Hvad er EU-dækmærket?

EU-dækmærket giver vigtige sikkerheds- og miljømæssige oplysninger om hvert dæk. Det hjælper dig med at sammenligne dækkenes vejgreb i vådt føre, brændstofeffektivitet og støj.

Hvor kan jeg finde det?

Det er lovpligtigt at angive et EU-dækmærke, og du bør kunne se det på selve dækket. Hvis du ikke kan finde det, kan du spørge din lokale Dunlop-forhandler eller besøge vores websted.


Brændstofeffektivitet

Vidste du, at dækkene tegner sig for op til 20 % af din bils brændstofforbrug? Ved at vælge dæk med en høj normeret brændstofeffektivitet kan du køre længere på literen og udlede mindre CO2.

Hvad gør et dæk mere brændstofeffektivt?

Kort sagt kræver det mindre energi at få brændstofeffektive dæk til at køre rundt, og det medfører et lavere brændstofforbrug.

Hvordan vurderes brændstofeffektivitet?

Brændstofeffektivitet vurderes fra A til G på en farvekodet skala.

A (grøn) = højeste klassificering for brændstofeffektivitet
G (rød) = laveste klassificering for brændstofeffektivitet
Klassificering D bruges ikke til personbiler.

Hvad har ellers en indvirkning på brændstofeffektiviteten?

Lavt dæktryk. Hvis dækkene ikke oppumpes korrekt, øges rullemodstanden, og vejgrebet i vådt føre påvirkes.

Bilens vægt. Din bils vægt, og hvor ofte du kører i den, kan også gøre en stor forskel. Du kan reducere dit brændstofforbrug ved at køre på en mere energieffektiv måde (også kendt som "eco-driving")

Mærkeværdierne vises kun som illustration. Værdier for specifikke dækserier og -størrelser kan variere.

Det betyder klassificeringerne

Forskellen mellem klassificering A og klassificering G kan betyde op til 7,5 % lavere brændstofforbrug. Hvis det skal omsættes til virkelige tal, vil et dæk med klassificering A give dig en besparelse på 6 liter brændstof for hver 1000 kilometer i forhold til et dæk med klassificering G.*

Med en gennemsnitlig benzinpris på 11 kroner pr. liter, er det lig med en besparelse på mere end 2200 kroner i løbet af dækkets levetid.*

Og ved at vælge et mere effektivt dæk vil du naturligvis også reducere indvirkningen på miljøet.

*Baseret på et gennemsnitligt forbrug på 8 liter pr. 100 km, en brændstofpris på 11 kroner pr. liter og en gennemsnitlig dæklevetid på 35.000 km. De faktiske brændstofmæssige og økonomiske besparelser kan variere afhængigt af dæktryk, køretøjets vægt, kørestilen m.m.


Vejgreb i vådt føre

Vejgreb i vådt føre er dækkets evne til at gribe fat i våde vejbaner. EU-klassificeringen fokuserer kun på ét forhold ved vejgreb i vådt føre, nemlig dækkets bremseevne i vådt føre.

Hvad er vejgreb i vådt føre?

Vejgreb i vådt føre er dækkets evne til at gribe fat i våde vejbaner. EU-klassificeringen fokuserer kun på ét forhold ved vejgreb i vådt føre, nemlig dækkets bremseevne i vådt føre.

Hvordan vurderes vejgreb i vådt føre?

Vejgreb i vådt føre klassificeres fra A til F:
A = højeste klassificering
F = laveste klassificering

Klassificeringerne D og G bruges ikke til personbiler.

Det betyder klassificeringerne

I en nødsituation kan nogle få meter være afgørende. For en personbil, der bremser helt op fra 80 km/t, har A-klassificerede dæk en bremselængde, der er op til 18 meter kortere end F-klassificerede dæk. *

Bemærk: Du bør altid overholde de anbefalede bremseafstande under kørsel.

*Målt i henhold til testmetoderne beskrevet i EU-forordningen 1222/2009. Bremselængder kan variere efter kørselsforhold og andre faktorer.

Mærkeværdierne vises kun som illustration. Værdier for specifikke dækserier og -størrelser kan variere.


Støj

En del af støjen fra forbikørende biler kommer fra dækkene. Ved at vælge dæk med en lav støjklassificering kan mindske din kørsels indvirkning på omgivelserne.

Hvad måler EU-støjklassificeringen?

EU-støjklassificeringen måler dækkets udvendige støjudledning i decibel.

Da mange ikke er fortrolige med decibelværdier, vises der også et billede af en højtaler med sorte bølger som angivelse af, hvor meget dækket støjer. Jo flere bølger, desto mere støjer dækket.

  • 1 sort bølge: Støjsvag (3 dB eller mere under den europæiske grænse)
  • 2 sorte bølger: Moderat (mellem den europæiske grænse og 3 dB derunder)
  • 3 sorte bølger: Støjende (over den europæiske grænse)

Det betyder klassificeringerne

Decibelværdier måles på en logaritmisk skala. Det betyder, at en stigning på blot nogle få decibel har stor betydning for støjniveauet. Faktisk svarer en stigning på 3 dB til en fordobling af den udvendige støj, dækket producerer.

Tænk på de mange tusinde biler, der hver dag kører på vores veje. Forestil dig, hvor meget mere stille der ville være i vores byer, hvis vi alle valgte dæk med en lavere støjklassificering.


Det rigtige dæk for dig

Søg dæk

Find en forhandler

Butik lokation

Teknologi og udvikling

Find ud af mere