Stell av dekk

 

1. Lufttrykk

Å bruke riktig lufttrykk er den viktigste faktoren for at dekkene skal fungere riktig og holde seg godt over tid. Du kan undersøke om du bruker riktig lufttrykk ved å veie belastningen på akslingene og deretter se tabellene for last/trykk for dekkstørrelsen. Alle tabellene viser last per dekk.

Undertrykk

Kan forårsake skader på dekkstammen. Kontinuerlig, unormal fleksing i dekket fører til at stammen bryter sammen for tidlig.

Kontroller lufttrykket i dekkene ofte

Lufttrykket bør kontrolleres jevnlig (minst annenhver uke). Du får mest nøyaktig måling ved å bruke en spesiell trykkmåler som bør kontrolleres for presisjon minst én gang i året. Dekkene bør kontrolleres mens de er kalde og før kjøretøyet tas i bruk. Et dekk som ser ut til å ha nok luft når det er varmt, vil ha undertrykk når det kjøles ned.

2. Bruk anbefalte felger

Å bruke felger som er smalere enn det som er anbefalt, gir mulighet for monteringsproblemer fordi felgskjermen eller flensdekselet som er støpt inn i de fleste dekk, vil komme i veien for monteringen av dekkbeadene på en smal felg. Når dekket først er montert på en smal felg, vil felgskjermen utøve for stort trykk på felgflensen, som kan føre til at dekkets sidevegg løsner eller at felgen bryter sammen ved hælradien. På en smal felg vil slitebanen bli rundere. Som ved overtrykk vil slitasjen på slitebanen bli konsentrert på midten, og veigrepet under kjøring vil bli redusert. Bruk alltid de anbefalte felgene.

3. Ventilskader

Når ventilen rives av slangen, viser det at beaden har glidd i felgen eller at ventilen ikke er riktig sentrert i åpningen i felgen. Beaden kan gli på felgen på grunn av:

• Lavt lufttrykk

• Feil montering av beaden på felgen

• Overdreven smøring på beaden eller felgen under montering

• Kjøring under toleransegrensen

4. Blanding av dekkonstruksjoner

Unngå alltid å blande radial- og diagonaldekk på samme aksling. Dette kan føre til ustabilitet og forårsake mekaniske skader. I enkelte land er dette til og med forbudt ved lov.

5. Smørefett og olje

For å unngå skader på gummien bør du hindre at dekkene kommer i kontakt med smørefett eller olje. Når du har brukt traktoren til sprøyting, må alle kjemikalier vaskes av dekkene.

6. Kompetent reparasjon

Dekkene bør kontrolleres for mulige skader, spesielt kutt og brudd som går inn i eller helt inn til båndene i stammen. Skadde dekk bør umiddelbart fjernes fra hjulet og sendes til en kvalifisert dekkservicestasjon for fullstendig intern inspeksjon og, om mulig, permanent reparasjon.

7. Dekksikkerhet

Bruk alltid spesialverktøy til montering og demontering av dekk, som angitt av dekkleverandøren.

Prøv aldri å fjerne beaden fra felgen på et dekk som er fullt av luft.

Aldri pump opp igjen et dekk som har gått helt eller nesten tomt for luft, uten å fjerne det og kontrollere dekk, slange og felg for skader.

Fjern alltid ventilkjernen og -huset og slipp all luft ut av dekket før service.

Felger må aldri omarbeides, sveises, varmes opp eller loddes. Når det skal utføres arbeid på felger, må dekkene demonteres først.

Kontroller alltid at ventilkjernene ikke slipper gjennom luft. Bytt ut skadde eller lekke ventiler.

Bruk aldri om igjen slanger med krøller eller bretter, og bruk aldri en slange i et annet dekk enn det som er angitt av produsenten.

Kontroller alltid innsiden av dekket for løse bånd, kutt, gjennomtrengende objekter og annen skade på stammen. Skader som kan repareres, må repareres før slangen legges inn. Dekk med skader som ikke kan repareres, må kastes.

Kontroller alltid innsiden av dekket for skitt, væske eller fremmedelementer, og fjern disse før du legger i slangen.

Bruk alltid nye ventiler og slanger i nye dekk.

Alltid rengjør og kontroller felgen, og kontroller at felgdiameteren stemmer overens med dekkdiameteren.

Smør alltid med godkjent smøremiddel for dekkmontering. Bruk aldri frostvæske-, silikon- eller petroleumbaserte smøremidler.

Gå aldri over 2,5 bars lufttrykk ved beadmontering under dekkmonteringen.

Bruk alltid en forlengelsesslange med måler og festeventil slik at operatøren kan stå på avstand under oppumpingen og være beskyttet av et godkjent sikkerhetsgitter.

Prøv aldri å montere et dekk på en felg som ikke har en samsvarende felgdiameter. Eksempel: 15-tommers og 15,3-tommers må ikke blandes.