Däckvård

 

1. Däcktryck

Att ha rätt däcktryck är den viktigaste faktorn som bidrar till tillfredsställande prestanda och underhåll av industridäck. Korrekt däcktryck kan fastställas genom att väga axellaster och sedan avläsa tabellerna med last/tryck som visas för däckstorleken. I alla tabeller anges axellast per däck.

Otillräckligt lufttryck

Kan orsaka skador på korder. Långvarig onormal böjning av däcket gör att stommen går sönder i förtid.

Kontrollera däcktrycken ofta

Däcktrycken ska kontrolleras regelbundet (minst varannan vecka). För tillförlitlig mätning ska en speciell lågtrycksmätare användas och dess tillförlitlighet bör kontrolleras minst en gång per år. Däcken ska testas när de är kalla och innan maskinen sätts i drift. Ett däck som verkar ha tillräckligt tryck när det är varmt kommer att ha otillräckligt tryck när det svalnar.

2. Använda rekommenderade fälgar

Att använda fälgar som är smalare än rekommenderat innebär potentiella monteringsproblem eftersom fälg- eller flänsskyddet på de flesta däckkonstruktioner brukar vara i vägen vid placeringen av däckvulsterna på en smalare fälg. När det är monterat på en smal fälg trycker fälgskyddet extra hårt på fälgflänsen, vilket kan göra att däckets sidovägg separerar eller att fälgen går sönder i förtid vid vulsten. På en smal fälg rundas slitbanan. Precis som vid för högt lufttryck kommer nötningen att koncentreras till slitbanans mitt och greppet på det området försvagas. Använd alltid rekommenderad fälg.

3. Ventilskador

När ventiler slits av slangarna indikerar det att däckvulsten glider på fälgen eller att fälgventilen inte är centrerad. Att däckets vulst glider på fälgen kan bero på:

• Lågt däcktryck.

• Felaktig placering av vulsten på fälgen.

• För mycket glidmedel på vulsten eller fälgen vid monteringen.

• Toleransen underskrids

4. Olika däckkonstruktioner

Undvik alltid att blanda radialdäck och diagonalbältdäck på samma axel. Det kan leda till instabilitet och orsaka mekaniska skador. I vissa länder är detta även förbjudet enligt lag.

5. Smörjmedel och olja

Undvik skador på gummit genom att inte låta däcken komma i kontakt med smörjmedel eller olja. När en traktor har används vid sprejningsarbeten ska alltid däcken rengöras från eventuella kemikalier.

6. Kompetenta reparationer

Däck ska kontrolleras för eventuella skador, i synnerhet skärskador eller brott som når in i eller blottar korder i stommen. Skadade däck ska omedelbart tas bort från hjulet och skickas till en professionell däckreparatör för fullständig invändig besiktning och om möjligt permanent reparation.

7. Däcksäkerhet

Använd alltid specialverktyg för monteringsarbeten enligt däckleverantörens specifikationer.

Försök aldrig att lossa vulsterna på ett pumpat däck.

Pumpa aldrig ett däck på nytt om det har haft punktering eller varit mycket otillräckligt pumpat utan att först ta bort det och kontrollera om däck, slang eller fälg har skador.

Ta alltid bort ventilkärnan och ventilhuset och töm däcket på luft innan service.

Fälgar får aldrig byggas om, svetsas på, värmas upp eller lödas på. Däcket måste alltid demonteras innan något arbete utförs på en fälg.

Kontrollera alltid att ventilkärnor är tillräckligt lufttäta. Byt skadade eller läckande ventiler.

Montera aldrig slangar som är buckliga eller veckade. Använd heller aldrig en slang i ett annat däck än vad som specificerats av tillverkaren.

Undersök alltid insidan av däck efter lösa slangar, skärskador, penetrerande föremål eller andra stomskador. Skador som går att åtgärda ska alltid repareras innan slangen installeras. Däck med skador som inte går att åtgärda ska kasseras.

Undersök alltid insidan av däck efter smuts, vätskor eller främmande material och ta bort detta innan en slang sätts i.

Använd alltid nya ventiler och slangar i nya däck.

Rengör och besiktiga alltid fälgar och kontrollera att fälgens diameter motsvarar däckets diameter.

Smörj alltid med godkänt smörjmedel för däckmontering. Använd aldrig frostskydds-, silikon- eller petroliumbaserade smörjmedel.

Överskrid aldrig 2,5 bars tryck för vulstplaceringen vid däckmontering.

Använd alltid en förlängningsslang med mätare och fastsättningsdon så att operatören kan stå vid sidan vid pumpning och vara skyddad av en godkänd säkerhetsbur.

Försök aldrig att montera ett däck på en fälg som inte exakt motsvarar fälgens diameter. Exempelvis får inte 15 och 15,3 tum blandas.