Padangų priežiūra

 

1. Pripūtimo slėgis

Tinkamas pripūtimo slėgis yra svarbiausias veiksnys užtikrinant geras pramoninių padangų savybes ir jų eksploatacinę priežiūrą. Tinkamą pripūtimo slėgį galima nustatyti įvertinus ašies apkrovimą ir pasižiūrėjus apkrovimo-pripūtimo lentelėje atitinkamo dydžio padangai nurodytą reikšmę. Visose lentelėse nurodytas vienai padangai tenkantis apkrovimas.

Nepakankamas pripūtimas

Nepakankamai pripūtus padangas, galima pažeisti jų kordus. Padangai ilgesnį laiką pernelyg lankstantis, gali anksti trūkti padangos karkasas.

Dažnai tikrinkite pripūtimo slėgį

Reguliariai tikrinkite pripūtimo slėgį (ne rečiau kaip kartą per dvi savaites). Siekiant užtikrinti pripūtimo tikslumą, naudokite specialų mažo slėgio matuoklį. Jo tikslumą būtina tikrinti ne rečiau kaip kartą per metus. Padangas tikrinkite, kai transporto priemonė šalta, prieš pradedant darbą ja. Jeigu šiltos padangos slėgis yra pakankamas, atvėsusi ji bus pripūsta nepakankamai.

2. Naudokite rekomenduojamus ratlankius

Naudojant siauresnius negu rekomenduojama ratlankius, gali kilti montavimo problemų. Šiuo atveju daugelio padangų briaunos apsauginis kraštas nesutaps su siauresne negu reikia vieta padangos briaunai ratlankyje. Sumontavus padangą ant siauresnio negu reikia ratlankio, padangos briaunos kraštas stipriau negu reikia spaudžia ratlankio briauną. Dėl to gali atsiskirti šoninė padangos sienelė arba įvykti ankstyvas trūkimas padangos briaunos krašto „kulno“ srityje. Ant pernelyg siauro ratlankio uždėta padanga išlinksta lanku. Kaip ir pernelyg pripūtus padangą, protektorius daugiausia dėvėsis vidurinėje dalyje, o trauka važiuojant lauko sąlygomis bus mažesnė. Visada naudokite tik rekomenduojamo dydžio ratlankius.

3. Oro vožtuvo pažeidimas

Jeigu oro vožtuvas nuplyšta nuo kameros, tai reiškia, kad padangos briauna slysta ratlankiu arba padanga yra netinkamai centruota. Padangos briaunos slydimas ratlankiu gali kilti dėl:

• Pernelyg mažo pripūtimo slėgio.

• Netinkamos padangos briaunos fiksacijos ant ratlankio.

• Pernelyg gausiai padangai arba ratlankiui panaudoto tepalo montuojant ratą.

• Eksploatacijos žemiau atsparumo ribos.

4. Skirtingos sandaros padangų maišymas

Jokiu būdu nedėkite radialinių ir diagonalinių padangų ant vienos ašies. Transporto priemonė taps nestabili, galimas mechaninis gedimas. Kai kuriose šalyse taip maišyti padangas netgi draudžiama įstatymais.

5. Alyva ir tepalas

Neleiskite padangų sąlyčio su alyva ir tepalu, nes tai gali sukelti jų pažeidimą. Panaudojus traktorių purškimo darbams, gerai nuplaukite nuo padangų visus chemikalus.

6. Kompetentingas remontas

Padangas būtina reguliariai apžiūrėti ir nustatyti, ar nėra pažeidimų, ypač įpjovimų ar įtrūkimų, kurie pasiekia ar pro kuriuos matosi padangos karkaso kordai. Pažeistas padangas reikia nedelsiant demontuoti ir pateikti kompetentingoms aptarnavimo dirbtuvėms, kur turi būti atlikta viso padangos vidaus apžiūra bei, jeigu įmanoma, remontas.

7. Padangų sauga

Visada naudokite tik specialius padangų gamintojo nurodytus padangų montavimo ir demontavimo įrankius.

Jokiu būdu nemėginkite patraukti iš vietos pripūstos padangos briaunos.

Jokiu būdu nepūskite iš naujo padangos, iš kurios išėjo oras ar ji ženkliai suminkštėjo, kol nenuimsite jos nuo rato ir nepatikrinsite, ar nepažeista padanga, kamera ir ratlankis.

Prieš atliekant padangos aptarnavimo darbus, visada pašalinkite oro vožtuvą ir visiškai išleiskite orą iš padangos.

Jokiu būdu nekaitinkite, nelituokite, nevirinkite ir niekaip neperdirbinėkite ratlankių. Jeigu reikėtų atlikti kokius nors ratlankio aptarnavimo darbus, pirmiausia pasirūpinkite, kad būtų demontuota padanga.

Visuomet patikrinkite oro vožtuvo šerdį, ar tinkamai sulaiko orą. Nesandarius ar pažeistus vožtuvus pakeiskite naujais.

Jokiu būdu nedėkite į padangą susiraukšlėjusios ar susilanksčiusios kameros, arba kitokios rūšies kameros, negu nurodo padangos gamintojas.

Kiekvieną sykį apžiūrėkite padangos vidų, ar nėra laisvų kordų, įpjovimų, styrančių daiktų ar kitokių karkaso pažeidimų. Pataisomus padangos pažeidimus būtina pašalinti prieš dedant kamerą. Padangas, turinčias nepataisomų pažeidimų, utilizuokite.

Kiekvieną sykį apžiūrėkite padangos vidų, ar nėra nešvarumų, skysčio, pašalinių daiktų ir pašalinkite tai prieš dedant kamerą.

Naujose padangose naudokite tik naujas kameras ir naujus oro vožtuvus.

Kiekvieną sykį nuvalykite ir apžiūrėkite ratlankį. Pasirūpinkite, kad ratlankio diametras atitiktų padangos diametrą.

Tepkite visada tik rekomenduojamu padangos montavimo tepalu. Jokiu būdu nenaudokite antifrizo, silikono ar iš naftos produktų pagaminto tepalo.

Montuojant padangą niekada neviršykite 2,5 baro (35 psi) padangos briaunos įtvirtinimo slėgio.

Visada naudokite ilgą žarną su slėgio matuokliu ir gnybto tipo antgalį, kad operatorius pučiant padangą galėtų būti atokiai. Apsaugai naudokite aprobuotą apsauginį užtvarą.

Jokiu būdu nemėginkite dėti ant ratlankio padangos, kuri tiksliai neatitinka ratlankio diametro. Pavyzdys: 15 colių ir 15,3 colio derinys netinkamas.