Czech Republic CS
Změnit stát
 

Podmínky použití

Zřeknutí se práv

Využíváním sítě Dunlop stvrzujete souhlas s ochranou soukromí online společnosti Dunlop. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte naše stránky. Vyhrazujeme si právo kdykoli dle naší úvahy měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto podmínek. Kontrolujte pravidelně tuto stránku kvůli možným změnám. Tím, že pokračujete ve využívání těchto stránek i po případných změnách, stvrzujete přijetí těchto změn.
 

Soukromí

Základní zásady ochrany důvěrnosti a soukromí

Dunlop Tyre Company dále jen „Dunlop“ považuje osobní informace, například jméno, poštovní nebo e-mailovou adresu a telefonní číslo za soukromé a důvěrné informace. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou tedy uloženy na zabezpečeném místě, jsou přístupné pouze pověřenému personálu nebo oprávněným zástupcům a s výjimkou informací online registrace pneumatiky (viz níže) jsou použity pouze k distribuci našich produktů nebo k vylepšení služeb našim zákazníkům. Dunlop nepředá žádné osobní informace jiným organizacím.

Shromažďování informací

Když procházíte webové stránky Dunlop, dochází k anonymnímu sběru informací. Osobní informace nejsou sbírány. Některá místa našich webových stránek však mohou vyžadovat, abyste dobrovolně poskytly osobní informace včetně jména, e-mailové adresy, a podobně pro účely korespondence, registrace na webové stránky, provedení nákupu nebo účasti na online průzkumech.

Dunlop rovněž může uchovat elektronickou komunikaci, kterou odešlete zástupcům služeb zákazníkům, tvůrci webových stránek nebo dalším partnerům. Ta může být sdílena pouze v rámci společnosti Dunlop jako prostředek k průběžnému zlepšování služeb zákazníkům.

Webové stránky společnosti Dunlop zaznamenávají informace o návštěvách těchto stránek. Jsou například sestavovány statistiky, které zobrazují denní počet návštěvníků serveru, denní počet obdržených požadavků na konkrétní soubory a státy, ze který tyto požadavky pochází. Tyto souhrnné statistiky se používají k přizpůsobení našich webových stránek, aby lépe splňovaly vaše potřeby, a je možné je dále šířit, neobsahují však žádné osobní informace a nelze je použít k získávání takovýchto informací.

Existuje technologie nazývaná „cookies“, díky které můžete z webových stránek získávat informace šité na míru. Cookie je malý datový soubor, který může nějaká webová stránka odeslat do vašeho prohlížeče a následně může být uložen do vašeho systému. Určité webové stránky společnosti Dunlop používají soubory cookie, abychom mohli uživatelům lépe sloužit. Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli vždy při přijetí souboru cookie upozorněni a měli tak možnost rozhodnout, zda ho přijmout.

Použití informací

Společnost Dunlop může použít informace, které jí uživatelé předají, například k poskytnutí služby, změření zájmu spotřebitelů o různé produkty a služby, nebo k informování uživatelů o nových produktech a programech. Tyto nabídky mohou být založeny na informacích získaných při průzkumech, na informacích, které mohou udávat předvolby nákupu, nebo na e-mailech odeslaných na server společnosti Dunlop.

Všechny seznamy, které se používají k odesílání nabídek produktů a služeb jsou vyvíjeny a spravovány za přísných podmínek stanovených k zajištění ochrany zabezpečení a soukromí osobních informací zákazníků. Dunlop vynaloží přiměřené úsilí k vyřízení všech požadavků na odstranění jmen ze seznamů poštovních nebo e-mailových adres.

Dále Dunlop použije osobní informace pouze takovými způsoby, které jsou slučitelné s účely, pro které byly shromažďovány, nebo byly vámi dodatečně potvrzeny. Dunlop provede přiměřené kroky k zajištění, aby byly osobní informace přesné, úplné, aktuální a relevantní pro zamýšlené použití, na základě informací, které jsou daným člověkem sdíleny.

Dunlop je globální společnost, která má pobočky a databáze po celém světě. Dunlop může přenášet vaše data do některé z databází poboček, které jsou v jiné zemi, než je vaše bydliště. Dunlop provádí opatření k ochraně dat, která jsou takto přenášena.

Na požádání Dunlop udělí jednotlivcům odpovídající přístup k osobním informacím, které o nich uchovává. Dunlop navíc provede přiměřené kroky, aby mohly jednotlivci opravovat, doplňovat nebo odstraňovat informace, o kterých prokáží, že jsou nesprávné nebo neúplné. Máte právo odebrat svůj obsah z dalšího zpracování vašich dat, v tom případě společnost Dunlop nesmí již data dále používat pro funkce, pro které byla získána (s následnou platností). Navíc máte právo zabránit v dalším šíření vašich dat třetím stranám, tam kde nejsou adekvátní opatření k ochraně dat. Obraťte se na nás a společnost Dunlop se bude zabývat vašimi obavami.

Informace online registrace pneumatiky

Žádná z informací, poskytnutá uživateli při online registraci pneumatiky, nebude sdílena s jinou třetí stranou, než je určeno zákonem, ani nebude použita k marketingovým účelům. Jakákoli informace, kterou poskytnete ve formuláři online registrace, je skladována v oddělené databázi registrací pneumatik, a není používána k žádným jiným účelum.

Zveřejnění

Protože Dunlop považuje osobní údaje za důvěrné, naše politika znamená, že neodtajníme žádné osobní údaje, které byly shromážděny online, třetím stranám, pokud takovéto poskytnutí informací není vyžadováno zákonem nebo se týká soudních nebo vládních vyšetřování nebo procesů. Dunlop neprodává, nepronajímá, ani nepřevádí osobní data dalším organizacím.

Další webové stránky

Webové stránky společnosti Dunlop mohou obsahovat odkazy na další stránky, vyvíjíme však maximální úsilí, abychom spojili pouze ty stránky, které sdílí naše vysoké standardy a respektování soukromí. Nicméně nejsme zodpovědni za obsah praktik v oblasti ochrany osobních údajů, které používají ostatní stránky.

Děti

Dunlop nesbírá úmyslně žádné osobně identifikovatelné údaje, (například jméno, adresu a telefonní číslo) od dětí mladších 13 let prostřednictvím svých webových stránek. Dunlop přesně instruuje děti mladší 13 let, aby neudávaly tyto informace na těchto webových stránkách. Současně nedovolujeme dětem mladším 13, aby se zaregistrovaly nebo zúčastnily soutěží nebo reklamních akcí na webu. Pokud však rodič nebo zodpovědná osoba dítěte mladšího 13 let věří, že nám dítě tyto osobně identifikovatelné údaje poskytlo, rodič nebo zodpovědná osoba tohoto dítěte by nás měli kontaktovat, pokud chtějí tyto informace z našich souborů vymazat. Pokud Dunlop zjistí, že má osobně identifikovatelné informace o dítěti mladší než 13 let, vymažeme tuto informaci z existujících souborů. Uživatelé mladší 18 let navíc musí získat svolení rodičů nebo zodpovědné osoby před použitím nebo zveřejněním osobních údajů na tomto webu.