Kaip pakeisti padangą?

Kaip pakeisti padangą?

 • Pastatykite automobilį ant lygaus paviršiaus, kur nėra eismo.
 • Naudokite avarinius žibintus ir kitas įspėjamąsias priemones, kaip to reikalauja vietinės kelių taisyklės (pvz., apsauginę liemenę, įspėjamąjį trikampio ženklą), kad užtikrintumėte, jog esate matomas atvažiuojančių transporto priemonių.
 • Paremkite automobilį atramine medžiaga, pavyzdžiui, medžio gabalu ar plyta, už ir prieš vieną iš padangų, kurios nekeliate, kad automobilis neriedėtų ir būtų geresnis stabilumas.
 • Suraskite atsarginę padangą ir domkratą. Jeigu nežinote, kur jie yra, pasižiūrėkite naudotojo vadove.
 • Tinkamai sulygiuokite domkratą, kad jis būtų tinkamoje vietoje ir nesugadintų jūsų automobilio. Jeigu nežinote, kur jį statyti, pasitikrinkite vadove.
 • Pradėkite domkratu kelti automobilį, išlaikydami spaudimą į žemę (visiškai nepakelkite automobilio).
 • Nuimkite gaubtus ar vidurinius dangčius, kad galėtumėte pasiekti tvirtinimo veržles.
 • Veržlių raktu sukite tvirtinimo veržles prieš laikrodžio rodyklę, kad jas atlaisvintumėte.
 • Užbaikite automobilio kėlimą domkratu, kad galėtumėte lengvai nuimti padangą. Pirmiausiai įsitikinkite, kad domkratas yra stabilus.
 • Uždėkite atsarginę padangą ir tinkamose vietose uždėkite tvirtinimo veržles.
 • Šie tiek priveržkite tvirtinimo veržles padangų raktu, šįkart sukdami pagal laikrodžio rodyklę. PATARIMAS. Užtikrinkite, kad tvirtinimo veržlės būtų priveržtos, bet nenaudokite per daug jėgos. Taip jūsų automobilis gali nukristi nuo domkrato.
 • Visiškai nuleiskite domkratą, kol automobilis vėl stovės ant visų keturių ratų.
 • Prieš važiuodami, tinkamai priveržkite tvirtinimo veržles raktu. Įsitikinkite, kad jos gerai priveržtos.
 • Nuvažiavę kelis kilometrus, sustokite ir patikrinkite, ar tvirtinimo veržlės vis dar tvirtai priveržtos.

Raskite padangą

Padangos paieška

Raskite prekybos atstovą

Parduotuvės ieškiklis

Technologija ir naujovės

Sužinokite daugiau