Kaip keičiasi ES

padangų ženklinimas?

 

Nuo 2021 m. gegužės mėn. galioja Reglamentas (ES) 2020/740, pakeičiantis padangų ženklinimo būdą. Sužinokite daugiau apie padangų etikečių reikšmes ir gaukite padangų energinio įvertinimo naujienas. 

 

Siekdama skatinti pramonės inovacijas ir padėti naudotojams priimti labiau pagrįstus sprendimus renkantis padangas, „Goodyear“ glaudžiai bendradarbiavo su Europos institucijomis dėl naujo padangų ženklinimo. Manome, kad naujasis ES padangų ženklinimas leis naudotojams gauti aktualesnę ir geriau palyginamą informaciją apie padangų parametrus ir suteiks galutiniams naudotojams galimybę priimti informuotus sprendimus perkant naujas padangas. Naujasis ES padangų ženklinimas taip pat suteikia išsamesnę informaciją internete, todėl naudotojams ir specialistams bus lengviau priimti teisingą sprendimą. Išsamesnį padangų ženklinimo paaiškinimą pateikiame tolesniuose skyriuose.

Senas ir naujas: ES padangų ženklinimo palyginimas

ES padangų ženklinimui ir efektyvumo klasėms sukurtas naujas dizainas ir atlikti tam tikri pakeitimai dėl naujai suformuotos skalės. Ankstesnis standartinis ženklinimas nurodė tik padangų klases, susijusias su pasipriešinimu riedėjimui, sukibimu su šlapia danga ir išoriniu riedėjimo triukšmu. Naujasis ES padangų ženklinimas suteikia papildomos informacijos apie padangų savybes važiuojant sniego ir ledo sąlygomis. Sukibimo su šlapia danga ir pasipriešinimo riedėjimui ženklinimo klasių skalė dabar apima 5, o ne 7 klases – jos žymimos raidėmis nuo A iki E. 

Ankstesnis ženklinimas

1222/2009

Naujasis ženklinimas

2020/740

Sukibimo su šlapia kelio danga įvertinimas

Sukibimas su šlapia danga – tai padangos savybė sukibti su šlapia kelio danga. ES įvertinime dėmesys sutelkiamas tik į vieną sukibimo su šlapia kelio danga aspektą – padangos stabdymo ant šlapios kelio dangos savybes. Savybės skirstomos į klases nuo A iki E. Padangos, turinčios aukštą sukibimo su šlapia kelio danga įvertinimą, šlapiuose keliuose sustoja greičiau, kai stabdžiai spaudžiami iki galo. Susidarius avarinei situacijai svarbūs net keli metrai.‘

Pastaba. Važiuodami visada turėtumėte laikytis rekomenduojamo atstumo.

* Matuojant pagal bandymų metodus, nurodytus EB reglamente 1222/2009. Stabdymo kelias priklauso nuo vairavimo sąlygų ir kitų veiksnių. 

Degalų naudojimo efektyvumas

Ar žinojote, kad nuo padangų pasipriešinimo riedėjimui priklauso iki 20 % visų degalų sunaudojimo? Pasirinkę aukštos degalų naudojimo efektyvumo klasės padangas nuvažiuosite daugiau kilometrų, o jūsų automobilis išmes mažesnį CO2 kiekį. Priklausomai nuo padangos pasipriešinimo riedėjimui, jos degalų naudojimo efektyvumas gali skirtis nuo A klasės (ekonomiškiausias degalų naudojimas) iki E klasės (mažiausiai ekonomiškas degalų naudojimas). Skirtingų klasių degalų sąnaudos didėja maždaug po 0,1 litro nuvažiuotiems 100 km. Paprastai tariant, degalus taupančioms padangoms riedėti reikia mažiau energijos. Dėl to sunaudojama mažiau degalų ir mažinamas poveikis aplinkai!

Triukšmo įvertinimas

ES padangų įvertinimuose taip pat atsižvelgiama į išorinį triukšmą, kurį padanga skleidžia važiuojant. Įsigiję padangas, kurios kelia mažiau triukšmo, sumažinsite aplinkos triukšmą. Triukšmo lygis skirstomas į A, B arba C klasę. Padangos riedėjimo triukšmas matuojamas decibelais, o tikslus skaičius nurodomas apatinėje etiketės dalyje. Žemo triukšmo lygio padangos skleidžia 67–71 dB. Aukščiausio triukšmo lygio padangos skleidžia 72–77 dB garso bangas. Vos kelių decibelų skirtumas lemia gerokai didesnį triukšmą. Pavyzdžiui, 3 dB triukšmo skirtumas reiškia, kad vienos padangos kelia dvigubai didesnį išorinį triukšmą už kitas!

Naujo ES padangų ženklinimo paaiškinimas

Atnaujintoje ES padangų ženklinimo versijoje pateikiama naujos informacijos. Štai trumpas naujojo ES padangų ženklinimo dizaino paaiškinamas:

 

 

QR kodas:

QR kodo įtraukimas suteikia galimybę lengvai susipažinti su gaminio informacija viešojoje ES gaminių duomenų bazės dalyje. Kodą galima nuskaityti ir jis suteikia prieigą prie gaminio informacijos lapų ir Europos padangų etikečių. 

 

Padangos tipo identifikatorius:

Kiekviena padanga turi būti identifikuojama naudojant unikalų padangos pavadinimą.

 

Sniego padangos piktograma:

Sniego padangos piktograma rodo, ar padanga tinka esant sudėtingoms sniego sąlygoms. Joje pavaizduotas kalno su trimis viršūnėmis ir snaigės simbolis (3PMSF), kuris matomas ant tokių padangų šono.  Paprastai sniego sukibimo savybių bandymai atliekami pagal UNECE Reglamento Nr. 117 7 priedą. Reglamente išsamiai apibūdinami tokie veiksniai kaip bandymo paviršius, oro temperatūra, bandomoji transporto priemonė, apkrova, slėgis, greitis ir daugelis kitų veiksnių.

 

Ledo padangos piktograma:

Antroji nauja piktograma vaizduoja ledo stalagmito simbolį ir rodo, kad padanga užtikrina trumpesnį stabdymo kelią važiuojant ledu padengtais keliais žiemą. Informacija apie sukibimo su ledo danga efektyvumą pagrįsta ISO standartu (ISO 19447), kuris turėtų būti paskelbtas 2021 m. liepą. Techninius reikalavimus atitinkančios padangos bus ženklinamos sukibimo su ledu piktograma naujoje C1 padangos (keleivinio automobilio padangos) ES etiketėje – tai atitinka atitinkamame ISO standarte nustatytas mažiausias sukibimo su ledu indekso vertes. C2 ir C3 padangų standartai dar nėra nustatyti.

Peržvelkite mūsų padangas

„Goodyear“ visiškai pritaria šioms padangų ženklinimo reglamento pataisoms ir mielai suteiks padangas perkantiems klientams naujausią informaciją apie padangų parametrus. Tvirtai tikime savo misija – skatinti naudoti didžiausią saugumą naudotojams užtikrinančias padangas, kurios taupo degalus ir padeda saugoti aplinką visoje padangų pramonėje. Mūsų ekspertai mielai patars, kokios padangos labiausiai tiks jūsų automobiliui ir atitiks jūsų poreikius!

 

Pakeitimų apibendrinimas

 

 • Sumažinti įvertinimo lygiai: degalų naudojimo efektyvumas ir sukibimas su šlapia danga dabar vertinami 5 lygiais (nuo A iki E), o ne 7
 • Išorinis riedėjimo triukšmas vertinamas nuo A (žemiausio triukšmo lygio) iki C (aukščiausio triukšmo lygio)
 • Naujoje ES padangų etiketėje yra QR kodas, kurį galima nuskaityti norint gauti informaciją apie gaminį
 • Kiekviena padanga turi turėti unikalų identifikatorių
 • Naujoji sniego padangos piktograma rodo, ar padanga tinkama esant sudėtingoms sniego sąlygoms
 • Naujoji sukibimo su ledu piktograma rodo, ar C1 padanga (keleivinio automobilio padanga) atitinka ISO 19447 standarte nustatytas mažiausias sukibimo su ledu indekso vertes

 

Naujas padangų ženklinimo reglamentas, DUK

 

 1. Ką reiškia padangų ženklinimas?
  Nuo 2012 m. įsigaliojusioje padangų etiketėje Europos vartotojams pateikiama svarbi informacija apie degalų naudojimo efektyvumą, saugumą ir triukšmą išsamiai aprašant padangų pasipriešinimą riedėjimui, sukibimą su šlapia danga ir išorinį riedėjimo triukšmą. Taikant šią bendrą vertinimo skalę, ES padangų ženklinimo tikslas – palengvinti vartotojams priimti informacija pagrįstą sprendimą renkantis naujas padangas. Atnaujinta padangų ženklinimo tvarka įsigalioja nuo 2021 m. gegužės 1 d.
 2. Kodėl Europos Komisija keičia dabar galiojančią padangų ženklinimo tvarką?
  Peržiūrėtu padangų ženklinimo reglamentu Europos Komisija siekia padidinti kelių transporto saugą, taip pat efektyvumą ekonomikos bei aplinkosaugos požiūriu, skatindama naudoti degalus taupančias, saugias, mažiau triukšmo keliančias padangas. Pagal naująjį ženklinimą vartotojams taip pat bus pateikiama informacija, ar padangos tinkamos naudoti sudėtingomis sniego sąlygomis ar ekstremaliomis ledo sąlygomis.
 3. Kokia yra „Goodyear“ pozicija dėl peržiūrėto padangų ženklinimo reglamento?
  „Goodyear“ palaiko padangų ženklinimo reglamento pataisas ir įsipareigoja vykdyti visus su jo įgyvendinimu susijusius įsipareigojimus. Manome, kad naujasis ES padangų ženklinimas leis vartotojams gauti aktualesnę ir palyginamesnę informaciją apie padangų parametrus ir suteiks galutiniams vartotojams galimybę priimti informacija pagrįstus sprendimus perkant naujas padangas.  Jis taip pat padės populiarinti padangas, kuriomis užtikrinamas didžiausias saugumas ir efektyvumas aplinkosaugos požiūriu. Be to, Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazė (EPREL), kurioje registruojamos visos ES naudojamos padangos, prisidės prie informacijos srauto tarp padangų gamintojų ir valdžios institucijų gerinimo ir galiausiai sustiprins rinkos priežiūrą.
 4. Nuo kada įsigalioja naujoji padangų ženklinimo tvarka?
  Naujasis padangų ženklinimo reglamentas įsigalioja nuo 2021 m. gegužės 1 d. Iki šios datos galioja ankstesnė padangų ženklinimo tvarka.
 5. Ar naujasis padangų ženklinimo reglamentas galioja visoms padangoms?
  Naujasis padangų ženklinimo reglamentas galioja tik lengvųjų automobilių padangoms (C1 klasės padangoms), lengvųjų komercinių transporto priemonių padangoms (C2 klasės padangoms) ir sunkiųjų transporto priemonių padangoms (C3 klasės padangoms).
 6. Kurioms padangoms naujasis reglamentas netaikomas?
  Naujasis padangų ženklinimo reglamentas galioja tik lengvųjų automobilių padangoms (C1 klasės padangoms), lengvųjų komercinių transporto priemonių padangoms (C2 klasės padangoms) ir sunkiųjų transporto priemonių padangoms (C3 klasės padangoms). Šiuo metu reglamentas netaikomas šių kategorijų padangoms: restauruotoms padangoms; visureigių padangoms; lenktyninėms padangoms; dygliuotoms padangoms; laikinojo naudojimo atsarginėms padangoms; padangoms, skirtoms transporto priemonėms, kurios pirmą kartą įregistruotos iki 1990 m. spalio 1 d.; padangoms, kurių greičio klasė mažesnė kaip 80 km/h; padangoms, kurių nominalusis ratlankio skersmuo neviršija 254 mm arba yra ne mažesnis kaip 635 mm.
 7. Kas keičiasi ES padangų ženklinimo tvarkoje?
  • Naujasis reglamentas taip pat bus taikomas sunkvežimių padangoms, todėl jis apims C1 (lengvųjų automobilių padangos), C2 (lengvųjų komercinių transporto priemonių) ir C3 (sunkiųjų komercinių transporto priemonių padangos) padangų klases.
  • Pagal naująjį reglamentą be standartinės informacijos (pasipriešinimo riedėjimui, sukibimo su šlapia danga ir išorinio riedėjimo triukšmo), taip pat bus įtraukiama piktograma, žyminti, ar padangos tinkamos sudėtingoms sniego sąlygoms, bei atskira piktograma, rodanti sukibimą ant ledo. Padangos, tinkamos sudėtingoms sniego sąlygoms, bus pažymėtos trijų viršūnių kalno simboliu su snaige viduryje (3PMSF), esančiu tokių padangų šone. C1 (lengvųjų automobilių) padangos, atitinkančios būsimo ISO standarto naudojimo ant ledo reikalavimus, bus pažymėtos nauju ledo stalagmitą vaizduojančiu simboliu.
  • Šiek tiek pakeistas pasipriešinimo riedėjimui ir sukibimo su šlapia danga klasifikavimas: šiuo metu nenaudojamos arba laisvos C1 ir C2 kategorijų padangų klasės buvo užpildytos, o nebereikalingos ženklinimo klasės (nebeleidžiamos dėl ribinių verčių) buvo ištrintos, taip sudarant naują skalę tik iš 5 klasių (A–E).
  • Apatinėje dalyje, šalia išorinio triukšmo lygio decibelais reikšmės visada turi būti nurodoma triukšmo klasė (A, B arba C).
  • Pagal naująjį reglamentą padangų ženklinime turi būti padangų gamintojo pavadinimas ir unikalus identifikacinis numeris – padangų tipo identifikatorius.
  • Galiausiai padangos taip pat turi būti pažymėtos QR kodu, tiesiogiai nukreipiančiu į Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazę (EPREL).
 8. Ar padangų prekeiviams būtina iš naujo ženklinti jau pagamintas padangas, pateiktas rinkai iki 2021 m. gegužės 1 d.?
  Visos C1, C2 ir C3 klasių padangos, pagamintos vėliau nei 2021 m. gegužės 1 d. ir pateiktos rinkai po šios datos, turi būti ženklinamos pagal naujuosius reikalavimus. Tačiau padangų prekeiviai neprivalo iš naujo ženklinti turimų padangų, išleistų į rinką iki 2021 m. gegužės 1 d., tai yra, iki naujojo padangų ženklinimo reglamento įsigaliojimo dienos. Kitaip tariant, padangos, prekyboje pasirodžiusios anksčiau nei ši data, galės turėti ankstesnį ženklinimą, kol bus išparduotos. Todėl gali būti, kad prekyboje po 2021 m. gegužės 1 d. vienu metu bus tiek pagal ankstesnį, tiek pagal naująjį reglamentą ženklintų padangų, atsižvelgiant į tai, kada jos buvo išleistos į rinką.
 9. Kokie yra padangų gamintojų įsipareigojimai dėl naujojo padangų ženklinimo reglamento?
  Padangų gamintojai gali pasirinkti arba užklijuoti lipduką ant padangų protektoriaus, arba pateikti spausdintą etiketę gamintojui pristatydami identiškų padangų partiją. „Goodyear“ užtikrina, kad visos padangos, pristatomos padangų pardavėjams, turės lipdukus su reikiamu ženklinimu. Informacija apie visas padangas taip pat turi būti pateikiama gamintojo internetiniuose puslapiuose, pirkėjui pateikiamuose bukletuose ir techniniuose reklaminiuose dokumentuose. Nuo 2021 m. gegužės 1 d. prieš išleisdami padangas į rinką, padangų gamintojai naujajame padangų ženklinimo reglamente reikalaujamą informaciją taip pat privalo pateikti gaminių duomenų bazėje (EPREL).
 10. Kas yra EPREL?
  EPREL yra Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazė, kuri buvo sukurta siekiant suteikti vartotojams svarbią informaciją apie energijos vartojimo efektyvumą. Jos tikslas - sustiprinti rinkos priežiūros veiklą ir jos vykdymą ES.  Gaminių, kuriems taikomi ES energijos ženklinimo reglamentai (pvz., buitinių prietaisų), tiekėjai (gamintojai, importuotojai ar įgaliotieji atstovai) yra teisiškai įpareigoti prieš pateikdami savo gaminius ES rinkai įkelti informaciją apie juos į šią duomenų bazę.  Pagal naująjį padangų ženklinimo reglamentą nuo 2021 m. gegužės 1 d. padangų gamintojai prieš pateikdami naujas padangas ES rinkai taip pat turės įvesti informaciją apie jas į šią gaminių duomenų bazę.
 11. Ar padangų ženklinimas suteikia išsamią informaciją apie padangų charakteristikas?
  Ženklinime pateikiama pagrindinė trijų kriterijų, susijusių su padangų efektyvumu (degalų naudojimo efektyvumo, sukibimo su šlapia danga ir išorinio riedėjimo triukšmo), informacija, padedanti vartotojams pagrįstai išsirinkti. Tačiau ženklinime neįtraukti visi parametrai, lemiantys bendrą padangų efektyvumą. Palyginimui, automobilių žurnalų atliekamuose nepriklausomuose tyrimuose vidutiniškai vertinami 15 padangų charakteristikų aspektų, o „Goodyear“ atsižvelgia į daugiau nei 50 kriterijų, įskaitant slydimą vandens paviršiumi, valdymą sausu paviršiumi, stabdymą sausu paviršiumi, stabilumą važiuojant dideliu greičiu, kilometražą ir kt. Todėl ženklinimas negali atstoti kokybės bandymų, atliekamų specializuotose laboratorijose, arba gamintojų ir kitų, naudojančių įvairesnius padangų charakteristikų vertinimo kriterijus, teikiamos informacijos.

Raskite padangą

Raskite prekybos atstovą

Technologija ir naujovės