Personvernerklæring

ANSVARSFRASKRIVELSE

Når du bruker et Dunlop-nettsted, godtar du implisitt Dunlops personvernerklæring for elektronisk informasjon. Hvis du ikke godtar denne erklæringen, ber vi deg la være å bruke våre nettsteder. Vi forbeholder oss retten til, når som helst og uten varsel, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av denne erklæringen. Derfor bør du gå innom denne siden med jevne mellomrom for å se etter endringer. Hvis du fortsetter å bruke våre nettsteder etter at det er gjort endringer i disse betingelsene, betyr det implisitt at du godtar disse endringene.

PERSONVERN

Erklæring om grunnleggende konfidensialitet og personvern

Dunlop Tyre Company, heretter kalt "Dunlop", anser personlig informasjon, for eksempel navn, post- og e-postadresse og telefonnummer, som privat og konfidensiell. I samsvar med denne blir all personlig informasjon du oppgir, lagret på et sikkert sted, er bare tilgjengelig for utvalgt personale eller godkjente agenter, og vil, med unntak av informasjon fra elektronisk dekkregistrering (se nedenfor), bare bli brukt til markedsføring av våre produkter eller for å kunne betjene kundene våre bedre. Dunlop vil ikke utlevere noen personlig informasjon til andre organisasjoner.

Innsamling av informasjon

Når du blar gjennom Dunlops nettsteder, er du anonym. Personlig informasjon blir ikke samlet inn. Enkelte steder på nettstedene våre kan vi imidlertid be deg om at du frivillig oppgir personlig informasjon, inkludert navn, e-postadresse osv., til bruk ved for eksempel korrespondanse, nettregistrering, kjøp eller deltakelse i elektroniske undersøkelser.

Dunlop kan også beholde elektronisk kommunikasjon som du sender til våre kundeservicerepresentanter, webmaster eller endre som er tilknyttet oss. Disse kan bare deles med andre innenfor Dunlop som et middel til stadig forbedring av vår kundeservice.

Dunlops nettsteder sporer informasjon om besøkene til stedene. Det kompileres for eksempel statistisk informasjon som viser antall besøkende på et nettsted per dag, hvor mange forespørsler som ble behandlet per dag etter bestemte sider på et nettsted, og hvilke land forespørslene kom fra. Disse oppsamlede statistikkene brukes til å tilpasse nettstedene slik at de oppfyller kundenes behov bedre, og kan også utleveres til andre, men statistikkene inneholder ingen personlig informasjon og kan ikke brukes til å samle inn slik informasjon.

Det finnes en teknologi som kalles informasjonskapsler eller "cookies", som kan brukes til å gi deg skreddersydd informasjon på et nettsted. En informasjonskapsel er et dataelement som et nettsted kan sende til nettleseren din, og som deretter kan bli lagret på systemet ditt. Enkelte Dunlop-nettsteder kan bruke informasjonskapsler slik at vi kan betjene brukerne bedre. Du kan stille inn nettleseren til å varsle deg når du mottar en informasjonskapsel, slik at du kan velge om du vil lagre den eller ikke.

Bruk av informasjon

Dunlop kan bruke informasjonen brukerne gir oss, til for eksempel å måle forbrukernes interesse for våre ulike produkter og tjenester, eller til å informere brukerne om nye produkter og programmer. Disse tilbudene kan være basert på informasjon som er oppgitt i undersøkelser, informasjon som kan vise kjøpspreferanser, eller e-post som er sendt til et Dunlop-nettsted.

Alle lister som brukes til å sende deg produkt- og tjenestetilbud, utvikles og administreres under strenge forhold utformet for å trygge sikkerheten og personvernet for kundenes personlige informasjon. Dunlop vil sette i verk rimelige tiltak for å oppfylle alle forespørsler om å fjerne navn fra alle post- eller e-postlister.

Videre vil Dunlop bare bruke personlig informasjon på en måte som er i tråd med hensikten den ble samlet inn med, eller etter senere godkjenning fra deg. Dunlop vil sette i verk rimelige tiltak for å sikre at den personlige informasjonen er relevant for det beregnede bruksområdet, nøyaktig, fullstendig og oppdatert, på grunnlag av den informasjonen som den enkelte har delt med oss.

Dunlop er et globalt selskap med kontorer og databaser over hele verden. Dunlop kan overføre dataene dine til en av sine databaser eller ett av sine kontorer som ligger i et annet land enn der du bor. Dunlop iverksetter tiltak for å beskytte data som overføres på en slik måte.

På forespørsel vil Dunlop gi enkeltpersoner rimelig tilgang til personlig informasjon som vi har lagret om dem. I tillegg vil Dunlop iverksette rimelige tiltak for å tillate enkeltpersoner å rette opp, legge til eller slette informasjon som beviselig er feil eller ufullstendig. Du har rett til å trekke din godkjennelse om viderebehandling av din personlige informasjon. I så fall er det mulig at Dunlop ikke lenger kan fortsette den funksjonen som dataene ble innhentet for (med de konsekvenser det medfører). I tillegg har du rett til å hindre videre overføring av informasjonen til tredjepart som har utilstrekkelige beskyttelsestiltak for data. Kontakt oss, så vil Dunlop ta opp problemet.

Elektronisk dekkregistrering

Ingen informasjon som er oppgitt av brukerne i skjemaet for elektronisk dekkregistrering, vil bli delt med noen tredjepart andre enn som påkrevd ved lov, og vil heller ikke bli brukt i markedsføringsøyemed. All informasjon som blir oppgitt i det elektroniske dekkregistreringsskjemaet, lagres i separate dekkregistreringsdatabaser og brukes ikke til noen andre formål.

Utlevering

Fordi Dunlop anser den personlige informasjonen vi lagrer, som konfidensiell, er det vår policy å ikke utlevere slik informasjon som er samlet inn elektronisk, til noen tredjepart, med mindre utlevering kreves ved lov eller angår rettslige eller offentlige undersøkelser eller prosedyrer. Dunlop vil ikke selge, leie ut eller overføre noen personlig informasjon til andre organisasjoner.

Andre nettsteder

Dunlops nettsteder kan inneholde koblinger til andre nettsteder, og vi gjør alt vi kan for å bare vise koblinger til nettsteder som deler vår høye standard og respekt for personvernet. Vi kan imidlertid ikke stå ansvarlige for innholdet eller personvernreglene som følges på andre nettsteder.

Barn

Dunlop samler ikke med vitende og vilje inn personlig identifiserbar informasjon (for eksempel navn, adresse og telefonnummer) fra barn under 13 år via sine nettsteder. Dunlop vil spesielt be barn under 13 år om å ikke sende inn slik informasjon til dette nettstedet. Vi lar for øyeblikket ikke barn under 13 år registrere seg eller delta i konkurranser eller kampanjer på nettstedet. Hvis en forelder eller foresatt av et barn under 13 år tror at barnet kan ha oppgitt personlig identifiserbar informasjon til oss, ber vi forelderen eller den foresatte om å kontakte oss for å få slettet denne informasjonen fra våre filer. Hvis Dunlop får kjennskap til at vi har personlig identifiserbar informasjon om et barn under 13 år i våre filer, vil vi slette denne informasjonen umiddelbart. I tillegg bør alle personer under 18 år be om sine foreldres eller foresattes tillatelse før de bruker eller oppgir personlig informasjon på dette nettstedet.