Αναβάτης οδηγεί σε αστικό περιβάλλον

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΣΑΣ

Να είστε σαφείς σε αυτά που ζητάτε

Προετοιμαστείτε προτού μιλήσετε με τον έμπορο ελαστικών σας έτσι ώστε να σας παράσχει την καλύτερη δυνατή συμβουλή:

Όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παράσχετε στον έμπορό σας για τις οδηγικές σας συνήθειες, τόσο το καλύτερο. Επίσης θα πρέπει να σημειώσετε τα χαρακτηριστικά ενός ελαστικού που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς.

Διαβάστε  το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο της μοτοσικλέτας σας μπορεί να περιέχει  πληροφορίες σχετικά με τα είδη ελαστικών με τα οποία μεγιστοποιείται η απόδοση και τα οδικά χαρακτηριστικά της. Ελέγξτε το εγχειρίδιο προτού μιλήσετε με τον έμπορο.

Οι απαιτήσεις της μοτοσικλέτας σας

Τα  ελαστικά είναι κρίσιμης σημασίας εξάρτημα του οχήματος σας, γι' αυτό είναι σημαντικό να μην κάνετε τσιγκουνιές κατά την αγορά τους. Ταυτόχρονα, δεν είναι σκόπιμο να αποκτήσετε ένα ελαστικό υπερβολικό για τις δικές σας ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε τον έμπορό σας.

 

ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ