Warunki korzystania

 

Ochrona danych osobowych

Podstawowe zasady poufności i ochrony danych osobowych

Firma Dunlop Tire Company, zwana dalej “Dunlop” traktuje takie informacje osobiste jak nazwisko użytkownika, adres pocztowy i elektroniczny lub numer telefonu jako prywatne i poufne. W związku z powyższym dostarczone przez użytkowników dane osobowe przechowywane są w bezpieczny sposób, a dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i, z wyjątkiem informacji z formularza rejestracji opon on-line (zob. niżej), wykorzystywane są wyłącznie w celu popularyzacji naszych produktów lub lepszej obsługi naszych klientów. Dunlop nie ujawni żadnych danych osobowych innym podmiotom.

Gromadzenie informacji

Podczas oglądania strony internetowej Dunlop, użytkownik pozostaje anonimowy. Nie są zbierane dane osobowe. Jednak na niektórych stronach użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie danych osobowych, w tym nazwiska, adresu poczty elektronicznej, itp., dla celów korespondencji, rejestracji, zakupu lub udziału w ankietach on-line.

Dunlop może także przechowywać korespondencję elektroniczną przesyłaną przez użytkownika do pracowników obsługi klienta, administratora lub innych jednostek. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Dunlop w celu stałego podnoszenia jakości obsługi klienta.

Strony internetowe Dunlop rejestrują informacje dotyczące wizyt użytkowników. Zbierane są na przykład dane statystyczne dotyczące liczby osób odwiedzających stronę w ciągu dnia, ilość zapotrzebowań na konkretne pliki ze strony, a także kraje, z których takie zapytania pochodzą. Takie zbiorcze dane statystyczne wykorzystywane są do lepszego dostosowania stron do potrzeb klienta i mogą zostać także przekazane innym podmiotom; jednak dane te nie zawierają danych osobowych i nie mogą być wykorzystywane do ich zbierania.

Technologia tzw. „cookies” może zostać wykorzystana, aby dostosować informacje na stronie do potrzeb użytkownika. Plik cookie jest elementem danych, które strona internetowa może przesłać do przeglądarki użytkownika i będzie ona przechowywana w systemie. Na niektórych stronach Dunlop wykorzystuje się technologię cookies, aby lepiej obsługiwać użytkowników strony. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby umożliwić sobie przyjęcie bądź odrzucenie cookies.

Wykorzystanie informacji

Dunlop może wykorzystywać informacje uzyskane od użytkowników na przykład w celu pomiaru poziomu obsługi, oceny zainteresowania użytkowników różnymi produktami i usługami formy lub w celu poinformowania użytkowników nowych produktach i programach. Oferty takie mogą być oparte o informacje podane w ankietach wskazujących preferencje klienta lub przekazane w wiadomościach wysłanych do serwisu Dunlop.

Wszelkie listy adresowe wykorzystywane w celu wysyłki do użytkownika ofert produktów i usług podlegają ścisłej kontroli w celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych naszych klientów. Dunlop dołoży wszelkich starań w celu usunięcia danych klienta z list mailingowych na jego żądanie.

Ponadto, Dunlop wykorzysta dane osobowe wyłącznie w celach zgodnych z ustalonymi i zatwierdzonych przez użytkownika. Dunlop dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, że dane osobowe są przydatne do określonego celu, dokładne, pełne i aktualne, na podstawie informacji udzielonych przez użytkowników.

Dunlop jest firmą globalną, posiadającą biura i bazy danych na całym świecie. Dunlop może przekazać dane osobowe użytkownika do jednej ze swoich baz danych zlokalizowanych poza jego krajem zamieszkania. Dunlop wykonuje działania w celu ochrony tak przekazywanych danych.

Na żądanie użytkownika Dunlop zapewni dostęp do jego danych osobowych znajdujących się w posiadaniu firmy. Ponadto Dunlop podejmie działania w celu umożliwienia użytkownikom korekty, zmiany lub usuwania informacji, które są niedokładne lub niepełne. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na dalsze przetwarzanie jego danych; w takim przypadku Dunlop nie może wykorzystywać danych do celów w jakich zostały zebrane (w konsekwencji takiej decyzji). Ponadto użytkownik ma prawo do zakazu dalszego transferu jego danych do stron trzecich, które nie zapewniają wystarczającego poziomu ochrony danych. Prosimy o kontakt z Dunlop w celu omówienia wszelkich zastrzeżeń.

Informacje z rejestrowania opony przez Internet

Wszelkie informacje przekazane przez użytkowników w ramach formularza rejestracji opon on-line nie będą przekazywane stronom trzecim, za wyjątkiem ujawnienia zgodnie z prawem, ani nie będą udzielane dla jakichkolwiek celów marketingowych. Wszelkie informacje dostarczone przez użytkownika w ramach formularza rejestracji opon przechowywane są w osobnej bazie danych i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.

Ujawnienie informacji

Dunlop uznaje wszelkie pozyskane dane osobowe za informacje poufne i nie ujawnia danych zebranych w trybie on-line stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w ramach postępowania sądowego lub działań władz. Dunlop nie sprzedaje, wynajmuje bądź przekazuje danych osobowych innym organizacjom.

Inne strony internetowe

Strony internetowe Dunlop mogą zawierać łącza do innych stron; staramy się podawać łącza wyłącznie do stron, które reprezentują równie wysoki standard i poszanowanie prywatności jak nasza. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub zasady ochrony danych osobowych stosowane na innych stronach.

Dzieci

Dunlop nie zbiera umyślnie żadnych danych osobowych (takich jak nazwisko, adres i numer telefonu) od dzieci w wieku do lat 13 poprzez swój serwis internetowy. Dunlop przekazuje dzieciom do 13 roku życia specjalny komunikat, aby nie podawały takich informacji na stronach firmowych. Firma nie wyraża zgody, aby dzieci do 13 roku życia rejestrowały się lub brały udział w konkursach lub akcjach promocyjnych na stronach internetowych. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun dziecka do 13 roku życia zakłada, że dziecko przekazało nam dane osobowe, rodzic lub opiekun takiego dziecka powinien nawiązać z firmą kontakt, jeżeli zechce usunąć takie informacje z naszej bazy. Jeżeli Dunlop uzyska wiedzę o posiadaniu danych osobowych dziecka do 13 roku życia w swojej bazie danych, firma usunie takie informacje. Ponadto, osoby do 18 roku życia powinny uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów przed przekazaniem swoich danych osobowych na stronie firmy.