Riepu protektora pārbaude

Riepu protektora pārbaude

Lai panāktu labākos braukšanas parametrus un pamanītu iespējamās kļūmes, pirms tās kļūst bīstamas, ir svarīgi regulāri pārbaudīt visu četru riepu protektorus, kā arī gaisa spiedienu riepās.

Cik bieži ir regulāri? Ieteicams pārbaudīt riepas vismaz reizi mēnesī, kā arī pirms vai pēc ilgstošas braukšanas.

Kas jāmeklē?

Redzamas protektora nodiluma indikācijas joslas:

Šīs cietās gumijas joslas var redzēt tikai tad, ja riepu protektors ir būtiski nodilis. Ja joslas ir redzamas, riepas ir jāmaina. Ja neesat pārliecināts, kur atrodas indikācijas joslas, uz riepas sāniem ir atzīme, kas norāda, kur meklēt. 

Protektors ir mazāks par 1,6 mm vasaras riepām:

Saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem vasaras riepu protektoram jābūt vismaz 1,6 mm dziļam ap visu riepas aploci. Dunlop iesaka, ka ziemas riepu minimālajam protektora dziļumam jābūt 5 mm. Saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem ziemas riepu protektora dziļumam jābūt vismaz 4 mm. Lēta protektora dziļuma mērierīce ļaus viegli noteikt protektora stāvokli — noteikti izmēriet gan riepas protektora iekšmalā, gan ārmalā.

Protektorā iestrēguši svešķermeņi:

Protektorā regulāri iestrēgst svešķermeņi. Lielāko daļu no tiem var viegli izņemt, taču, ja pamanāt svešķermeni, kas varētu būt izdūries cauri gumijai, — piemēram, naglu —, neaiztieciet to, kamēr neesat nokļuvis autoservisā. Citādi riepa visticamāk izlaidīs gaisu. 

Riepas nodilušas ārmalās:

Šādā gadījumā riepas, iespējams, būs jāpiepumpē vai jāpārbauda, vai nav gaisa noplūdes. Riepās esošā gaisa daudzums ar laiku samazinās, tomēr, braucot ar nepietiekami piepumpētām riepām, tiek patērēts vairāk degvielas un pastāv lielāka negadījumu bīstamība. Ja konstatējat, ka nodilušas ir tikai priekšējo riepu kantes, iespējams, ka līkumos braucat pārāk ātri.

Nodilusi riepu vidusdaļa:

Ja protektora vidusdaļa ir nodilusi vairāk nekā ārējās malas, riepās var būt iepumpēts par daudz gaisa. Tas var palielināt riepu plīšanas bīstamību. Iegādājieties manometru un, ja nepieciešams, izlaidiet no riepām gaisu, līdz tiek sasniegts ieteicamais spiediena līmenis. 

Vienas riepas nevienmērīgs nodilums:

Neparasts protektora nodiluma veids var norādīt problēmas, kas radušās citur. Ja konstatējat nevienmērīgu nodilumu vai pilnībā nodilušus laukumus, var būt nepieciešams balansēt riteņus vai regulēt savirzi jeb riteņu ģeometriju. Pilnībā nodiluši laukumi var liecināt par to, ka ir nolietojusies arī amortizatori; dodieties uz autoservisu.

Visu riepu nevienmērīgs nodilums:

Riepas nenodilst vienādi. Vairākumam automašīnu dzinējs ir priekšpusē, un priekšējās riepas pamatā veic stūrēšanu, tādēļ riepas uz priekšējās ass parasti nolietojas ātrāk. Ja šķiet, ka nodilums ir lielāks nekā parasti, jāpārbauda piekare. Ja nodilums vienā transportlīdzekļa pusē ir lielāks nekā otrā, var būt jāregulē riteņu ģeometrija. 

Riepu malas ir robainas:

Ja ievērojat, ka riepu malas ir robainas(atgādina zāģa zobus) vai atgādina slīpēšanas pēdas, iespējamais iemesls var būt saistīts ar nevienmērīgu berzi pret ceļa segumu. Tas liecina, ka nepieciešama riteņu ģeometrijas regulēšana.

Atrodiet savam transportlīdzeklim piemērotas riepas

Atrast izplatītāju

Tehnoloģijas un inovācijas