Riepu kopšana

 

1. Gaisa spiediens

Atbilstoša gaisa spiediena izmantošana ir vissvarīgākais faktors, kas veicina industriālo riepu apmierinošu sniegumu un uzturēšanu. Pareizu gaisa spiedienu var noteikt, konstatējot svērto ass slodzi un pēc tam aplūkojot slodzes/spiediena tabulas, kas attēlotas riepu lielumiem. Visās tabulās ir norādīta slodze uz vienu riepu.

Nepietiekams spiediena daudzums

var radīt bojājumus riepas korda karkasam. Riepas ilgstoša locīšana ārpus normas ietvariem izraisa riepas karkasa pāragrus bojājumus.

Bieža gaisa spiediena pārbaude

Gaisa spiediens ir jāpārbauda regulāri (vismaz reizi divās nedēļās). Precīzai spiediena noteikšanai izmantojiet speciālu zema spiediena mērinstrumentu, kura precizitāte ir jāpārbauda vismaz vienreiz gadā. Riepas ir jāpārbauda, kad tās ir aukstas, un pirms transporta ekspluatācijas. Riepa, kurai ir pietiekams spiediens, kad tā ir karsta, nebūs ar pietiekamu spiedienu, kad tā ir auksta.

2. Ieteicamo disku izmantošana

Ja tiek izmantoti diski, kas ir šaurāki par ieteicamajiem, tiek radītas iespējamas uzstādīšanas problēmas, jo diska aizsargam vai atloka pārklājumam, kas iestrādāts lielākajā daļā riepu konstrukciju, ir tendence traucēt riepas borta atbalstam uz šaura izmēra diska. Ja riepa ir uzstādīta uz šaura diska, riepas diska aizsargs izdara pārmērīgu spiedienu uz diska atloku ar iespējamo riepu sānu sienu atdalīšanos vai pāragru diska bojājumu aizmugurējās daļas rādiusā. Uz šaura diska protektors ir noapaļots. Ja riepā ir iepildīts pārmērīgi liels spiediens, protektora nodilums radīsies protektora laukuma centrālajā daļā, un riepas saķere šajā vietā būs samazināta. Vienmēr izmantojiet ieteikto diska veidu.

3. Ventiļa bojājums

Ja ventiļi ir atrauti no riepas kamerām, tas ir redzams ar riepas borta noslīdi no diska vai nepareizu ventiļa centrējumu. Riepas borta noslīdi uz diska var izraisīt:

• Zems spiediena līmenis.

• Neatbilstoša borta atbalstīšanās uz diska.

• Pārmērīga smērvielas lietošana uz borta vai diska, uzstādot riepu.

• Darbība zem pielaides robežas.

4. Riepu konstrukciju jaukšana

Nekad nedrīkst uzstādīt radiālo un diagonālo riepu uz tās pašas ass. Tas var izraisīt nestabilitāti un radīt mehāniskus bojājumus. Dažās valstīs šāds pielietojums ir aizliegts pat ar likumu.

5. Smērvielas un eļļa

Lai izvairītos no gumijas bojājumiem, neļaujiet riepām nonākt saskarē ar smērvielām vai eļļu. Ja traktors tika izmantots izsmidzināšanas darbībām, no riepām nomazgājiet visas ķīmiskās vielas.

6. Atbilstoši remontdarbi

Ir jāpārbauda, vai riepām nav bojājumi, it īpaši, griezumi un plaisas, kas atrodas karkasa kordos vai ietekmē tos. Bojātas riepas ir nekavējoties jānoņem no ratiem un jānogādā cienījamā riepu remontdarbnīcā, lai veiktu pilnīgu iekšpuses apskati un pilnīgus remontdarbus, ja iespējams.

7. Riepu drošība

Vienmēr lietojiet tikai riepu piegādātāju noradītos uzstādīšanas un demontēšanas darbarīkus.

Nekad nemēģiniet atraut no atbalsta vietas riepas, kurās ir spiediens, bortus.

Nenoņemot riepu un nepārbaudot, vai riepai, kamerai vai diskam nav bojājumu, nekad neiepildiet atkārtoti spiedienu riepā, kas ir izlaidusi gaisu vai kurai netika iepildīts pietiekams spiediena daudzums.

Pirms riepas apkalpes vienmēr noskrūvējiet nipeli, izskrūvējiet ventili un pilnībā izlaidiet gaisu.

Nekad neremontējiet, nemetiniet, nekarsējiet un nelodējiet diskus. Ja diskiem ir jāveic jebkādi darbi, noteikti vispirms noņemiet riepu.

Vienmēr pārbaudiet, vai nipelis ir atbilstoši noslēgts. Nomainiet bojātus vai neblīvus ventiļus.

Nekad neuzstādiet kameras, kurām ir ieliekumi vai rievas, un nekad neizmantojiet kameru riepai, kas nav ražotāja norādītā.

Vienmēr pārbaudiet, vai riepas iekšpusē nav noārdījušies kordi, griezumi, iekļuvuši objekti vai nav citi karkasa bojājumi. Remontējami bojājumi ir jāsaremontē pirms kameras uzstādīšanas. Riepas ar neremontējamiem bojājumiem ir jāizmet.

Vienmēr pārbaudiet, vai riepas iekšpusē nav netīrumu, šķidruma vai svešķermeņu, un izņemiet tos pirms kameras ievietošanas.

Jaunām riepām vienmēr izmantojiet jaunus ventiļus un kameras.

Vienmēr notīriet un apskatiet disku un pārbaudiet, vai diska diametrs atbilst riepas diametram.

Vienmēr iesmērējiet ar apstiprinātu riepu uzstādīšanas smērvielu. Nekad neizmantojiet antifrīzu, silikonu vai naftu saturošas smērvielas.

Nekad nepārsniedziet 2,5 bāru (35 psi) spiedienu borta atbalstam riepas uzstādīšanas laikā.

Vienmēr izmantojiet izvelkamu šļūteni ar mērinstrumentu un fiksējošo savienotāju tā, lai operators var stāvēt attālāk spiediena iepildīšanas laikā un ir aizsargāts ar apstiprinātu drošības korpusu.

Nekad nemēģiniet uz diska uzstādīt riepu, kas precīzi neatbilst diska diametram. Piemērs. 15 collas nedrīkst jaukt ar 15,3 collām.