EU-dækmærkning

Noget nyt om dækforordningerne?

Fra og med maj 2021 gælder forordning (EU) 2020/740, der indeholder ændringer af den måde, hvorpå dæk er mærket. Få mere at vide om dækmærkets betydning og nyt om dækkenes energiklassificering.

 

Dunlop har arbejdet tæt sammen med de europæiske institutioner om det opdaterede dækmærke for at fremme innovation i branchen og for at hjælpe forbrugerne med at træffe mere velovervejede beslutninger om deres dæk. Vi mener, at det nye EU-dækmærke vil gøre det muligt for forbrugerne at få mere relevante og sammenlignelige oplysninger om dækparametre og give slutbrugerne mulighed for at træffe et velovervejet valg, når de køber nye dæk. Det nye EU-dækmærke giver også mere detaljerede oplysninger online – hvilket gør det nemmere for forbrugere og fagfolk at træffe det rigtige valg. Vi har udarbejdet en mere detaljeret forklaring vedr. dækmærket for dig i de følgende afsnit.

EU-dækmærkat: Oversigt

EU-dækmærket og effektivitetsklasserne har fået et nyt design og er blevet ændret en smule på grund af en ny skala. Det tidligere standardmærke viste kun dækklasser med hensyn til rullemodstand, vejgreb i vådt føre og udvendig rullestøj. Det nye EU-dækmærke indeholder yderligere oplysninger om dækkenes ydeevne under vejrforhold med sne og is. Skalaen for mærkeklasserne for vejgreb i vådt føre og rullemodstand har nu 5 klasser i stedet for 7, og disse klasser er angivet med bogstaverne A til E. 

Brændstofeffektivitet

Vidste du, at dækkene forårsager op til 20 % af dit køretøjs brændstofforbrug? Hvis du vælger dæk fra en høj brændstoføkonomikategori, kan du køre længere på literen og udlede mindre CO2. Afhængigt af dækkets rullemodstand vil brændstoføkonomien variere fra klasse A, som angiver den bedste brændstoføkonomi, og hele vejen til klasse E, som giver den dårligste brændstoføkonomi. Mellem klasserne øges brændstofforbruget med ca. 0,1 liter for hver 100 kørte km. Kort sagt kræver det mindre energi at få brændstoføkonomiske dæk til at køre rundt. Det betyder i sidste ende et lavere brændstofforbrug, og du vil også reducere din miljøpåvirkning!

Klassificering af vejgreb i vådt føre

Vejgreb i vådt føre er dækkets evne til at gribe fat i vejen i vådt føre. EU-klassifikationen fokuserer kun på ét aspekt af vejgreb i vådt føre – dækkets bremseevne i vådt føre. Ydeevnen er gradueret mellem klasse A og klasse E. Dæk med en høj klassificering for vejgreb i vådt føre har kortere bremselængde på våde veje, når bremserne anvendes. I en nødsituation kan nogle få meter være afgørende.

Bemærk: Du bør altid overholde de anbefalede bremseafstande under kørslen.

*Ved måling i henhold til testmetoderne i forordning EF 1222/2009. Bremselængder kan variere efter kørselsforhold og andre faktorer.

Støjklassificering

EU-dækklassificeringerne tager også højde for den udvendige støj, som et dæk genererer under kørslen. Hvis du vælger dæk med en lav støjklassificering, vil din kørsel i mindre grad påvirke dine omgivelser. Støjniveauet er sorteret i klasse A, B eller C. Dækkets rullestøj måles i decibel, og det nøjagtige tal vises på den nederste del af mærket. Dæk med lavt støjniveau har mellem 67 og 71 dB. Det højeste niveau viser lydbølger mellem 72 og 77 dB. En stigning på blot nogle få decibel har stor betydning for støjniveauet. Rent faktisk betyder en forskel på 3 dB, at dækkets udvendige støjniveau fordobles.

En forklaring af det nye EU-dækmærke

Der er enkelte nydesignede oplysninger, som fremgår af den opdaterede version af EU-dækmærket. Her er det nye design af EU-dækmærket kort fortalt:

QR-koden:

Medtagelsen af en QR-kode giver dig nem adgang til produktoplysninger i den offentligt tilgængelige del af EU's produktdatabase. Koden kan scannes og giver adgang til produktdatablade og europæiske dækmærkninger.

Dæktypeidentifikatoren:

Hvert dækprodukt skal kunne identificeres ved hjælp af en unik dækbetegnelse.

Vinterdækikonet:

Der er to nye muligheder for at medtage et ekstra ikon. Ikonet for vinterdæk vises, hvis et dæk er egnet til vanskelige vinterforhold. Det er forsynet med et 3PMSF-symbol (tre bjergtinder med et snefnug), der er indarbejdet på siden af sådanne dæk. Piktogrammet tildeles ved at måle en bils bremselængde fra 25 mph på komprimeret sne eller ved at måle et dæks trækevne. For en lastbil tildeles piktogrammet ved at måle et dæks accelerationsevne. Vejgrebsevne i sne afprøves generelt i overensstemmelse med bilag 7 i UNECE-forordning nr. 117. Forordningen beskriver detaljeret faktorer som testoverflade, lufttemperatur, test af køretøj, belastning, tryk, hastighed og meget mere.

Isdækikonet:

Det andet nye ikon har en istap som symbol og angiver, at et dæk giver en kortere bremselængde på isdækkede veje om vinteren. Oplysninger om vejgreb på is bliver baseret på ISO-standarden (ISO 19447), som forventes offentliggjort i juli 2021. For dæk, der opfylder de tekniske krav, vil piktogrammet for vejgreb på is være inkluderet på det nye EU-dækmærke på et C1-dæk (dæk til personbil), som opfylder minimumsværdierne for vejgreb på is-indekset, som beskrevet i den pågældende ISO-standard. Piktogrammet tildeles ved at måle en bils bremselængde fra 20 mph på ren is. Standarderne for C2- og C3-dæk er ikke defineret endnu.

Se vores dæk

Dunlop støtter fuldt ud disse ændringer af forordningen om mærkning af dæk og giver gerne kunderne flere relevante oplysninger om dækparametre, når de køber dæk. Vi er overbeviste om, at det er vores mission at promovere dæk, som yder den bedste sikkerhed for forbrugerne, er brændstofbesparende og står for miljøbeskyttelse på tværs af hele dækindustrien. Vores eksperter vil med glæde rådgive dig om de bedste dæk til din bil og dine behov!

Oversigt over ændringer

  • Færre klassificeringsniveauer: Brændstoføkonomi og vejgreb i vådt føre er nu klassificeret i 5 niveauer (fra A til E) i stedet for 7
  • Ekstern rullestøj er klassificeret fra A (laveste støjniveau) til C (højeste støjniveau)
  • Det nye EU-dækmærke har en QR-kode, der kan scannes for at få adgang til produktoplysninger
  • Hvert dæk skal bære en unik identifikator
  • Det nye ikon for vinterdæk er medtaget, hvis et dæk er velegnet til større mængder sne
  • Et nyt ikon for vejgreb på is angiver, om et C1-dæk (dæk til personbil) opfylder mindsteværdierne for vejgreb på is-indekset som beskrevet i den nye ISO 19447-standard