Privacy Statement

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Naudodamiesi „Dunlop“ interneto svetaine patvirtinate, kad sutinkate su „Dunlop“ privatumo politikos nuostatomis. Jeigu nesutinkate su šiomis nuostatomis, prašome nesinaudoti mūsų tinklalapiais. Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti šias nuostatas, papildyti jas ar panaikinti esamas. Prašome reguliariai lankytis šiame tinklalapyje, jei norite sužinoti pokyčius. Jeigu paskelbus pokyčius tęsiate naudojimąsi mūsų tinklapiais, vadinasi, su šiais pokyčiais sutinkate.

PRIVATUMAS

Pagrindinė konfidencialumo ir privatumo politika

„Dunlop Tyre Company“ bendrovė (toliau – „Dunlop“) laiko asmeninę informaciją, tokią kaip jūsų vardas, pavardė, pašto ir el. pašto adresai arba telefono numeris, privačia ir konfidencialia. Todėl jūsų nurodyta asmeninė informacija yra saugoma saugioje vietoje ir yra prieinama tik paskirtiems darbuotojams arba įgaliotiems agentams, taip pat, išskyrus tiesiogiai prisijungus suteikiamą padangų registracijos informaciją (žr. žemiau), yra naudojama tik mūsų produktų rinkodaros tikslams arba siekiant pagerinti paslaugų teikimą mūsų klientams. „Dunlop“ neatskleis jokios asmeninės informacijos kitoms organizacijoms.

Informacijos rinkimas

Kai naršote „Dunlop“ interneto svetainėje, tai darote anonimiškai. Asmeninė informacija nerenkama. Vis dėlto kai kuriuose mūsų interneto svetainėse tinklalapiuose jūsų gali būti paprašyta savanoriškai nurodyti asmeninę informaciją, įskaitant jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kt. Tai daroma korespondencijos tikslams, registruojantis svetainėje, įsigyjant pirkinį arba dalyvaujant internetinėse apklausose.„Dunlop“ taip pat gali išsaugoti elektroninius pranešimus, kuriuos siunčiate jūsų klientų aptarnavimo atstovams, svetainės administratoriui arba kitiems susijusiems asmenims. Šiais pranešimais gali būti dalijamasi tik „Dunlop“ bendrovėje kaip nuolatinio paslaugų klientams gerinimo priemonėmis.„Dunlop“ interneto svetainėse yra sekama informacija apie apsilankymus tose svetainėse. Pavyzdžiui, sudaroma statistika, parodanti, kiek lankytojų apsilankė svetainėje per dieną, kiek per dieną svetainėje buvo konkrečių failų užklausų ir iš kokių šalių tos užklausos atėjo. Ši sukaupta statistika naudojama siekiant pritaikyti mūsų interneto svetainę taip, kad ji geriau atitiktų jūsų poreikius. Statistika gali būti pateikiama kitiems asmenims, tačiau į statistiką nėra įtraukta jokios asmeninės informacijos ir ji negali būti panaudota tokiai informacijai rinkti.„Slapukais“ vadinama technologija gali būti panaudota tam, kad interneto svetainėje būtų pateikiama jums pritaikyta informacija. Slapukas – tai duomenų elementas, kurį interneto svetainė gali išsiųsti į jūsų naršyklę ir kuris gali būti išsaugotas jūsų sistemoje. Tam tikrose „Dunlop“ svetainėse gali būti naudojami slapukai tam, kad mes galėtume geriau aptarnauti besinaudojančius svetaine. Jūs galite nustatyti savo naršyklę, kad būtumėte perspėjami gavę slapuką. Taip turėsite galimybę nuspręsti, ar slapuką priimti.

Informacijos naudojimas

„Dunlop“ gali panaudoti mums naudotojų suteikiamą informaciją, pavyzdžiui, paslaugai teikti, vartotojų susidomėjimui įvairiais mūsų gaminiais ir paslaugomis įvertinti arba naudotojams informuoti apie naujus gaminius ir programas. Šie pasiūlymai gali būti grindžiami apklausose suteikta informacija, informacija, galinčia nurodyti tai, kam teikiama pirmenybė perkant, arba į „Dunlop“ svetainę išsiųstais el. laiškais.Bet kokie sąrašai, naudojami siunčiant jums pasiūlymus dėl gaminių ir paslaugų, sudaromi ir tvarkomi griežtomis sąlygomis, skirtomis apsaugoti kliento asmeninės informacijos privatumą. „Dunlop“ dės visas pagrįstas pastangas, kad patenkintų visus pareikalavimus pašalinti vardus iš bet kokių paprasto pašto arba el. pašto sąrašų.Be to, „Dunlop“ naudos asmeninę informaciją tik tokiais būdais, kurie yra suderinami su tuo, kam ji buvo renkama, arba vėliau gavus jūsų sutikimą. „Dunlop“ imsis pagristų veiksmų, siekdama užtikrinti, kad asmeninė informacija yra susijusi su tuo, kam ją ketinama naudoti, yra tiksli, išsami ir nepasenusi bei yra pagrįsta informacija, kurią suteikė pats asmuo.„Dunlop“ yra pasaulinė bendrovė, kurios biurų ir duomenų bazių yra visame pasaulyje. „Dunlop“ gali perduoti jūsų duomenis į vieną iš savo biurų, esančių ne jūsų gyvenamojoje šalyje, duomenų bazių. „Dunlop“ imasi priemonių, kad taip perduodami duomenys būtų apsaugoti.Pareikalavus „Dunlop“ suteiks asmenims pagrįstą prieigą prie turimos asmeninės informacijos apie juos. Be to, „Dunlop“ imsis pagrįstų veiksmų, kad asmenims būtų leista pataisyti, atnaujinti arba pašalinti informaciją, kuri yra įrodomai netiksli arba neišsami. Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą dėl to, kad jūsų duomenys būtų toliau apdorojami, tačiau tokiu atveju „Dunlop“ gali netekti galimybės tęsti bet kokią funkciją, dėl kurios tie duomenys buvo gauti (su atitinkamais padariniais). Be to, jūs turite teisę užkirsti kelią tam, kad jūsų duomenys būtų perduodami trečiosioms šalims, jei duomenų apsaugos priemonės yra neadekvačios. Kreipkitės į mus ir „Dunlop“ atsakys į visus jums rūpimus klausimus.

Internetinės padangų registracijos informacija

Bet kokia internetinė naudotojų suteikta informacija padangų registracijos formoje nebus perduota jokiai trečiajai šaliai, nebent taip, kaip tai nustatyta įstatymu, taip pat nebus naudojama jokiems rinkodaros tikslams. Bet kokia jūsų internetu pildomoje padangų registracijos formoje nurodyta informacija yra tvarkoma atskiroje padangų registracijos duomenų bazėje ir nėra naudojama jokiems kitiems tikslams.

Atskleidimas

Kadangi „Dunlop“ mūsų turimą asmeninę informaciją laiko esant konfidencialia, mūsų politika yra neatskleisti jokios tiesiogiai prisijungus surinktos asmeninės informacijos trečiosioms šalims, nebent to būtų reikalaujama pagal įstatymą arba tai būtų susiję su teisminiais arba administraciniais tyrimais arba bylomis. „Dunlop“ neparduoda, nenuomoja ir nesiunčia jokios asmeninės informacijos kitoms organizacijoms.

Kitos interneto svetainės

„Dunlop“ interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines. Mes dedame visokeriopas pastangas, kad nurodomos būtų tik tos svetainės, kurios išlaiko mūsų aukštus standartus ir gerbia privatumą. Vis dėlto mes neatsakome už kitų svetainių turinį arba jų naudojamas privatumo praktikas.

Vaikai

„Dunlop“ per savo interneto svetainę žinomai nerenka jokios asmens tapatybę leidžiančios nustatyti informacijos (tokios kaip vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris) apie jaunesnius kaip 13 metų vaikus. „Dunlop“ specialiai duoda nurodymus jaunesniems kaip 13 metų vaikams nepateikti tokios informacijos šioje interneto svetainėje. Šiuo metu mes neleidžiame jaunesniems kaip 13 metų vaikams registruotis arba dalyvauti svetainėje rengiamuose konkursuose arba akcijose. Vis dėlto, jei jaunesnio kaip 13 metų vaiko tėvas/motina arba globėjas mano, kad vaikas suteikė mums asmens tapatybę leidžiančios nustatyti informacijos, tokio vaiko tėvas/motina arba globėjas turėtų kreiptis į mus, jei nori, kad ši informacija būtų ištrinta iš mūsų failų. Jei „Dunlop“ gauna žinių apie tai, kad savo failuose atkuriama forma turi asmens tapatybę leidžiančios nustatyti informacijos, mes ištrinsime tą informaciją iš mūsų turimų failų. Be to, prieš naudodamas arba atskleisdamas bet kokią asmeninę informaciją šioje svetainėje, bet kuris jaunesnis kaip 18 metų asmuo turėtų gauti savo tėvo/motinos arba globėjo leidimą.