Rengashuolto

 

1. Täyttöpaine

Oikea täyttöpaine vaikuttaa ratkaisevasti teollisuusrenkaiden suorituskykyyn. Rengaspaineen tarkistaminen on myös yksi tärkeimmistä huoltotoimenpiteistä. Oikean täyttöpaineen saa selville punnitsemalla akselipainot ja katsomalla sen jälkeen rengaskoon mukaisen oikean painearvon paino-/täyttötaulukosta. Kaikissa taulukoissa ilmoitetaan kuormituskyky yhtä rengasta kohti.

Alitäyttäminen

Voi vahingoittaa renkaan kudosrakennetta. Renkaan jatkuva epänormaali taipuminen aiheuttaa ennenaikaisia vaurioita renkaan runkoon.

Tarkista täyttöpaineet usein

Täyttöpaineet tulisi tarkistaa säännöllisesti (vähintään kahden viikon välein). Käytä täyttämisessä apuna erityistä painemittaria, ja tarkista mittarin tarkkuus vähintään kerran vuodessa. Rengaspaineet mitataan aina kylmistä renkaista ennen koneen käyttöä. Jos kuumassa renkaassa on mitattaessa riittävä paine, kylmä rengas on alipaineinen.

2. Suositeltujen vanteiden käyttö

Suositeltua kapeamman vanteen käyttäminen voi aiheuttaa asennusongelmia, sillä useimmissa rengasmalleissa oleva vannesuojus tai laippasuojus voi estää renkaan jalkaosan asettumisen kapeaan vanteeseen. Jos rengas on asennettu kapealle vanteelle, renkaan vannesuojus rasittaa liiallisesti laippaa, mikä voi aiheuttaa renkaan sivupinnan irtoamista tai vanteen ennenaikaista vaurioitumista. Kulutuspinta pyöristyy kapeassa vanteessa. Kuten myös ylitäyttötilanteessa rengas kuluu tällöin enemmän kulutuspinnan keskiosasta ja veto-ominaisuudet huononevat. Käytä aina suositeltua vannekokoa.

3. Venttiilivaurio

Jos venttiilit irtoavat, se tarkoittaa sitä, että renkaan jalkaosa luisuu pois vanteelta tai venttiili on väärin keskitetty. Renkaan jalkaosan irtoaminen vanteelta voi johtua seuraavista asioista:

• Liian alhainen rengaspaine.

• Jalkaosan virheellinen asettuminen vanteelle.

• Voiteluaineen liiallinen käyttö jalkaosassa tai vanteella rengasta asennettaessa.

• Toleranssin alapuolella ajaminen.

4. Erirakenteisten renkaiden sekoittaminen

Erirakenteisia vyö- ja ristikudosrenkaita ei saa asentaa samalle akselille. Se voi aiheuttaa epävakautta ja mekaanisia vaurioita. Joissakin maissa renkaiden sekoittaminen on laissa kielletty.

5. Rasvat ja öljyt

Älä anna renkaiden joutua kosketuksiin rasvan tai öljyn kanssa kumin vaurioitumisen välttämiseksi. Pese mahdolliset kemikaalit pois renkaista sen jälkeen kun traktoria on käytetty ruiskutukseen.

6. Asiantunteva korjaushuolto

Renkaat on tarkistettava mahdollisten vaurioiden varalta. Etsi etenkin sellaisia viiltoja tai halkeamia, jotka paljastavat runkokudokset tai läpäisevät ne. Vaurioituneet renkaat on poistettava mahdollisimman nopeasti ja lähetettävä asiantuntevaan korjaushuoltoon täydellisen tarkastuksen ja mahdollisen pysyvän korjauksen tekemistä varten.

7. Renkaiden turvallisuus

Käytä aina rengastoimittajan määräämiä asennus- ja irrotustyökaluja.

Älä koskaan yritä irrottaa täytetyn renkaan jalkaosia.

Älä koskaan täytä täysin tai huomattavasti tyhjentynyttä rengasta uudelleen, ennen kuin olet irrottanut sen ja tarkistanut, ettei renkaassa, sisärenkaassa tai vanteessa ole vaurioita.

Irrota venttiilipesä ja tyhjennä rengas kokonaan ennen huoltoa.

Älä koskaan muunna, hitsaa, kuumenna tai juota vanteita. Irrota rengas ennen vanteelle tehtäviä huoltotöitä.

Tarkista, että venttiili pitää ilman renkaan sisällä. Vaihda vaurioituneet tai vuotavat venttiilit.

Älä asenna renkaaseen vääntynyttä tai viallista sisärengasta. Käytä vain valmistajan suosittelemaa sisärengasta.

Tarkista, ettei renkaan rungossa ole viiltoja, irronneita kudoslankoja, vieraita esineitä tai muita vaurioita. Jos vauriot voi korjata, ne tulisi korjata ennen sisärenkaan asentamista. Jos vaurioita ei voi korjata, rengas tulee hävittää.

Poista renkaan rungossa mahdollisesti oleva lika, nesteet tai vieraat esineet ennen sisärenkaan asentamista.

Käytä uudessa renkaassa uusia venttiilejä ja uutta sisärengasta.

Puhdista ja tarkasta vanne ja katso, että vanteen halkaisija vastaa renkaan halkaisijaa.

Käytä vain hyväksyttyjä voiteluaineita. Älä käytä jäätymättömiä, silikonipohjaisia tai öljypohjaisia voiteluaineita.

Lisää jalkaosaan enintään 2,5 baarin (35 psi) paine renkaan asennuksen aikana.

Aseta rengas turvakehikkoon ja käytä jatkoletkua, jossa on mittari ja kiinnityslaite, jotta käyttäjä voi seisoa kauempana renkaasta täytön aikana.

Älä yritä asentaa rengasta vanteelle, jos renkaan halkaisija ei täysin vastaa vanteen halkaisijaa. Esimerkki: toisen halkaisija on 15 tuumaa ja toisen 15,3 tuumaa.