Czech Republic CS
Změnit stát

Kritéria výsledků kvality

Kritéria výsledků kvality

Více než 125 let kvality Dunlop

Každá pneumatika, která nese jméno Dunlop, musí splňovat ty nejvyšší standardy – a není vyšší laťky nežli té, kterou si stanovujeme sami pro sebe.

Aby všechny výrobky Dunlop vykazovaly špičkovou výkonnost, dlouhou životnost a spolehlivost na silnici, testujeme každou novou konstrukci pneumatiky podle zásady, kterou nazýváme koncepce 3/15/50.

Co to znamená?

Kritéria výsledků kvality

Koncepce 3/15/50 odráží různé počty výkonnostních kritérií, na která jsou naše pneumatiky testovány.

3 – Počet výkonnostních kritérií, na která jsou pneumatiky testovány podle systému značení pneumatik EU

15 – Průměrný počet výkonnostních kritérií posuzovaných podle nezávislých testů prováděných předními evropskými automobilovými organizacemi a publikacemi

50 – Počet testů, kterými prochází každá nová konstrukce pneumatik Dunlop.

Získejte další informace o hlavních výkonnostních atributech pneumatiky

3 – Testování značení pneumatik EU

Kritéria výsledků kvality

Standardizované značení pneumatik EU, které bylo zavedeno v roce 2012, analyzuje každou pneumatiku z hlediska 3 hlavních výkonnostních kritérií:

  • Spotřeba paliva – Míra valivého odporu pneumatiky, která má vliv na spotřebu paliva vozidla. Hodnotí se od A (nejvyšší hodnocení) do G (nejnižší hodnocení).
  • Přilnavost za mokra – Míra schopnosti pneumatiky brzdit na mokré vozovce. Přilnavost za mokra se hodnotí od A (nejvyšší hodnocení) do F (nejnižší hodnocení).
  • Vnější valivý hluk – Vnější hluk vydávaný pneumatikou se měří v decibelech. Třída hlučnosti pneumatik je uvedena v podobě černých zvukových vln v počtu od jedné (tiché) do tří (hlasité).

Získejte další informace o značení pneumatik EU

50 – Interní testy společnosti Dunlop

Kritéria výsledků kvality

Ve společnosti Dunlop jsme přesvědčeni, že označení pneumatik EU pomáhá spotřebitelům činit při nákupu nových pneumatik informovaná rozhodnutí. Proto jsme na vývoji označení s úředníky EU před jeho zavedením spolupracovali.

Ceníme si rovněž příspěvků nezávislých subjektů a organizací provádějících testy a vážíme si jejich poctivého posouzení našich výrobků opět s vírou, že pomohou spotřebitelům učinit informované rozhodnutí. Proto v našich brožurách a na internetu zveřejňujeme výsledky testů společně s informacemi o našich pneumatikách.