Označení pneumatik EU

Co je nového v předpisech o pneumatikách?

Od května 2021 platí nařízení EU 2020/740, kterým se mění způsob označování pneumatik. Přečtěte si další informace o významu symbolů na štítku pneumatiky a o novinkách v energetickém hodnocení pneumatik.

Společnost Dunlop v rámci podpory inovací v oboru na přípravě aktualizovaného štítku pneumatik úzce spolupracovala s evropskými institucemi, aby tak pomohla spotřebitelům informovaněji se rozhodovat o pneumatikách. Jsme přesvědčeni, že nový štítek pneumatik podle směrnice EU umožní spotřebitelům získat relevantnější a srovnatelnější informace o parametrech pneumatik a dá tak koncovým uživatelům možnost dělat při nákupu nových pneumatik rozhodnutí na základě těchto informací. Nové štítky pneumatik v souladu se směrnicemi EU také zpřístupňují podrobnější informace online, což spotřebitelům i profesionálům usnadňuje výběr. V následujících částech jsme pro vás připravili podrobnější vysvětlení informací na štítcích pneumatik.

Označení pneumatik EU: Přehled

Štítky pneumatik podle směrnic EU a třídy účinnosti byly nově navrženy a na základě nově vytvořené škály na nich došlo k určitým úpravám. Dřívější standardní štítek uváděl pouze označení tříd pneumatik z hlediska valivého odporu, přilnavosti za mokra a vnějšího valivého hluku. Nový štítek pneumatiky v souladu se směrnicemi EU obsahuje další informace o vlastnostech pneumatik v povětrnostních podmínkách se sněhem a ledem. Stupnice tříd na štítcích pro přilnavost za mokra a valivý odpor má nyní 5 místo 7 tříd označených písmeny A až E. 

Spotřeba paliva

Věděli jste, že pneumatiky se podílejí na spotřebě paliva vozidla až z 20 %? Výběrem pneumatik efektivních z hlediska úspory paliva si zajistíte delší dojezd a nižší emise CO2. V závislosti na valivém odporu pneumatiky bude její úspora paliva sahat od třídy A, která představuje nejvyšší úsporu paliva, až po třídu E, která přináší nejnižší úsporu paliva. Mezi třídami se úspora paliva zvyšuje přibližně o 0,1 litru na každých 100 km jízdy. Zjednodušeně řečeno, pneumatika s vysokou úsporou paliva vyžaduje k odvalování méně energie. V konečném důsledku to znamená méně spotřebovaného paliva – a také snížíte svůj dopad na životní prostředí!

Hodnocení přilnavosti za mokra

Přilnavost za mokra je schopnost pneumatiky udržet se na vozovce v mokrých podmínkách. Hodnocení podle směrnic EU se zaměřuje pouze na jeden aspekt přilnavosti za mokra – na výkonnost pneumatiky z hlediska brzdění na mokru. Výkonnost je odstupňována od třídy A po třídu E. Pneumatiky s vysokou přilnavostí za mokra umožňují při brzdění naplno rychleji zastavit na mokrých silnicích. V nouzové situaci může několik metrů rozhodnout.

Poznámka: Při jízdě byste měli vždy dodržovat doporučené vzdálenosti pro bezpečné zastavení.

*Při měření podle metodiky testování stanovené Nařízením EK 1222/2009. Brzdná dráha se může lišit podle jízdních podmínek a dalších faktorů.

Hodnocení hlučnosti podle směrnic EU

Hodnocení pneumatik v souladu se směrnicemi EU rovněž zohledňuje vnější hluk, který pneumatika vydává při jízdě. Výběrem pneumatik s dobrým hodnocením hlučnosti můžete snížit hlukovou zátěž okolí. Úroveň hlučnosti je rozdělena na třídy A, B nebo C. Valivý hluk pneumatiky se měří v decibelech a přesná hodnota je uvedena v dolní části štítku. Pneumatiky s nízkou úrovní hlučnosti mají hodnotu mezi 67 a 71 dB. Nejvyšší úroveň vykazuje zvukové vlny v rozsahu 72 až 77 dB. I zvýšení jen o několik decibelů představuje velký rozdíl úrovně hlučnosti. Při zvýšení o pouhé 3 dB se tak vnější hluk vydávaný pneumatikou zdvojnásobí!

Vysvětlení nového štítku pneumatik podle směrnic EU

Na aktualizované verzi štítku pneumatik podle EU se nachází několik nově zahrnutých informací. Zde je stručně popsána nová podoba štítku s údaji o pneumatikách v souladu se směrnicemi EU:

Kód QR:

Natištěný kód QR poskytuje snadný přístup k podrobnostem o produktu ve veřejné části databáze produktů EU. Kód lze naskenovat a získat přístup k informačním listům produktů a evropským štítkům pneumatik.

Identifikátor typu pneumatiky:

Každá pneumatika musí být opatřena jedinečným označením.

Ikona zimní pneumatiky:

K dispozici jsou dvě nové možnosti, včetně doplňkové ikony. Ikona zimní pneumatiky označuje pneumatiku vhodnou do náročných sněhových podmínek. Je opatřena symbolem alpského štítu se sněhovou vločkou (3PMSF), který je vyražen na bočnici pneumatiky. Tímto piktogramem lze opatřit pneumatiky na základě změření brzdné dráhy vozidla z rychlosti přibližně 40 km/h na zhutněném sněhu nebo změřením trakční síly pneumatiky. Piktogramy pro nákladní vozidla vychází z měření parametrů pneumatiky při zrychlování. Přilnavost na sněhu se obecně testuje v souladu s přílohou 7 předpisu EHK OSN č. 117. Tento předpis podrobně popisuje různé faktory, například zkušební povrch, teplotu vzduchu, zkušební vozidlo, zatížení, tlak, rychlost a mnoho dalších parametrů.

Ikona pneumatiky vhodné pro jízdu na ledu:

Druhá nová ikona symbolizovaná zledovatělým horským štítem označuje, že pneumatika zajišťuje v zimě kratší brzdnou dráhu na silnicích pokrytých ledem. Informace o přilnavosti ledu budou založeny na normě ISO (ISO 19447), která bude zveřejněna v červenci 2021. U pneumatik splňujících příslušné technické parametry bude dle směrnic EU tento piktogram uveden na novém štítku pneumatik kategorie C1 (pneumatiky pro osobní automobily) splňujících minimální hodnoty indexu záběrových vlastností na ledu stanovené v této normě ISO. Oprávnění použít tento piktogram vychází z měření brzdné dráhy vozidla z rychlosti 32 km/h na čistém ledu. Standardy pro pneumatiky kategorie C2 a C3 dosud nejsou stanoveny.

Podívejte se na naše pneumatiky

Společnost Dunlop tento nový předpis týkající se označování pneumatik plně podporuje a ochotně poskytne svým zákazníkům při nákupu pneumatik relevantnější informace o parametrech pneumatik. Jsme pevně přesvědčeni, že naším posláním je v rámci celého oboru výroby pneumatik propagovat pneumatiky, které jsou pro spotřebitele maximálně bezpečné, šetří palivo a přispívají k ochraně životního prostředí. Naši odborníci vám rádi poradí, jaké pneumatiky jsou pro vaše vozidlo a potřeby nejvhodnější!

Shrnutí změn

  • Snížený počet tříd hodnocení: Úspora paliva a přilnavost za mokra jsou nyní označeny 5 třídami (od A do E) namísto 7
  • Vnější valivý hluk je hodnocen od A (nejnižší hladina hluku) do C (nejvyšší hladina hluku)
  • Nový štítek EU obsahuje QR kód, který lze naskenovat a získat tak přístup k informacím o produktu
  • Na každém štítku musí být uveden jedinečný identifikátor
  • Nová ikona zimní pneumatiky označuje pneumatiku vhodnou do náročných sněhových podmínek
  • Nová ikona přilnavosti na ledu označuje pneumatiku C1 (pneumatiky pro osobní automobily), pokud splňuje minimální hodnoty indexu přilnavosti za ledu stanovené v nové normě ISO 19447