Skrb za gume

 

1. Tlak zraka

Pravilan tlak zraka u gumi određuje se vaganjem tereta po osovini, a zatim se uvažava tablica koja za pojedinu dimenziju gume navodi tlak zraka kod određenog opterećenja. U svim tablicama navedeno je opterećenje po gumi.

Prenizak tlak zraka

Može uzrokovati oštećenja na kordnoj konstrukciji gume. Kod dugotrajnog nenormalnog savijanja gume karkas gume može prebrzo otkazati.

Često provjeravajte tlak u gumama

Tlak zraka treba redovito provjeravati (najmanje svaka dva tjedna). Da bi guma bila pravilno napunjena zrakom, upotrebljavajte manometar niskog tlaka kod kojega barem jedanput na godinu treba provjeriti točnost mjerenja. Tlak u gumama treba provjeravati kad su hladne i prije nego što se upali motor. Ako naime kod vruće gume mjerenja pokažu da je tlak zraka pravilan, u hladnom stanju ta je guma premalo napunjena.

2. Uporaba preporučenih naplataka

Pri uporabi naplataka užih od preporučenih moguće su poteškoće pri montaži jer poklopac zaštite ili roga naplatka koji je profiliran u većini guma ne sjeda na stopu gume. Kad se guma jednom montira na uži naplatak, zaštita naplatka gume nepravilno pritišće na rog naplatka, zbog čega je moguća separacija bočnice ili prerano otkazivanje naplatka na radijusu pete. Na uskom naplatku gazni je sloj zaokružen. Kao kod previsokog tlaka zraka tu je oštećenje koncentrirano na središnjem području gaznoga sloja te je prianjanje pri uporabi lošije. Zato uvijek upotrijebite preporučeni naplatak.

3. Oštećenje ventila

Kada se ventil iščupa iz zračnice, to može značiti klizanje stope gume na naplatku ili nepravilno centriranje naplatka. Za klizanje stope gume na naplatku uzrok može biti:

• Nizak tlak zraka

• Nepravilno sjedanje stope gume na naplatak

• Prekomjerno namazana noga ili naplatak kod montaže gume

• Vožnja ispod tolerancije

4. Kombinacija guma s različitom konstrukcijom

Kombinaciju radijalnih i dijagonalnih guma na istoj osovini uvijek treba izbjegavati. Mogući su nestabilnost i mehanička oštećenja. U nekim je državama takva montaža i zakonom zabranjena.

5. Mast i ulje

Nakon uporabe traktora za prskanje isperite s guma sve kemikalije.

6. Odgovarajući popravci

Gume treba redovito pregledavati zbog mogućih oštećenja, osobito posjekotina ili pukotina koje se mogu protezati do karkasa ili izazvati izlaženje kordnih niti. Oštećene gume treba odmah odstraniti i poslati ih na cjelovit unutarnji pregled ili popravak priznatome vulkanizeru.

7. Sigurnost guma

Uvijek upotrebljavajte namjenski alat za montažu i demontažu guma, kao što preporučuje dobavljač guma.

Nikad ne pokušavajte odstraniti s položaja stopu napunjene gume.

Nikad ne punite zrakom gumu koja je vožena ispražnjena dok je ne odstranite i pregledate zbog mogućih oštećenja gume, zračnice ili naplatka.

Prije servisiranja uvijek skinite stablo i kućište ventila te posve ispraznite gumu.

Nikad ne prerađujte, varite, grijte ili lemite naplatke. Prije bilo kakvih radova na naplatku najprije skinite gumu.

Uvijek provjerite da li ventil dobro drži zrak. Zamijenite oštećene ventile ili ventile koji puštaju.

Nikada ne montirajte savijene ili neravne zračnice ili zračnice koje su drukčije od onih koje je za gumu specificirao proizvođač.

Uvijek pregledajte unutrašnjost gume zbog mogućih labavih kordova, posjekotina, prodora stranih tijela ili drugih oštećenja kordne konstrukcije. Oštećenja koja se mogu popraviti treba popraviti prije montaže zračnice. Gume s oštećenjima koja se ne mogu popraviti treba baciti. Prije nego što stavite zračnicu uvijek pregledajte jesu li u unutrašnjosti gume nečistoća, tekućine ili strana tijela.

Kod novih guma uvijek upotrijebite nove ventile i nove zračnice. Uvijek očistite i pregledajte naplatak te provjerite odgovara li promjer naplatka promjeru gume.

Nikad ne uporabljajte maziva sa sredstvom protiv zamrzavanja ili na osnovi silikona ili nafte.

Kod ležanja stope tijekom montaže gume tlak zraka ne smije nikad biti viši od 2,5 bar (35 psi).

Uvijek upotrebljavajte cijev s produžetkom s manometrom i stezaljkom tako da radnik može stajati tijekom punjenja na odgovarajućoj udaljenosti i biti zaštićen atestiranim zaštitnim kavezom.

Nikad ne pokušavajte na naplatak namjestiti gumu koja točno ne odgovara promjeru naplatka. Primjer: 15 inča i 15,3 inča ne smiju se kombinirati.