250

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Szukam opon

OPONY DROGOWE

Konserwacja motocykla

Dunlop stanowczo zaleca przeprowadzanie regularnych kontroli ogólnego stanu motocykla, a w szczególności kół, gdyż zły stan techniczny pojazdu ma negatywny wpływ na ich żywotność i osiągi.

Zabierz motocykl do sprzedawcy na regularny przegląd konserwacyjny z uwzględnieniem kontroli opon.

Konfiguracja zawieszenia powinna być w pełni zgodna z instrukcją pojazdu.

Nieprawidłowo konserwowane podzespoły i nieprawidłowe lub nierównomierne ustawienie widelca przedniego będą mieć wpływ na stabilność.

Zły stan techniczny elementów zawieszenia będzie powodować nadmierne obciążenie opony.

Ciśnienie w oponach

KONTROLA CIŚNIENIA W OPONACH TO NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ PROCESU KONSERWACJI, KTÓRĄ MOŻNA SAMODZIELNIE WYKONAĆ.

Należy mieć na uwadze, że czynniki, takie jak pokonywanie ostrych zakrętów, obecność pasażerów, duże obciążenia i utrzymywanie wysokich prędkości wymagają wyższego ciśnienia (maksymalnie ciśnienia wskazanego na ścianie bocznej).

W przypadku jazdy z wysoką prędkością, pełnym obciążeniem lub dwoma osobami opony należy napompować do maksymalnej wartości wskazanej przez producenta.

Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia wskazanego na ścianie bocznej opony ani wartości obciążenia pojazdu wskazanej w instrukcji, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

Niedopompowane opony mogą być przyczyną niedokładnego pokonywania zakrętów, generowania wyższych temperatur roboczych, nieregularnego zużycia bieżnika, pęknięć, nadmiernego obciążania, a w końcu uszkodzenia karkasu opony lub utraty kontroli nad pojazdem, co z kolei może być przyczyną wypadku, obrażeń ciała czy śmierci.

Nadmiernie napompowane opony nie zwiększą nośności, a przyczynią się do twardszej jazdy i szybszego zużycia opony na środku powierzchni kontaktu z podłożem.

Ciśnienie przy zimnych oponach należy sprawdzać często dobrej jakości miernikiem, który zapamiętuje odczyt, zawsze przed długą podróżą.

Do utraty ciśnienia może dojść na skutek zużycia lub nieprawidłowego założenia wkładu zaworu.

Należy sprawdzić wkłady zaworów i, w razie potrzeby, poprawić ich pozycję lub wymontować je i zastąpić nowymi.

Aby zabezpieczyć wkład zaworu przed pyłem i wilgocią oraz aby zapewnić dobre uszczelnienie, należy używać metalowych lub wykonanych z twardego tworzywa sztucznego zaślepek z uszczelką wewnętrzną.

Utrata ciśnienia może być także konsekwencją uszkodzenia dętki, a także pęknięcia gumowej dętki czy podstaw trzpieni zaworów w wersjach bezdętkowych.

Należy sprawdzić opaski obręczy, dętki i zawory. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub pęknięcia należy dokonać wymiany.

Powtarzająca się utrata ciśnienia napompowania może być następstwem niewykrytego uszkodzenia opony.

Należy dokonać oględzin opon pod kątem przebić, przecięć, otarć, pęknięć, wybrzuszeń, pęcherzy czy innego typu uszkodzeń.

Pojawienie się pęknięć naprężeniowych w rowkach bieżnika to jedna z oznak nadmiernego obciążenia lub zbyt małego ciśnienia.

W przypadku oznak pękania rowków bieżnika należy bezzwłocznie zdjąć i wymienić oponę. Tego typu uszkodzenie ma charakter trwały i nie podlega naprawie.

Uszkodzenia spowodowane uderzeniem, przebiciem lub długotrwale występującym zbyt niskim ciśnieniem / nadmiernym obciążeniem mają charakter postępujący i mogą skutkować nagłym i całkowitym uszkodzeniem opony, a także wypadkiem, obrażeniem ciała, a nawet śmiercią.

Po uderzeniu w krawężnik, wybój czy inny obiekt, znalezieniu oznak przebicia powierzchni opony, pojawieniu się wybrzuszeń czy spadku ciśnienia zawsze należy pokazać oponę specjaliście celem jej oceny.
Na takich oponach nie należy dalej jeździć.

Opony należy często sprawdzać pod kątem uszkodzeń i zawsze zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak wibracje, brak stabilności przy jeździe, tarcie lub hałasującą oponę w czasie eksploatacji motocykla.

Okres docierania

Zamienniki zużytych, inaczej skonstruowanych lub posiadających inny wzór bieżnika opon nie będą zachowywać się w ten sam sposób.

Po założeniu nowych opon nie należy ich maksymalnie eksploatować, poddawać nagłym przechyłom, ostrym zakrętom, do czasu przejechania ok. 160 km.

Pozwoli to motocykliście wyczuć nowe opony lub kombinację opon, znaleźć krawędź i osiągnąć optymalną przyczepność do drogi przy różnych prędkościach, przyspieszeniach i zastosowaniach.

Ciśnienie napompowania należy sprawdzić i wyregulować do zalecanych poziomów po ostygnięciu opon przez co najmniej trzy (3) godziny od dotarcia.

Należy pamiętać, że nowe opony będą mieć inną powierzchnię kontaktu z podłożem i krawędź przechyłu.

Łączenie nowej opony z oponą zużytą, a także łączenie opon o różnych bieżnikach może negatywnie wpłynąć na komfort jazdy i eksploatację oraz będzie wymagać dokładnej oceny jazdy.

Dopasowanie opony przedniej do tylnej

Należy pamiętać, że odpowiednie dopasowanie opony przedniej do tylnej jest ważne z punktu widzenia osiągnięcia optymalnych osiągów. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi doboru.

Na przodzie należy zakładać należy tylko opony z oznaczeniem „front wheel” (koło przednie), natomiast na tyle tylko te z oznaczeniem „rear wheel” (koło tylne).

Do montażu na przodzie i tylne nadają się tylko niektóre opony.

Nowa opona na przodzie i wytarta opona na tyle i na odwrót mogą być przyczyną braku stabilności.

Mieszanie opon radialnych lub opon radialnych z diagonalnymi lub diagonalnymi z opasaniem może negatywnie wpłynąć na komfort i stabilność, a także może mieć miejsce tylko, jeśli producent pojazdu dokonał takiego połączenia lub daje takie zalecenia.

Należy zauważyć, że na pracę motocykla wpływa wiele czynników innych niż niekompatybilność, w tym masa i wysokość motocyklisty, łączenie opon zużytych z niezużytymi i zakładanie bagażu czy owiewek.

Przed wprowadzeniem modyfikacji w motocyklu należy skonsultować się z producentem.

Nośność

Dostępne są opony charakteryzujące się różnymi wartościami nośności.

Należy dokładnie przeanalizować masę motocykla, uwzględnić, czy będą jechać pasażerowie, oraz sprawdzić masę wyposażenia opcjonalnego.

Należy pamiętać, że nośność opony jest także zmniejszana na skutek zbyt niskiego ciśnienia.

Przeciążenie opony jest możliwe, nawet jeśli jej rozmiar jest zgodny z określonym przez producenta motocykla.

Maksymalne obciążenia i odpowiadające im ciśnienia są wskazane na ścianie bocznej wszystkich opon ulicznych Dunlop.

Przed rozpoczęciem jazdy motocyklista musi określić masę całkowitą bagażu, wyposażenia i osób jadących, oraz dodać ją do masy motocykla.

Masa całkowita bagażu, wyposażenia i motocyklisty/-ów nigdy nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia znajdującego się w instrukcji motocykla.

Motocyklem nie wolno ciągnąć przyczepy. Przyczepy mogą być przyczyną niestabilności pojazdu, znacząco nadmiernych naprężeń i obciążeń.

Takie naprężenia i przeciążenia mogą przyczynić się do nieodwracalnych uszkodzeń, a w rezultacie nagłego uszkodzenia opony, wypadku, obrażenia ciała czy nawet śmierci.

Firma Dunlop nie daje gwarancji na opony stosowane w motocyklach z przyczepami.

Nie należy montować bocznych przyczep motocyklowych, chyba że producent motocykla wyrazi na to zgodę.

Dętki

Dętki to kluczowa część kół z oponami dętkowymi.

Podczas zakładania nowej opony na obręczy wymagającej dętki, należy również wymienić dętkę.

Stare dętki rozciągają się. Jeżeli stara dętka zostanie założona w nowej oponie, może się zmarszczyć i uszkodzić na skutek osłabienia gumy.

Dętki powinny być naprawiane wyłącznie przez specjalistę. Ostrożnie zabezpieczyć zespół zaworu od dętki do obręczy.

Należy sprawdzić opaskę obręczy i skonsultować się ze sprzedawcą motocykla, aby uzyskać informacje o jej prawidłowym zamienniku.

Zawsze należy sprawdzać oznaczenia na dętce, aby mieć pewność, że znajduje się na niej rozmiar opony.

Dętek nie wolno montować w radialnych oponach motocyklowych ani też nie należy montować opon radialnych na obręczach wymagających dętek, chyba że na dętkach znajdują się odpowiednie oznaczenia określające rozmiary i symbol opon radialnych (R).

Konserwacja ścian bocznych

Do czyszczenia ścian bocznych, białych pasków lub liter należy używać łagodnego roztworu mydła i spłukać go samą wodą.

Nigdy nie należy nakładać innych materiałów, środków czyszczących ani odżywek do opon celem poprawy wyglądu ścian bocznych.

Może to spowodować obniżenie jakości gumy i naruszyć pierwotną warstwę zabezpieczającą przed pęknięciami ozonowymi / działaniem warunków atmosferycznych.

Środki ostrożności w zakresie przechowywania opon

Opony mogą ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowych warunków przechowywania, a takie uszkodzenia mogą mieć wpływ na osiągi opon i ich funkcjonowanie, w rezultacie prowadząc do uszkodzenia opony.

Przechowywane opony powinny być zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak światło słoneczne, ozon czy inne potencjalnie niebezpieczne warunki.

Opony należy przechowywać w obszarach czystych, suchych, dobrze wentylowanych oraz o umiarkowanej temperaturze otoczenia.

Nie przechowywać opon w obszarach zabrudzonych, wilgotnych czy narażonych na działanie produktów ropopochodnych i rozpuszczalników.

Nie przechowywać opon w miejscach, w których mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury czy źródła ozonu, takich jak silniki elektryczne, ładowarki do akumulatorów, generatory lub sprzęt spawalniczy.

Olej i paliwa

Przedłużony kontakt z olejem lub paliwami i ich oparami powoduje zanieczyszczenie mieszanki gumy, co przyczynia się do niezdatności opony do użycia. Olej i benzynę należy bezzwłocznie wytrzeć czystą ściereczką.

Nie używać opon, które był narażone na działanie oleju, substancji palnych, korodujących lub cieczy niekompatybilnych z gumą.

Opony do sportów motoryzacyjnych i wyścigów wymagają specjalnych warunków przechowywania i eksploatacji.

Zakładanie opon

Opony mogą zakładać wyłącznie specjalnie przeszkolone osoby. Nieprawidłowe założenie opony może doprowadzić do jej wybuchu lub poważnych obrażeń.

Firma Dunlop szczególnie zaleca, aby zlecać zakładanie opon wyłącznie wykwalifikowanym profesjonalistom.

 

Porady bezpieczeństwa dla motocyklistów terenowych

  1. Ciśnienie powietrza: Zawsze należy utrzymywać zalecane ciśnienie w oponach odpowiednie do terenu, po którym motocykl jeździ; zapoznać się z instrukcją. Niedopompowane opony mogą być przyczyną uszkodzenia koła w przypadku jazdy po terenie skalistym, twardym, a także mogą spowodować, że motocykl będzie skręcać lub zbaczać z trasy na gładkim, twardym terenie. Nadmierne ciśnienie może uszkodzić opony i przyczynić się do niepotrzebnie twardej jazdy.
  2. Warunek: Należy dokonać kontroli pod kątem przecięć i żłobień, które mogą być przyczyną nieszczelności. Należy także sprawdzić opony pod kątem brakujących bloków i nadmiernie zużytego bieżnika.
  3. Koła: Aby uniknąć utraty kontroli lub odniesienia obrażeń ciała, należy upewnić się, że nakrętki osi są dokręcone i zabezpieczone. Należy chwycić każdą oponą z przodu i z tyłu i spróbować ją pokołysać na osi, aby wykryć ewentualne zużycie łożysk lub luzy nakrętek. Przy kołysaniu kołem nie powinno być żadnych luzów ani poślizgów. Sprawdzić koła pod kątem pęknięć lub luzów na szprychach oraz pod kątem pęknięć na piaście lub obręczy.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Aby uzyskać dodatkowe informacje o bezpieczeństwie, należy zapoznać się z instrukcją pojazdu oraz naklejkami ostrzegawczymi.