købet.

En og samme forbruger kan højst returnere et sæt dæk.

Hvis du vælger at få ombyttet dækkene til et tilsvarende produkt eller returnere dækkene, skal du ikke afholde monteringsomkostninger for skift til en anden dækmodel. Ekstraomkostninger for skift til en anden og dyrere dækmodel skal dog betales af dig.

Garantien dækker kun, hvis - alle fire monterede dæk er af samme Dunlop-model.

- de returnerede dæk ikke er slidt mere end 1 mm i forhold til den oprindelige slidbane.

- de returnerede dæk ikke har fysiske skader (skrammer osv.) udover, det som må forventes ved almindelig slitage.

- anmodning om returnering af dæk foretages senest 14 dage efter den oprindelige købsdato.

- forhandleren sikrer, at alle andre biltekniske problemer med relation til kørekomforten (vibrationer, støj, affjedringsproblemer) er løst, og at sådanne problemer ikke har indflydelse på beslutningen om at udskifte dækkene.

Punkteringsgaranti: (gyldig i 1 år fra købsdatoen) Punkteringsforsikringen dækker ikke i tilfældene angivet nedenfor, og dækket vil ikke blive erstattet, hvis:

- Dækskader opstår som følge af bilulykker, vandalisme, unormale vejforhold, uforsigtig kørsel, manglende overholdelse af anbefalet dækvedligeholdelse, tyveri, brand og brug af snekæder.

- Dækskader kan blive repareret på et dækværksted (reparationsomkostningerne skal betales af slutbrugeren).

- Dækket er blevet mønsteropskåret, eller slangeløse dæk har fået slanger monteret i løbet af garantiperioden, eller slidbanedybden er mindre end 4 mm.

- Dækket har været anvendt til racerløb.

- Mindre end 4 dæk (fuldt sæt) er blevet købt af forbrugeren.

Hvert dæk kan kun erstattes én gang (ekskl. montering og andre tillægsomkostninger) + ROF (Run on Flat)-dæk er ikke omfattet af punkteringsgarantien.

Dine ufravigelige rettigheder efter lovgivningen berøres ikke af Dunlop-satisfaction garanti, herunder den 2-årige reklamationsfrist efter Købeloven. Uanset Dunlop-satisfaction garanti kan du reklamere over ydelsen i sin helhed efter den relevante lovgivning.

Garantien ydes af Goodyear Dunlop Tires Danmark A/S. Du skal som udgangspunkt reklamere over for forhandleren. En reklamation, der iværksættes over for den danske Goodyear repræsentant, sidestilles dog med reklamation over for forhandleren.

Dunlop-satisfaction garanti gælder som tillæg til de almindelige vilkår og betingelser, som enten Goodyear Dunlop Tires eller din lokale Goodyear-forhandler anvender. Kontakt venligst din Goodyear-forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Goodyear Dunlop forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at ændre reglerne og at annullere kampagnen og ethvert aspekt ved kampagnen.