Fortrolighedserklæring


ANSVARSFRASKRIVELSE

Når du anvender et af Dunlops websteder, accepterer du Dunlops politik om beskyttelse af personlige oplysninger på websteder. Hvis du ikke kan acceptere denne politik, beder vi dig om ikke at benytte vores websider. Vi forbeholder os retten til på et hvilket som helst tidspunkt og efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af denne politik. Hold dig jævnligt opdateret om ændringer på vores websted. Hvis du fortsat benytter vores websteder, efter at der er foretaget ændringer af disse vilkår, betyder det at du accepterer ændringerne.

Du kan læsepolitikken om beskyttelse af personlige oplysninger her.

 

PERSONDATAPOLITIK

OM FORTROLIGHED OG PERSONDATAPOLITIK

Dunlop Tyre Company, i det følgende kaldet "Dunlop", anser personlige oplysninger såsom dit navn, postadresse og e-mail-adresser og telefonnummer for at være private og fortrolige. De personlige oplysninger, du afgiver, lagres derfor på et sikkert sted, er kun tilgængelige for bestemt personale eller autoriserede personer og anvendes med undtagelse af online dækregistreringsoplysninger (se nedenfor) kun til markedsføring af vores produkter eller til at give vores kunder en bedre service. Dunlop udleverer ikke nogen personlige oplysninger til andre organisationer.

Indsamling af data

Når du besøger et Dunlop-websted, sker dette anonymt. Der indsamles ingen personlige data. I nogle områder af vores websteder kan du dog blive bedt om frivilligt at give os personlige oplysninger, herunder dit navn, e-mail-adresse, etc. til brug i forbindelse med korrespondance, webstedsregistrering, gennemførelse af køb eller deltagelse i online undersøgelser.

Dunlop gemmer muligvis også elektronisk kommunikation, som du sender til vores kundeservicemedarbejdere, webmaster eller andre ansatte. Disse anvendes kun inden for Dunlop til en løbende forbedring af vores kundeservice.

Dunlop-websteder registrerer oplysninger om besøg til disse websteder. Eksempelvis udarbejdes statistikker, som viser det daglige antal besøgende på et websted, det daglige antal modtagne forespørgsler på bestemte filer på et websted, og hvilke lande disse forespørgsler kommer fra. Disse akkumulerede statistikker anvendes til at tilpasse vores websted, så det bedre opfylder dine behov og kan også udleveres til andre, men statistikkerne indeholder ingen personlige oplysninger og kan ikke anvendes til at indsamle sådanne oplysninger.

Der findes en teknologi kaldet "cookies", som kan anvendes til at give dig skræddersyede oplysninger fra et websted. En cookie er et dataelement, som et websted kan sende til din browser og derved måske kan blive gemt på dit system. Visse Dunlop-websteder anvender cookies, så vi kan yde en bedre service over for vores besøgende. Du kan indstille din browser til at give dig besked, når du modtager en cookie og derved give dig mulighed for at afgøre, om du vil acceptere den.

Brug af oplysninger

Dunlop kan anvende de oplysninger, vi får fra besøgende, til f.eks. at levere en tjeneste, måle forbrugerinteressen i vores forskellige produkter og tjenester eller informere besøgende om ny produkter og kampagner. Disse tilbud kan være baseret på oplysninger givet i spørgeskemaundersøgelser, oplysninger, som kan indikere købspræferencer, eller e-mails sendt til et Dunlop-websted.

Enhver liste, som anvendes til at sende dig tilbud om produkter og tjenester, udfærdiges og administreres under strenge betingelser beregnet til at garantere sikkerheden og fortroligheden af personlige oplysninger. Dunlop vil anvende rimelige ressourcer til at efterkomme alle anmodninger om at fjerne navne fra post- og e-mail-lister.

Endvidere vil Dunlop kun anvende personlige oplysninger på måder, som er i overensstemmelse med de formål, de blev indsamlet og efterfølgende godkendt til af dig. Dunlop vil træffe rimelige foranstaltninger til at sikre, at de personlige oplysninger er relevante i forhold til det tilsigtede formål, korrekte, komplette og opdaterede baseret på de oplysninger, som personen har afgivet.

Dunlop er et globalt selskab med kontorer og databaser over hele verden. Dunlop kan overføre dine data til en af sine databaser på kontorer, som ligger i et andet land end det, du bor i. Dunlop sørger for at beskytte data, der overføres på den måde.

På anmodning giver Dunlop personer rimelig adgang til personlige oplysninger, som Dunlop opbevarer om dem. Endvidere træffer Dunlop rimelige foranstaltninger til at tillade personer at rette, tilføje eller slette oplysninger, som dokumenteres at være ukorrekte eller ufuldstændige. Du har ret til at trække dit samtykke til videre behandling af dine data tilbage, og Dunlop vil i så fald ikke længere være i stand til at opretholde de funktioner, som dataene blev indsamlet til (med deraf følgende konsekvenser). Du har desuden ret til at forhindre yderligere overførsel af dine data til tredjeparter, hvor databeskyttelsen ikke er tilstrækkelig. Kontakt os – Dunlop vil tage sig af din henvendelse.

Online dækregistreringsoplysninger

Ingen af de oplysninger, som brugere indtaster i online dækregistreringsformularen, udveksles med tredjepart, medmindre loven kræver det, og vil heller ikke blive anvendt til markedsføringsformål. Alle de oplysninger, som du afgiver i den online dækregistreringsformular, vedligeholdes i en separat dækregistreringsdatabase og anvendes ikke til andre formål.

Hemmeligholdelse

Da Dunlop anser de personlige oplysninger, vi vedligeholder, for at være fortrolige, er det vores politik at hemmeligholde personlige oplysninger, som indsamles online, over for tredjeparter, medmindre loven kræver udlevering, eller det er relevant i forbindelse med domstols- eller myndighedsundersøgelser eller retssager. Dunlop hverken sælger, udlejer eller overfører personlige oplysninger til andre organisationer.

Andre websteder

Dunlop-websteder kan indeholde links til andre websteder, og vi gør, hvad vi kan, for kun at linke til websteder, som har samme høje standard og respekt for beskyttelse af personlige oplysninger. Vi er dog ikke ansvarlige for indholdet eller persondatapolitikken på andre websteder.

Børn

Dunlop indsamler ikke bevidst oplysninger, der kan kan identificere personer, (f.eks. navn, adresse og telefonnummer) fra børn under 13 år på sit websted. Dunlop informerer specifikt børn under 13 år om ikke at indsende sådanne oplysninger til dette websted. Vi tillader ikke i øjeblikket, at børn under 13 år kan registrere sig eller deltage i konkurrencer eller kampagner på webstedet. Hvis forældre til eller en værge for et barn under 13 år imidlertid mener, at barnet har afgivet personligt identificerbare oplysninger til os, skal forældrene eller værgen til det pågældende barn kontakte os, hvis disse oplysninger ønskes slettet fra vores arkiv. Hvis Dunlop får kendskab til, at selskabet ligger inde med personligt identificerbare oplysninger om et barn under 13 år i genfindbar form, slettes disse oplysninger. Endvidere skal alle under 18 år få deres forældres eller værges tilladelse, inden de bruger eller afgiver personlige oplysninger på webstedet.