Pravila o zaštiti privatnosti na internetu

 

Pravila o zaštiti privatnosti na internetu („Pravila“) primjenjuju se na www.dunlop.eu tvrtke Goodyear („Web-stranica“).

 

Posvećenost tvrtke Goodyear Hrvatska d.o.o. privatnosti

Tvrtka Goodyear Tire & Rubber Company i njezine povezane tvrtke poštuju osobnu privatnost i cijene povjerenje posjetitelja naših web-stranica, naših kupaca, dobavljača i drugih s kojima poslujemo. Osobne podatke (podrobnije definirane u nastavku) nastojimo obrađivati u skladu sa zakonima zemalja u kojima poslujemo. U Europskoj uniji od 25. svibnja 2018. to uključuje Opću uredbu o zaštiti podataka („GDPR“)1.

Prilikom svakog vašeg posjeta našoj web-stranici, www.dunlop.eu (u daljnjem tekstu i „Goodyear“ ili „mi“) obrađuje vaše osobne podatke (podrobnije definirane u nastavku). U tom kontekstu Goodyear djeluje kao voditelj obrade, tj. osoba odgovorna za obradu vaših osobnih podataka jer odlučuje zašto i kako se vaši osobni podaci obrađuju.

Svrha ovih pravila jest informirati vas i transparentno objasniti:

 • zašto i kako Goodyear prikuplja, obrađuje i pohranjuje vaše osobne podatke;
 • što njegova uloga „voditelja obrade“ vaših osobnih podataka uključuje; i
 • koja su vaša prava i naše obaveze u pogledu te obrade.

 

Definicije

U svrhu ovih pravila primjenjuju se sljedeće definicije:

osobni podaci“ označavaju sve informacije vezane na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrdit2.;

obrada“ označava svaku radnju ili niz radnji koje se obavljaju nad osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo to automatski ili ne, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, pohrana, prilagodba ili promjena, dohvaćanje, savjetovanje, upotreba, otkrivanje prijenosom, priopćavanjem ili nekim drugim načinom, usklađivanje ili kombinacija, blokiranje, brisanje ili uništavanje, a glagol „obrađivati“ ima isto značenje; i

izvršitelj obrade“ označava fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade. Izvršitelji obrade tvrtke Goodyear mogu biti podružnice, povezane tvrtke ili neovisni dobavljači i pružatelji usluga. U svakom slučaju tvrtka Goodyear će s izvršiteljem podataka zaključiti ugovor o obradi podataka da bi osigurala da se vaši osobni podaci obrađuju u skladu s GDPR-om.

 

Prikupljanje informacija

Način prikupljanja

Prilikom pregledavanja web-stranice, određeni osobni podaci prikupljaju se kao rezultat vašeg pregledavanja. Za pojedine funkcije web-stranice možda ćemo vas tražiti da dobrovoljno otkrijete dodatne osobne podatke tvrtki Goodyear.

Kategorije prikupljenih osobnih podataka

Od posjetitelja naših web-stranica prikupljamo sljedeće podatke:

 • vašu IP adresu;
 • domenu vašeg pružatelja internetske usluge;
 • vrstu i verziju vašeg preglednika, operacijskog sustava i platforme;
 • informacije u vezi s posjećenim stranicama, pregledanim informacijama, vremenu provedenom na web-stranici i ostalu statistiku;
 • informacije u vezi s vašim navikama i željenim postavkama;
   

Ako želite imati pristup određenim funkcijama naših web-stranica ili koristiti njihove prednosti, od vas možemo tražiti sljedeće dodatne informacije: 

 • osnovne identifikacijske podatke (kao što su ime, poštanska adresa ili adresa e-pošte i broj telefona);
 • sadržaj obrazaca za kontakt koje ispunjavate putem web-stranice;
 • financijske informacije (kao što su podaci o bankovnom računu);
 • informacije o registraciji jamstva na gume na internetu i referentne brojeve;
 • identifikacijske podatke o vozilu (uključujući broj registarske tablice u mjeri u kojoj dopušta primjenjivi zakon);
 • podatke za prijavu; i
 • ostale informacije koje se odnose na ankete koje provodimo u vezi s vašom upotrebom web-stranice.
   

Imajte na umu da se u nekim zemljama identifikacijski podaci o vozilu mogu dobiti iz javno dostupnih izvora kojima imamo pristup da bismo povezali registarsku tablicu s identifikacijskim podacima o vozilu. 

Obradu plaćanja, uključujući obradu plaćanja debitnim i kreditnim karticama, obavljaju neovisni pružatelji usluga i Goodyear ne obrađuje niti pohranjuje podatke o vašim kreditnim ili debitnim karticama u vezi s transakcijama koje se obavljaju putem web-stranice.

 

Posljedice uskraćivanja osobnih podataka

Nemate nikakvu zakonsku obavezu tvrtki Goodyear ostaviti svoje osobne podatke. Međutim, imajte na umu da u pojedinim okolnostima vaše uskraćivanje osobnih podataka ili neprihvaćanje kolačića odnosno postavke preglednika mogu utjecati na vaš doživljaj pregledavanja i onemogućiti vam određene funkcije naše web-stranice. 

Stoga ćemo prilikom svakog prikupljanja osobnih podataka (npr. u sklopu obrazaca) navesti jesu li ti podaci obavezni (npr. upotrebom zvjezdice) uz posljedice uskraćivanja traženih podataka.

 

Kolačići i ostala slična tehnologija

Naša web-stranica može koristiti „kolačiće“ ili „web-pratilice“. „Kolačić“ je tekstna datoteka koja se može postaviti na vaše računalo, uređaj ili sustav prilikom posjete web-stranici. Kolačići tvrtki Goodyear omogućuju pružanje bolje usluge posjetiteljima web-stranice uz prilagođen doživljaj. Sadrže informacije koje se prikupljaju s vašeg uređaja i šalju natrag na web-stranicu prilikom svakog sljedećeg posjeta da bi zapamtili vaše radnje i željene postavke. Prikupljene informacije ne uključuju vaše ime, adresu, broj telefona ili adresu e-pošte.
 

Sigurnost

Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe i prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade te različite razine vjerojatnosti i ozbiljnosti rizika za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, Goodyear provodi odgovarajuće mjere opreza za zaštitu osobnih podataka koje posjeduje od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, promjene i uništavanja, kao i za reakciju na zloupotrebu, gubitak ili neovlaštenu upotrebu takvih osobnih podataka.

Informacije koje Goodyear prikuplja mogu se pohranjivati u sustave za pohranu neovisnih trećih strana (pogledajte odjeljak „Neovisni primatelji“ u nastavku). U takvim slučajevima Goodyear zahtijeva od neovisnih trećih strana da koriste sigurnosne prakse i sustave da bi osigurali zaštitu informacija.

 

Svrhe i pravna osnova obrade

Svrhe obrade

Goodyear i izvršitelji obrade koji djeluju u ime tvrtke Goodyear koriste osobne podatke koje dajete tvrtki Goodyear u sljedeće svrhe: 

 • Registracija i vođenje korisnika (npr. upravljanje računom i odgovaranje na pitanja)  
 • Obrada, bilježenje i praćenje vaših kupnji, uplata, povrata, jamstava ili rabata
 • Naručivanje proizvoda ili usluga
 • Mjerenje upotrebe web-stranice (uključujući pripremu statistike upotrebe)
 • Povremeno slanje promotivnih e-poruka o našim proizvodima, posebnim ponudama i informacije koje biste vi ili tvrtka za koju radite mogli smatrati zanimljivima, koristeći adresu e-pošte koju nam date (ako to odlučite)
 • Pozivanje na sudjelovanje u internetskim anketama
 • Traženje povratnih informacija o proizvodima i uslugama
 • Poboljšanje web-stranice
 • Komunikacija s vama u vezi s vašim zahtjevom

Informacije koje nam ostavite za registraciju jamstva na gume na internetu neće se koristiti u promidžbene svrhe.

 

Pravna osnova obrade

Ne smije obrađivati osobne podatke ako nemamo valjanu pravnu osnovu. Stoga ćemo obrađivati osobne podatke samo:

 • ako dobijemo vaše odobrenje prije obrade; 
 • ako je obrada nužna da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prema vama ili poduzeli predugovorne korake na vaš zahtjev;
 • ako je obrada nužna da bismo ispunili svoje zakonske ili regulatorne obaveze (npr. porezne ili knjigovodstvene zahtjeve);
 • ako je obrada nužna za legitimne interese tvrtke Goodyear i nema neopravdan utjecaj na vaše interese ili temeljna prava i slobode. Imajte na umu da prilikom obrade vaših osobnih podataka na ovim temeljima uvijek tražimo ravnotežu između našeg legitimnog interesa i vaše privatnosti.
   

Primjeri „legitimnih interesa“:

 • korištenje prednosti isplativih usluga (npr. možemo odlučiti koristiti platforme vanjskih dobavljača za obradu podataka);
 • predstavljanje proizvoda i usluga kupcima ili potencijalnim kupcima;
 • bolje upravljanje i vođenje odnosa s kupcima i njihovim podacima;
 • poboljšanje kvalitete usluga prema našim kupcima uzimajući u obzir njihove želje u smislu načina komunikacije (telefon, e-pošta, itd.) i učestalosti;
 • mjerenje interesa kupaca u Goodyearove proizvode i bolje razumijevanje interakcije kupaca s našim promidžbenim e-porukama, uključujući vršenjem statističke analize i drugih analiza podataka u odnosu na status e-poruke (nije isporučena, isporučena, otvorena); 
 • omogućavanje oglašavanja i ponuda Goodyeara prema svojim kupcima da bi poboljšao prodaju proizvoda;
 • prodavanje bilo kojeg dijela tvrtke ili njezine imovine, odnosno cijele imovine ako je kupi treća strana, a u tom slučaju osobni podaci mogu činiti dio imovine koju prodajemo;
 • sprječavanje prevara ili kriminalnih aktivnosti, zloupotrebe proizvoda ili usluga, kao i zaštita informatičkih sustava, struktura i mreža; i
 • ispunjavanje poslovnih ciljeva i cilja društvene odgovornosti.

 

Neovisni primatelji

Osobne podatke možemo prenijeti svojim zaposlenicima (u mjeri u kojoj je to potrebno za njihovo izvršavanje zadataka) i ostalim tvrtkama u sklopu grupe Goodyear. Ostale tvrtke iz grupe djeluju kao još jedan voditelj obrade (a u tom slučaju obavijestit ćemo vas zasebno o toj obradi) ili obrađuju osobne podatke samo u ime i na zahtjev voditelja obrade (u svojstvu izvršitelja obrade).

Nadalje, vaše osobne podatke možemo prenijeti neovisnim izvršiteljima obrade izvan grupe Goodyear da bi ispunili gore navedene svrhe u mjeri u kojoj je potrebno da bi radili u skladu s uputama koje im dajemo.

 

Takvi neovisni primatelji obuhvaćaju:

 • naše davatelje (IT) usluga, davatelje usluga u oblaku i voditelje baza podataka;
 • naše konzultante, dobavljače i pružatelje usluga koji Goodyearu pomažu u promidžbi proizvoda i usluga; pohranjuju i analiziraju osobne podatke; provode korisničke ocjene, recenzije i ankete; komuniciraju s vama u ime Goodyeara; i obrađuju i vrše transakcije, uključujući kupnje, montaže i/ili druge usluga za vozila; i na druge načine pružaju promidžbenu komunikaciju ili usluge korisnicima web-stranice i kupcima.
   

Vaši se osobni podaci također mogu otkrivati:

 • trećim stranama kojima prenosimo svoja prava ili obaveze u sklopu odgovarajućeg ugovora;
 • državnim i/ili međunarodnim regulatornim, provedbenim tijelima ili tijelima za razmjenu odnosno sudovima ako to od nas zahtijeva primjenjivi zakon ili propis odnosno na njihov zahtjev; i
 • ministarstvima ili odjelima lokalne vlasti i drugim zakonskim ili javnim tijelima.

Informacije koje korisnici ostave putem obrasca za registraciju jamstva na gume na internetu koji je dostupan na ovoj web-stranici neće se dijeliti s trećim stranama osim onako kako to nalaže zakon.

 

Prekogranični prijenosi podataka

Osobni podaci koji se prenose unutar ili izvan tvrtke Goodyear mogu se obrađivati i u zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora, koji uključuje države članice EU-a, Island, Lihtenštajn i Norvešku („EGP“). 

Ako se vaši osobni podaci prenose izvan EGP-a, prije takvog prijenosa osigurat ćemo standardne ugovorne klauzule EU-a koje je odobrila Europska komisija da bismo osigurali potrebnu razinu zaštite za prenesene osobne podatke. U tom smislu možete tražiti dodatne informacije i kopiju odgovarajuće zaštitne mjere koja je postavljena korištenjem svojih prava navedenih u nastavku (pogledajte odjeljak „Vaša prava“).

 

Zadržavanje podataka

Goodyear zadržava vaše osobne podatke [u trajanju od [4] godina nakon [vaše zadnje posjete našoj web-stranici]. 

Međutim, ako osoba želi izbrisati svoje osobne podatke iz naših baza podataka prije isteka tog razdoblje, mogu podnijeti zahtjev kako je navedeno u nastavku.

 

Vaša prava

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje Goodyear obrađuje u skladu s ovim pravilima. Ako mislite da je bilo koja informacija koju imamo o vama netočna ili nepotpuna, možete zatražiti njezin ispravak. Goodyear će odmah ispraviti takvu informaciju.

Također imate pravo:

 • zatražiti brisanje svojih osobnih podataka; 
 • zatražiti da se ograniči obrada vaših osobnih podataka; 
 • povući svoj pristanak koji ste dali Goodyearu za obradu osobnih podataka (ako takvo povlačenje ne utječe na zakonitost dotadašnje obrade);
 • uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka za izravnu promidžbu; ili 
 • uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u druge svrhe u određenim slučajevima kada Goodyear obrađuje vaše podatke na pravnim osnovama koje ne uključuju vaš pristanak,

i Goodyear će poštovati takve zahtjeve, povlačenje ili prigovor u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

Nadalje, imate pravo na prenosivost podataka. To je pravo na uvid u osobne podatke koje ste dali Goodyearu u strukturiranom, uobičajenom računalnom obliku te na prijenos tih osobnih podataka trećoj strani bez smetnji od strane Goodyeara i prema vašim vlastitim obavezama u smislu povjerljivosti.

Da biste iskoristili gore navedena prava, pošaljite e-poruku na privacy_office@goodyear.com, uz skeniranu/kopiranu osobnu iskaznicu ili putovnicu s obje strane radi identifikacije.

Ako ne želite primati e-poštu ili drugu komunikaciju od tvrtke Goodyear, prilagodite svoje željene postavke za komunikaciju tako da pošaljete e-poruku na privacy_office@goodyear.com. Goodyear će obraditi sve zahtjeve za uklanjanje imena s popisa za slanje poštom ili e-poštom u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste zadovoljni načinom na koji Goodyear obrađuje vaše osobne podatke, javite nam e-poštom na privacy_office@goodyear.com. Pregledat ćemo vaše pitanje ili prigovor i odgovoriti u najkraćem mogućem roku.  

Također imate pravo uložiti prigovor nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

 

Druge web-stranice

Naša web-stranica može sadržavati poveznice na druge web- stranice koje nisu Goodyearove i nastojimo stavljati poveznice samo na web-stranice koje dijele naše visoke standarde i poštovanje u smislu privatnosti. Međutim, Goodyear ne snosi odgovornost za sadržaj ili prakse za zaštitu privatnosti koje se provode na web-stranicama koje nisu Goodyearove.

 

Djeca

Goodyear svjesno ne prikuplja, koristi niti otkriva osobne podatke (kao što su ime, adresa i broj telefona) djece mlađe od 16 godina putem bilo koje web-stranice bez prethodnog pristanka roditelja ili skrbnika. Goodyear ne dopušta djeci mlađoj od 16 godina da se registriraju niti sudjeluju u natječajima ili promocijama na web-stranici. Međutim, ako roditelj ili skrbnik djeteta mlađeg od 16 godina vjeruje da je dijete Goodyearu ostavilo svoje osobne podatke, taj roditelj ili skrbnik mora kontaktirati Goodyear ako želi da se ti podaci izbrišu iz Goodyearovih sustava. Ako Goodyear dođe do saznanja da u svojoj evidenciji ima osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina u obliku koji se može preuzeti, Goodyear će te podatke izbrisati iz aktualne evidencije.

Nadalje, sve osobe mlađe od 16 godina moraju tražiti odobrenje roditelja ili skrbnika prije upotrebe ili otkrivanja bilo kakvih osobnih podataka na ovoj web-stranici.

 

Izmjene ovih pravila

Unaprijed ćemo vas obavijestiti putem ove web-stranice (koristeći skočni prozor ili neki drugi način) i putem ostalih uobičajenih komunikacijskih kanala (npr. e-poštom, ako je moguće) o svakoj budućoj izmjeni u smislu obrade vaših osobnih podataka kako je opisano u ovim pravilima.

 

[1] Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

[2] Fizička osoba čiji se identitet može utvrditi jest ona koja se može, izravno ili neizravno identificirati pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili čimbenici vezani uz fizički, fiziološki, genetski, psihički, ekonomski, kulturalni ili socijalni identitet tog pojedinca.