Kā nomainīt riepu

Kā nomainīt riepu

 • Novietojiet automašīnu ārpus ceļa braucamās daļas uz līdzenas virsmas.
 • Izmantojiet avārijas gaismas un citus brīdinājuma līdzekļus atbilstoši vietējiem satiksmes noteikumiem (piemēram, drošības vesti, avārijas brīdinājuma trijstūri), lai nodrošinātu, ka satiksmes dalībnieki jūs var redzēt.
 • Fiksējiet automašīnu ar stiprinājuma materiāliem, piemēram, koka kluci vai ķieģeli, novietojot to tā riteņa priekšā un aizmugurē, kas netiks pacelts, lai nepieļautu izkustēšanos un panāktu lielāku stabilitāti.
 • Sameklējiet rezerves riepu un domkratu. Ja nezināt, kur tie atrodas, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.
 • Iestipriniet domkratu pareizā vietā, lai izvairītos no automašīnas bojājumiem. Ja neesat pārliecināts par to, kur domkrats uzstādāms, vēlreiz skatiet rokasgrāmatu.
 • Sāciet automašīnas pacelšanu ar domkratu, pilnībā neatslogojot riteni (nepaceļot automašīnu pilnībā).
 • Noņemiet dekoratīvos diskus vai centra pārsegus, lai piekļūtu riteņu stiprinājuma uzgriežņiem.
 • Lietojot riteņu uzgriežņu atslēgu, grieziet uzgriežņus pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai tos atlaistu brīvāk.
 • Lai riepa būtu viegli noņemama, pabeidziet automašīnas celšanu. Vispirms pārliecinieties, ka domkrats ir stabils.
 • Uzlieciet rezerves riepu un tad atbilstošās vietās uzskrūvējiet uzgriežņus.
 • Ar riteņu uzgriežņu atslēgu nedaudz pievelciet uzgriežņus — šoreiz pulksteņrādītāju kustības virzienā. IETEIKUMS. Gādājiet, lai uzgriežņi ir stingri pievilkti, taču nelietojiet pārmērīgu spēku. Citādi automašīna var noslīdēt no domkrata.
 • Pilnībā nolaidiet domkratu, līdz automašīna balstās uz visiem riteņiem.
 • Pirms braukšanas ar uzgriežņu atslēgu pareizā secībā pievelciet uzgriežņus. Pārliecinieties, ka tie ir maksimāli stingri pievilkti.
 • Pēc dažu kilometru nobraukšanas pārbaudiet, vai uzgriežņi vēl arvien ir stingri pievilkti.

Atrodiet savam transportlīdzeklim piemērotas riepas

Riepu meklēšana

Atrast izplatītāju

Veikalu meklētājs

Tehnoloģijas un inovācijas

Uzzināt vairāk