Решения Goodyear Dunlop за регенериране

Решенията Goodyear Dunlop за регенериране помагат за максимално увеличаване на потенциалния живот на гумите в автомобилния парк. Предлагаме голямо разнообразие пакети за регенериране по концепцията за 4те живота на гумата.

Защо избираме регенериране Goodyear/Dunlop?

 • Разходите на километър на автомобилния парк намаляват
 • Част от пълно предложение за обслужване
 • Показатели, сходни с тези на новите гуми по отношение на пробег, разход на гориво, сцепление на мокра настилка и шум
 • По-малко отражение върху околната среда

Регенерираните гуми и протектори са разработени успоредно с нашите нови гумии затова можете да бъдете сигурни, че за тях се използват същите високи стандарти на проектиране, конструкция и качествен контрол.

Концепция за 4те живота на гумата

Възползвайте се по-пълно от направените инвестиции в гуми за вашия парк с нашата концепция за 4те живота на гумата. Висококачествените регенерирани гуми могат да постигнат показатели, сравними с тези на новите гуми, на по-ниска цена.

Концепция за 4те живота на гумата

 • Първоначална инвестиция в нови гуми Goodyear Dunlop за товарни автомобили или автобуси
 • Регенериране на износените гуми за удължен пробег
 • Регенериране на гумите за повторна експлоатация
 • Регенериране на вече регенерираните гуми за още по-дълъг пробег и експлоатация на гумата

В зависимост от приложението, използването и качеството на основата, е възможно гумите Goodyear Dunlop да могат да се регенерират повече от един път.

Процеси за регенериране

Топло регенериране

При топлото регенериране се използват загрети матрици за гуми.

 • Основата на гумата се полира
 • Върху основата се нанася слой невулканизирана гума
 • Гумата се вулканизира в загрятата матрица при температура около 150°C
 • Матрицата съдържа шаблони, които отпечатват новия протектор и страници на гумата и придават завършен вид на нова гума.

Всички топло регенерирани изделия на Goodyear Dunlop се произвеждат във фирмата и се разработват от същите проектантски екипи като новите гуми. Това означава, че едни и същи строги изисквания за качеството се прилагат както към новите, така и към регенерираните гуми.

Студено регенериране

Студеното регенериране включва залепването на студено регенериран протектор за подготвена основа на гума.

 • Основата на гумата се полира
 • Тънък слой лепило за каучук се нанася върху основата
 • Поставя се избрания дизайн на протектора
 • Гумата се вулканизира в автоклав, за да се осигури отлично залепване

Студено регенерирани изделия с гарантирано качество се предлагат в цялата ни европейска мрежа сертифицирани партньори на Goodyear Dunlop за регенериране.

Екологични предимства

Регенерирането Goodyear Dunlop намалява екологичното отражение на вашия автомобилен парк и помага за дългосрочното устойчиво развитие.

По-малко суровини

Максималното увеличаване на живота на основата на гумата означава, че вашият автомобилен парк ще използва по-малко природни ресурси.

По-ниско потребление на енергия

Производството на топло регенерирана гума води до една трета по-малко парникови газове и две трети по-малко разход на нефт в сравнение с производството на нова гума за товарен автомобил.

Намалено отражение върху околната среда

Използването на регенерирани гуми води до използването на по-малко химикали и до изхвърляне на по-малко основи на гуми.