Czech Republic CS
Změnit stát

Nezbytná péče o pneumatiky

Kontrola tlaku vašich pneumatik – dělejte jí pravidelně pro bezpečnou jízdu a delší životnost

Správný tlak v pneumatikách

Udržování doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách prodlouží jejich životnost a zajistí optimální ovladatelnost, brzdění a úsporu paliva.

Všechny pneumatiky unikají, zpravidla tempem přibližně 0,69 baru nebo 1 libry na čtvereční palec (psi) měsíčně. Toto tempo se může zrychlovat častými dálkovými jízdami, nerovnými povrchy vozovky a těžkými náklady, přičemž únik vzduchu je vyšší také při vyšších teplotách. Tlak v pneumatikách kontrolujte každý měsíc a zvažte, zda současně nezkontrolovat také jejich vzorek. Pneumatiky byste měli kontrolovat, jsou-li studené – jízdou se pneumatiky zahřívají, čímž se vzduch v nich rozpíná a zvyšuje se tak riziko nepřesného měření.

Doporučený tlak pro vaše pneumatiky lze najít v uživatelské příručce k vašemu vozidlu nebo na bočnici pneumatiky.

Jak kontrolovat tlak v pneumatikách

1. Použijte manometr na vzduchovém kompresoru v servisu nebo si jej kupte v prodejně s autopříslušenstvím.

2. Najděte ventilek pneumatiky a odšroubujte čepičku.

3. Zatlačte manometr na ventilek – uslyšíte krátké zasyčení a ukazatel manometru by měl ukázat hodnotu.

4. Porovnejte tlak na manometru s doporučenou hodnotou tlaku v barech nebo psi pro vaši pneumatikou.

5. V případě potřeby pneumatiku dohustěte nebo upusťte.

6. Proveďte opětovnou kontrolu a korekce, dokud nebude tlak na doporučené úrovni.

7. Nasaďte zpět čepičky ventilků.

8. Tento postup opakujte u všech čtyř pneumatik.

Zjistíte-li nadměrný nebo neobvyklý pokles tlaku, může to signalizovat únik. Poraďte se s odborníkem.