JAK PRODUKOWANE SĄ OPONY.

PROCES PRODUKCJI.

Mieszanka

Do produkcji opony stosuje się do 30 różnych rodzajów gumy, wypełniaczy i innych składników. Miesza się je w gigantycznych mieszalnikach, aby stworzyć czarną, gumowatą mieszankę, która następnie będzie walcowana.

Walcowanie

Schłodzona guma jest cięta na pasy, które stanowią podstawę samej opony. Na etapie walcowania przygotowuje się inne elementy opony; niektóre z nich pokrywa się innym typem gumy.

Produkcja

Teraz czas na produkcję opony — zaczynając od wnętrza. Elementy tkane, opasanie stalowe, drutówka, osnowa, bieżnik i inne elementy umieszcza się w maszynie do produkcji opon. W ten sposób otrzymuje się oponę surową — oponę, która zaczyna wyglądać na gotową.

Wulkanizacja

Oponę surową poddaje się wulkanizacji w gorących prasach w maszynie do wulkanizacji, ściskając ze sobą wszystkie części opony i nadając jej ostateczny kształt, w tym także wzór bieżnika i oznaczenia producenta na ścianie bocznej.

Kontrola

Następnie, zanim opony będą mogły zostać przekazane do sprzedaży, odpowiednio przeszkoleni kontrolerzy sprawdzą każdą z nich za pomocą specjalnych maszyn pod kątem najmniejszych usterek czy niedoskonałości. Oprócz tego wybrane opony ściąga się z linii celem prześwietlenia, aby sprawdzić je pod kątem potencjalnych wad i usterek. Nasi technicy ds. kontroli jakości także losowo wybierają opony z linii i rozcinają je, aby upewnić się, że spełniają normy Dunlop.

WIĘCEJ O SWOJEJ OPONIE.