250

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η φροντίδα των ελαστικών σας

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ

Συντήρηση μοτοσικλέτας

Η Dunlop συνιστά ιδιαίτερα την τακτική επιθεώρηση της μοτοσικλέτας γενικότερα, και πιο συγκεκριμένα των τροχών της, διότι η χιλιομετρική απόδοση και οι επιδόσεις των ελαστικών επηρεάζονται αρνητικά εάν το όχημα δεν είναι σωστά συντηρημένο.

Φροντίστε να γίνονται τακτικοί έλεγχοι της μοτοσικλέτας σας και αυτοί να περιλαμβάνουν την επιθεώρηση των ελαστικών.

Οι ρυθμίσεις της  ανάρτησης θα πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με το εγχειρίδιο κατόχου του οχήματος.

Τυχόν πλημμελώς συντηρημένα εξαρτήματα και εσφαλμένη ή αντικανονική ρύθμιση στο πηρούνι θα επηρεάσει τη σταθερότητα.

Εάν υπάρχουν μέρη της  ανάρτησης σε κακή κατάσταση συντήρησης, θα ασκείται υπερβολική τάση στα ελαστικά σας.

Πιέσεις ελαστικών

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ.

Να έχετε υπόψη σας ότι η κίνηση σε στροφές με μεγάλες ταχύτητες, η μεταφορά επιβατών, τα βαρέα φορτία και οι παρατεταμένες υψηλές ταχύτητες απαιτούν να υπάρχει υψηλότερη πίεση στα ελαστικά ( μέχρι την τιμή που αναφέρεται στα πλαινά).

Για εφαρμογές υψηλής ταχύτητας ή για μοτοσικλέτες που κινούνται με πλήρες φορτίο ή μεταφέρουν συνεπιβάτη ή τουρισμού με δύο άτομα, να φουσκώνετε τα ελαστικά στη μέγιστη πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματος, εάν είναι σκόπιμο.

Ποτέ μην ξεπερνάτε το  μέγιστο φορτίο που αναφέρεται στα πλαϊνά των ελαστικών ή το επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο κατόχου, όποια από τις δύο τιμές είναι η χαμηλότερη.

Τα ελλιπώς φουσκωμένα ελαστικά μπορεί να προκαλέσουν ανακρίβεια στη συμπεριφορά στις στροφές, υψηλότερη θερμοκρασία κατά την κίνηση, ακανόνιστη μορφή φθοράς, ρωγμές λόγω καταπόνησης, υποβολή σε υπερβολικές τάσεις και εν τέλει αστοχία του σκελετού του ελαστικού  ή απώλεια ελέγχου, η οποία μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, τραυματισμό ή το θάνατο.

To υπερβολικό φούσκωμα των ελαστικών δεν αυξάνει την φέρουσα ικανότητα, αντίθετα κάνει πιο σκληρή τη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας και επιταχύνει τη φθορά των ελαστικών στο κέντρο της επιφάνειας επαφής.

Ελέγχετε   συχνά την πίεση των ελαστικών όταν είναι κρύα με όργανο καλής ποιότητας  και  πάντοτε πριν από μεγάλα ταξίδια.

Η τυχόν απώλεια πίεσης μπορεί να οφείλεται σε φθαρμένα ή αντικανονικά εφαρμοσμένα στελέχη βαλβίδων.

Να ελέγχετε τα στελέχη των βαλβίδων, και εάν χρειάζεται, σφίξτε τα για να εφαρμόσουν σωστά ή αφαιρέστε  και αντικαταστήστε τα.

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καπάκια βαλβίδων από μέταλλο ή σκληρό πλαστικό με εσωτερική φλάντζα και να τοποθετούνται με το χέρι για την προστασία του στελέχους της βαλβίδας από τη σκόνη και την υγρασία και για να συμβάλλει στη διατήρηση θετικής αεροστεγανότητας.

Η   απώλεια πίεσης μπορεί να προκληθεί και από ζημιά στον αεροθάλαμο ή ρωγμή στον αεροθάλαμο ή τη βάση του στελέχους της βαλβίδας σε ελαστικά tubeless.

Επιθεωρήστε το χείλος της στεφάνης, τον αεροθάλαμο και τη βαλβίδα. Αντικαταστήστε εάν υπάρχει ζημιά ή ρωγμή.

Η επανειλημμένη απώλεια πίεσης μπορεί να προκύπτει από φθορές στα ελαστικά που δεν έχουν εντοπιστεί.

Επιθεωρήστε οπτικά τα ελαστικά για τρυπήματα, κοψίματα, τριβές, ρωγμές, φουσκώματα ή καρούμπαλα ή οποιαδήποτε άλλη φθορά.

Η εμφάνιση ρωγμών λόγω καταπόνησης στα αυλάκια του πέλματος είναι ένδειξη υπερβολικού φορτίου   ή/και ελλιπούς φουσκώματος.

Εάν βρείτε ενδείξεις ρωγμών στα αυλάκια του πέλματος, θα πρέπει να αφαιρέσετε και να αντικαταστήσετε αμέσως το ελαστικό. Αυτή η ζημιά είναι μόνιμη και δεν επισκευάζεται.

Η ζημιά που προέρχεται από χτυπήματα, διεισδύσεις ή συνεχή κυκλοφορία με ελλιπές φούσκωμα ή υπερφόρτωση είναι προοδευτική και μπορεί να συντελέσει σε αιφνίδια και πλήρη αστοχία του ελαστικού και ατύχημα, τραυματισμό ή και θανατηφόρο ατύχημα.

Πάντοτε πρέπει να ελέγχονται από τον ειδικό τα ελαστικά που έχουν ξεμονταριστεί μετά από επαφή με πεζοδρόμια, λακούβες ή άλλα χτυπήματα, για ενδείξεις διείσδυσης κάτω από την επιφάνεια του ελαστικού, για εξογκώματα ή πεσμένη πίεση.

Μη συνεχίζετε να κυκλοφορείτε με αυτά τα ελαστικά.

Να επιθεωρείτε συχνά τα ελαστικά σας για φθορές και να λαμβάνετε υπ΄όψη προειδοποιήσεις όπως κραδασμοί, αστάθεια κατά το χειρισμό, τρίψιμο ή θόρυβο ελαστικών που εμφανίζεται κατά την κίνηση της μοτοσικλέτας.

Περίοδος ρονταρίσματος

Τα ελαστικά αντικατάστασης φθαρμένων ή με διαφορετικό σχεδιασμό πέλματος ή κατασκευή ελαστικών, δεν θα συμπεριφέρονται το ίδιο.

Όταν τοποθετούνται νέα ελαστικά, δεν θα πρέπει να υφίστανται τη μέγιστη ισχύ ή υπερβολικές κλίσεις ή καταπονήσεις στις στροφές παρά μόνο εφόσον καλύψουν μια εύλογη απόσταση ρονταρίσματος ίση με περίπου 160 χιλιόμετρα.

Με τον τρόπο αυτό και ο αναβάτης θα εξοικειωθεί με την αίσθηση των νέων ελαστικών ή συνδυασμού ελαστικών, θα μάθει τα όριά τους και θα επιτύχει το μέγιστο δυνατό κράτημα για ένα εύρος ταχυτήτων, επιτάχυνσης και συμπεριφοράς.

Ελέγξτε και ρυθμίστε την πίεση των ελαστικών στη συνιστώμενη τιμή αφού τα ελαστικά κρυώσουν για  τουλάχιστον τρεις (3) ώρες μετά το ροντάρισμα.

Θυμηθείτε ότι τα  νέα ελαστικά διαθέτουν πολύ διαφορετική επιφάνεια επαφής  και χείλος πλευρικής επαφής.

Η ανάμιξη ενός νέου ελαστικού με φθαρμένο και η ανάμιξη ελαστικών με διαφορετικούς συνδυασμούς σχεδιασμού πέλματος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οδική συμπεριφορά και θα χρειαστεί προσεκτική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της μοτοσικλέτας.

Αντιστοίχηση εμπρός και πίσω ελαστικών

Θυμηθείτε ότι η σωστή αντιστοίχηση των εμπρός και πίσω ελαστικών είναι σημαντική για την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης και κρατήματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες επιλογής ελαστικών.

Να τοποθετείτε μόνο ελαστικά με σήμανση “εμπρός τροχός” στην εμπρός θέση και μόνο ελαστικά με τη σήμανση “πίσω τροχός” στην οπίσθια θέση.

Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ελαστικών είναι κατάλληλος για τοποθέτηση και εμπρός και πίσω.

Ένα νέο εμπρόσθιο ελαστικό με ένα φθαρμένο οπίσθιο ελαστικό μπορεί να προκαλέσει αστάθεια και αντιστρόφως.

Η ανάμιξη διαφορετικών τύπων ράντιαλ ή η ανάμιξη ράντιαλ με συμβατικά ή συμβατικά με ζώνη, μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς το κράτημα και την ευστάθεια  και θα πρέπει να γίνεται  μόνο εάν τοποθετούνται ρητά ή/και συνιστώνται από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και άλλοι παράγοντες εκτός από τη μη συμβατότητα των ελαστικών μπορεί να επηρεάσει την οδική συμπεριφορά μιας μοτοσικλέτας,  συμπεριλαμβανόμενων του βάρους και του ύψους του αναβάτη, του συνδυασμού φθαρμένων με άφθαρτα ελαστικά και της τοποθέτησης βαλίτσας πίσω ή ανεμοθώρακα εμπρός.

Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή της μοτοσικλέτας πριν από οποιαδήποτε μετατροπή πέραν της πρωτότυπης διαμόρφωσης της μοτοσικλέτας.

Φέρουσα ικανότητα

Διατίθενται  ελαστικά με διαφορετική φέρουσα ικανότητα.

Να μελετήσετε  προσεκτικά το  βάρος  της μοτοσικλέτας, εάν θα μεταφέρει επιβάτες και  το  βάρος τυχόν προαιρετικού εξοπλισμού.
 
Θυμηθείτε ότι η φέρουσα ικανότητα των ελαστικών μειώνεται και όταν είναι ελλιπής η πίεση τους.

Είναι δυνατόν να υπερφορτώσετε ένα ελαστικό έστω και αν αυτή είναι η τιμή που αναφέρεται από τον  κατασκευαστή της μοτοσικλέτας.

Τα μέγιστα φορτία και οι αντίστοιχες πιέσεις εμφανίζονται στα  πλαϊνά όλων των ελαστικών κανονικού δρόμου της Dunlop.

Προτού κυκλοφορήσει με τη μοτοσικλέτα, ο αναβάτης θα πρέπει να υπολογίσει το  συνολικό βάρος αποσκευών, εξοπλισμού και του ιδίου ή τυχόν συνεπιβάτη, που πρέπει να προστεθούν στη μοτοσικλέτα.

Το  συνολικό βάρος αποσκευών, εξοπλισμού και των μεταφερόμενων προσώπων δεν πρέπει να ξεπερνά   ποτέ την φέρουσα ικανότητα του οχήματος που αναφέρεται στο  εγχειρίδιο κατόχου της μοτοσικλέτας.

Μην σύρετε ρυμουλκούμενο με τη μοτοσικλέτα. Τα ρυμουλκούμενα μπορεί να προκαλέσουν αστάθεια στη μοτοσικλέτα και να προκαλέσουν υπερβολική καταπόνηση και υπερφόρτωση στα ελαστικά.

Αυτές οι καταπονήσεις και η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά με αποτέλεσμα αστοχία των ελαστικών, ατύχημα, τραυματισμό  ή ακόμα και το θάνατο.

Η Dunlop δεν καλύπτει με εγγύηση ελαστικά που χρησιμοποιούνται σε μοτοσικλέτες που μεταφέρουν ρυμουλκούμενα.

Δεν πρέπει να τοποθετούνται πλευρικά κουβούλια, παρά μόνο εφόσον έχουν την έγκριση του κατασκευαστή της μοτοσικλέτας.

Αεροθάλαμοι

Οι αεροθάλαμοι είναι κρίσιμο μέρος του συγκροτήματος τροχού με αεροθάλαμο.

Κατά την τοποθέτηση νέου ελαστικού σε ζάντα που απαιτεί τη χρήση αεροθαλάμου, θα πρέπει να τοποθετείται ταυτόχρονα και νέος αεροθάλαμος.

Οι παλιοί αεροθάλαμοι τεντώνονται και εάν τοποθετηθεί παλιός αεροθάλαμος σε νέο ελαστικό, μπορεί να ζαρώσει και να αστοχήσει λόγω της λέπτυνσης του υλικού κατασκευής του αεροθαλάμου.

Η επισκευή του αεροθαλάμου πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικούς. Να στερεώνετε προσεκτικά το σύστημα της βαλβίδας αεροθαλάμου στη ζάντα.

Να επιθεωρείτε τη ζώνη της ζάντας και συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της μοτοσικλέτας για τη σωστή αντικατάσταση της ζώνης της ζάντας.

Πάντοτε να ελέγχετε τις ενδείξεις διαστάσεων στον αεροθάλαμο για να εξασφαλίσετε ότι το μέγεθος του ελαστικού εμφανίζεται στον αεροθάλαμο.

Μην τοποθετείτε αεροθαλάμους σε ράντιαλ ελαστικά μοτοσικλετών, ούτε και ράντιαλ σε ζάντες που απαιτούν αεροθάλαμο, εκτός εάν οι αεροθάλαμοι έχουν αντίστοιχες σημάνσεις μεγέθους και την ένδειξη ράντιαλ (R).

Κατεργασία πλαϊνών

Χρησιμοποιήστε ελαφρά σαπουνάδα για να καθαρίσετε τα  πλαϊνά, τις λευκές λωρίδες ή γράμματα, και ξεβγάλτε με σκέτο νερό.

Ποτέ μην τοποθετείτε άλλα υλικά, καθαριστικά ή υλικό περιποίησης για να αναδείξετε την εμφάνιση των πλαϊνών.

Μπορεί να προκαλέσουν αλλοίωση του ελαστικού και να πληγεί η αντίσταση κατά της ρηγμάτωσης λόγω όζοντος ή λόγω καιρικών συνθηκών.

Προφυλάξεις αποθήκευσης ελαστικών

Τα  ελαστικά μπορεί να πάθουν φθορές λόγω πλημμελών συνθηκών αποθήκευσης και αυτές οι φθορές μπορεί να επηρεάσουν τις επιδόσεις και τη λειτουργία του ελαστικού και εν τέλει να προκαλέσουν αστοχία του ελαστικού.

Τα αποθηκευμένα  ελαστικά θα πρέπει να προστατεύονται έναντι των φαινομένων του περιβάλλοντος όπως ηλιακό φως, όζον και πιθανώς επιβλαβείς συνθήκες.

Να φυλάσσετε τα  ελαστικάσε καθαρούς, στεγνούς και καλά αεριζόμενους χώρους, με ήπιες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Μην αποθηκεύετε τα  ελαστικά σε βρώμικα ή υγρά μέρη ή εάν είναι εκτεθειμένα σε πετρελαιοειδή ή διαλύτες.

Μην αποθηκεύετε τα  ελαστικά σε σημεία εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως, ακραία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή πηγές όζοντος όπως ηλεκτροκινητήρες, φορτιστές μπαταριών, γεννήτριες  ή μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης.

Λάδια και καύσιμα

Η παρατεταμένη επαφή με λάδια ή καύσιμα και τις αναθυμιάσεις τους προκαλεί ρύπανση της γόμας με αποτέλεσμα το ελαστικό να είναι ακατάλληλο για χρήση. Σκουπίστε τυχόν λάδια ή βενζίνη  αμέσως  με καθαρό στουπί.

Μη χρησιμοποιείτε ελαστικά που έχουν αφεθεί εκτεθειμένα σε λάδια, εύφλεκτες ουσίες ή υγρά διαβρωτικά ή μη συμβατά με τη γόμα των ελαστικών.

Τα ελαστικά Motorsport και αγώνων απαιτούν εξειδικευμένες συνθήκες αποθήκευσης και μεταχείριση.

Τοποθέτηση ελαστικών

Η τοποθέτηση των ελαστικών πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα. Η σωστή τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη του ελαστικού και σοβαρό τραυματισμό.

Η Dunlop συνιστά ιδιαίτερα τα ελαστικά να τοποθετούνται μόνο από  επαγγελματίες με τις απαραίτητες γνώσεις.

Υποδείξεις ασφαλείας για αναβάτες που κινούνται εκτός δρόμου

  1. Πίεση αέρα: Πάντοτε να διατηρείτε την συνιστώμενη πίεση ελαστικών για τον τύπο εδάφους στο οποίο κυκλοφορεί η μοτοσικλέτα. Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο κατόχου. Τα ελλιπώς φουσκωμένα  ελαστικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στους τροχούς εάν η μοτοσικλέτα κινηθεί σε βραχώδες ή ανώμαλο έδαφος και αφήνουν τη μοτοσικλέτα να πλέει ή να «παλαντζάρει» σε ομαλό και σκληρό έδαφος ή οδόστρωμα. Το υπερβολικό φούσκωμα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ελαστικά  και να προκαλέσει άσκοπα σκληρή οδική συμπεριφορά.
  2. Κατάσταση: Ελέγξτε για κοψίματα ή «καρούμπαλα» τα οποία μπορεί να προκαλέσουν διαρροή αέρα. Επίσης να ελέγχετε τα  ελαστικά για τακούνια που έχουν φύγει ή υπερβολικά φθαρμένο πέλμα.
  3. Τροχοί: Για να αποφύγετε απώλεια ελέγχου ή τραυματισμό, φροντίστε τα παξιμάδια των αξόνων να είναι σφιγμένα και στερεωμένα. Πιάστε κάθε ελαστικό  εμπρός και πίσω και προσπαθήστε να το λικνίσετε από τον άξονα του, προκειμένου να εντοπίσετε φθαρμένα ρουλεμάν ή λασκαρισμένα παξιμάδια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει τζόγος ή γλίστρημα όταν λικνίζετε τον τροχό. Επιθεωρήστε τους τροχούς για σπασμένες ή χαλαρές ακτίνες και για ρωγμές στο μουαγιέ ή τη ζάντα.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Για πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας, διαβάστε το εγχειρίδιο κατόχου του οχήματος σας και τις πινακίδες πληροφοριών ασφαλείας.