Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

Αγορά ελαστικών δεν σημαίνει απλώς μετάβαση στον έμπορο και επιλογή από το ράφι. Τα παρακάτω είναι μερικά πράγματα που θα πρέπει να έχετε μελετήσει εκ των προτέρων:

Όταν επιλέγετε νέα ελαστικά μοτοσικλέτας Dunlop, φροντίστε να πληρούν τις απαιτήσεις της μοτοσικλέτας σας και της προβλεπόμενης χρήσης.

Ο Οδηγός τοποθέτησης Dunlop παρέχει μια γενική περιγραφή όλων των ελαστικών που είναι κατάλληλα για τη μοτοσικλέτα σας  αλλά η απόφαση για το ποιο είναι το καλύτερο για εσάς, εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων.

Ο καιρός

Οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής διαμονής σας είναι βασικός παράγοντας.

Ο τρόπος οδήγησης σας

Κάνετε πολλά χιλιόμετρα ή κάποιες φορές οδηγείτε τη μοτοσικλέτα σας στο όριο; Ρίξτε μία ματιά στα χαρακτηριστικά επιδόσεων των ελαστικών μας για να βρείτε ένα ελαστικό που να ταιριάζει στο δικό σας στυλ οδήγησης.

Η μοτοσικλέτα σας

Τα ελαστικά που τοποθετούνται στη μοτοσικλέτα σας από τον κατασκευαστή (γνωστά και ως OE ή ελαστικά πρώτης τοποθέτησης) επιλέγονται επειδή είναι κατάλληλα για τη μοτοσικλέτα σας αλλά δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα τα ιδανικά για εσάς. Ελέγξτε το εγχειρίδιό σας για τυχόν άλλες υποδείξεις  ή ερευνήστε μόνοι σας το θέμα.

Για τις μάρκες και μοντέλα που δεν καλύπτονται από τον Οδηγό τοποθέτησης της Dunlop, επικοινωνήστε με την Dunlop πριν από την τοποθέτηση των ελαστικών.

Η τοποθέτηση ελαστικών ράντιαλ σε ακατάλληλο όχημα μπορεί να προκαλέσει  αστάθεια και ατυχήματα.

Σε κάποιες μοτοσικλέτες μπορούν να τοποθετηθούν μόνο ελαστικά ράντιαλ.

Αποτανθείτε στον κατασκευαστή της μοτοσικλέτας πριν από την τοποθέτηση ελαστικών αντικατάστασης ράντιαλ, για να φροντίσετε ότι χρησιμοποιείτε τις σωστές προδιαγραφές και συνδυασμό για τη μοτοσικλέτα σας.

Σε κάποιες μοτοσικλέτες μπορούν να τοποθετηθούν μόνο ελαστικά που ταιριάζουν στον αρχικό εξοπλισμό.

Να συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις του εγχειριδίου χρήσης της μοτοσικλέτας.