LJETNE GUME

Dizajnirane za blage vremenske uvjete na temperaturama 7 °C ili višim.