Czech Republic CS
Změnit stát

Nezbytná péče o pneumatiky

Odborník na pneumatiky provádějící kontrolu – pravidelně kontrolujte vzorek svých běhounů

Kontroly stavu běhounů

Běhouny pneumatik mohou mnoho napovědět o stavu vašeho vozidla a upozornit vás na potenciální problémy. Doporučujeme provádět pravidelné kontroly běhounů, které mohou odhalit problémy, které vyžadují odborný zásah. Zvykněte si kontrolovat běhouny pneumatik každý měsíc, jakož i před a po dlouhých jízdách.

Na co se zaměřit:

Ukazatele opotřebení běhounu: Ukazatele opotřebení běhounu jsou proužky z tvrdé gumy, které jsou viditelné pouze tehdy, dojde-li k opotřebení běhounu pneumatiky pod určitou úroveň. Minimální povinná hloubka vzorku pneumatiky je 1,6 mm, přičemž u zimních pneumatik doporučujeme vzorek s hloubkou alespoň 4 mm. Viditelné ukazatele opotřebení běhounu jsou známkou toho, že je načase pneumatiky vyměnit. Písmena TWI na bočnici vám naznačí, kde se nacházejí.Hloubka vzorku: Abyste si byli jisti, že splňujete zákonné požadavky, můžete rovněž použít měřič hloubky vzorku. Jednoduchý měřič lze zakoupit ve vaší místní prodejně s autopříslušenstvím. Při kontrole hloubky měřičem měřte hloubku vzorku na vnitřní i vnější straně běhounu pneumatik.Předměty uvízlé v drážkách běhounu: V běhounech mohou uvíznout drobné předměty. Během pravidelné kontroly odstraňte veškeré kamínky nebo odštěpky, přičemž buďte opatrní, abyste nepoškodili pneumatiku. Nelze-li předmět snadno odstranit nebo domníváte-li se, že pneumatika byla propíchnuta předmětem jako je např. hřebík, poraďte se s odborníkem. Jeho odstraněním by mohlo dojít k vypuštění pneumatiky.Nadměrné opotřebení na vnější straně pneumatiky: Pneumatiky, které jsou podhuštěné, se mohou často rychle opotřebovávat na okrajích. Zkontrolujte tlak v pneumatice oproti doporučením výrobce nebo, zjistíte-li, že pneumatika rychle ztrácí vzduch, vyhledejte odborníka, aby zkontroloval, zda pneumatika neuniká. Jízda na podhuštěných pneumatikách zkracuje životnost pneumatik, zvyšuje spotřebu paliva a hrozí vyšší riziko nehody. Objevíte-li známky nadměrného opotřebení pouze na předních pneumatikách, může to indikovat, že příliš rychle projíždíte zatáčky. Uvažujte o změně svých jízdních návyků.

 

Nadměrné opotřebení ve středu běhounu: Pneumatiky, které jsou přehuštěné, se mohou často rychle opotřebovávat ve středu běhounu. Nadměrný tlak vzduchu může zvyšovat riziko defektu pneumatiky a proto vždy dbejte na to, aby byly pneumatiky nahuštěny pouze na tlak doporučený výrobcem.Nerovnoměrné opotřebení na všech pneumatikách: Pneumatiky namontované na přední nápravě vykonávají více práce než pneumatiky na zadní nápravě, jelikož po většinu času nesou hmotnost motoru a jsou vystaveny působení větších sil při řízení a brzdění. Opotřebovávají-li se však přední pneumatiky rychleji než byste očekávali, mohli by to signalizovat opotřebení tlumičů. Rychlejší opotřebení na jedné straně vozidla znamená, že je možná načase nechat kola seřídit.Nerovnoměrné opotřebení na jedné pneumatice: Nerovnoměrně opotřebené plošky na jedné pneumatice mohou být známkou toho, že kola vyžadují vyvážení nebo seřízení. Holá místa mohou také znamenat, že je možná potřeba nechat zkontrolovat zavěšení kol. Vyhledejte specialistu na pneumatiky, aby zjistil příčinu.Pilovitý vzhled na okrajích pneumatiky: Pilovitý nebo roztřepený vzhled kolem okrajů pneumatiky je nejpravděpodobněji způsoben nepravidelným třením o silnici. Promluvte si s odborníkem o vyvážení kol.