Rješenja vulkanizacije profila Goodyear Dunlop

Rješenja vulkanizacije profila tvrtke Goodyear Dunlop olakšavaju maksimalno povećanje potencijala vijeka trajanja guma u voznom parku. Nudimo širok raspon paketa ponovne vulkanizacije u našem konceptu Multiple Life.

Zašto odabrati ponovnu vulkanizaciju profila tvrtke Goodyear/Dunlop?

 • Smanjite troškove po kilometru za vozni park
 • Uključuje ponudu za kompletan servis
 • Slične razine učinkovitosti kao i kod novih guma što se tiče kilometraže, potrošnje goriva, prianjanja na mokroj cesti i buke
 • Ekološki prihvatljive gume

Gume s ponovnom vulkanizacijom profila i opseg profila razvijene su sukladno našim novim gumamapa možete imati povjerenja u jednako visoke standarde u dizajnu, konstrukciji i kontroli kvalitete.

Koncept višestrukog života

Ostvarite veću vrijednost od investicije za gume u svojem voznom parku zahvaljujući konceptu višestrukog života. Vrhunske gume za ponovnu vulkanizaciju profila mogu ostvariti razine učinkovitosti usporedive s novim gumama, ali uz nižu cijenu.

Koncept višestrukog života

 • Početna investicija u kamionske ili autobusne gume Goodyear Dunlop
 • Ponovna vulkanizacija kanala istrošenih guma za povećanje kilometraže
 • Ponovna vulkanizacija profila za novi život gume
 • Ponovna vulkanizacija kanala guma za ponovnu vulkanizaciju profila te produljenu kilometražu i vijek trajanja gume

Ovisno o vrsti primjene, upotrebi gume i kvaliteti zaštite, gume Goodyear Dunlop mogu biti pogodne za više ponovljenih vulkanizacija.

Postupci vulkanizacije profila

Ponovna vulkanizacija profila "mold cure"

Za ponovnu vulkanizaciju "mold cure" koriste se grijani kalupi za gume.

 • Karkasa gume se polira
 • Na karkasu se dodaje sloj sirove gume
 • Guma se vulkanizira u zagrijanom kalupu za gumu na temperaturi od oko 150 °C
 • Kalup sadrži matricu koja utiskuje novi uzorak profila i bočne dijelove gume, a time se dobiva gotov proizvod nalik novoj gumi..

Svi proizvodi za ponovnu vulkanizaciju tvrtke Goodyear Dunlop proizvodi sama tvrtka, a razvijaju ih isti projektni timovi koji rade i na razvoju novih guma. Prema tome, na ponovno vulkanizirane gume primjenjuju se isti strogi zahtjevi za kvalitetom kao i na nove gume.

Vulkanizacija profila "precure"

Vulkanizacija profila "precure" uključuje povezivanje opsega profila i pripremljene karkase gume.

 • Karkasa gume se polira
 • Na karkasu se dodaje tanak sloj gume pod tlakom (adheziv)
 • Primjenjuje se odgovarajući profil
 • Guma se tretira u tlačnoj komori (autoklav) kako bi se osiguralo izvanredno povezivanje

Proizvodi za ponovnu vulkanizaciju osigurane kvalitete dostupni su u cijeloj Europi kroz mrežu partnera za ponovnu vulkanizaciju Goodyear Dunlop.

Prednosti za zaštitu okoliša

Ponovnom vulkanizacijom guma Goodyear Dunlop smanjuje se ekološki otisak vašeg voznog parka i osigurava dugoročna održivost.

Manje sirovina

Maksimalno povećanje vijeka trajanja zaštitnog sloja gume znači da će se trošiti manje prirodnih resursa za vaš vozni park.

Manja potrošnja energije

Za proizvodnju gume za ponovnu vulkanizaciju profila troši se približno 2/3 manje energije nego za proizvodnju slične nove gume.

Smanjeni utjecaj na okoliš

Korištenjem guma za ponovnu vulkanizaciju profila troši se manje kemikalija i manje se guma odlaže na otpad.