Tehnologija guma
tire tech ind radial tire construction thumb

1. Računalno osmišljena kordna konstrukcija sa strukturom s velikom čvrstoćom na naprezanje.

2. Na radijalnoj...
Pročitajte više

1 Gazni sloj:
Brine se za prianjanje i habanje te štiti donju stranu karkasa.

2 Bočnica: Pročitajte više

1 Gazni sloj:
Brine se za prianjanje i habanje te štiti donju stranu karkasa.

2 Pojas:
Više...
Pročitajte više

Umeci korda koji ojačavaju gumu protežu se dijagonalno od stope do stope pod kutom od 30 do 40 stupnjeva do središnje...
Pročitajte više

Umeci korda za ojačanje gume protežu se od stope do stope pod kutom od 90 stupnjeva do središnje linije gume. Neposredno...
Pročitajte više