Kad jāmaina riepas

Kad jāmaina riepas

Visas riepas reiz būs jānomaina.

Cik drīz tas notiks, ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, jūsu braukšanas ieradumiem, dzīves vietas un no tā, kā riepas tiek uzturētas.

Kad jāmaina riepas?

Riepas jāpārbauda regulāri — vismaz reizi mēnesī. Ja konstatējat kādu no tālāk norādītajām problēmām, riepas ir jāmaina.

Protektora nodiluma indikācijas joslas: lielākajai daļai riepu ir protektora nodiluma indikācijas joslas; tās ir cietas gumijas joslas, kuras var redzēt tikai tad, ja protektora dziļums ir mazāks par drošai braukšanai nepieciešamo, proti, 1,6 mm.

Nevienmērīgs nodilums: Jums jāpārbauda arī, vai riepas nav nevienmērīgi nodilušas. Tas var liecināt par citām riepu vai transportlīdzekļa problēmām.

Izliekums vai “pumpa” riepas sānos. Šādā gadījumā riepa var plīst un izraisīt bīstamas situācijas.

Plīsusi riepa.

Plēsumi vai citi būtiski bojājumi.

Riepas sānu daļas vai protektora caurdūrums, kas ir lielāks par 0,64 cm. Par 0,64 cm lielāks caurdūrums nav remontējams; nekad neremontējiet arī riepas, kuru protektors seklāks par 1,6 mm.

Ieteikumi jaunu riepu iegādei

  • Nomainiet visas četras riepas vienlaikus: visu četru riepu vienlaicīga nomaiņa vienmēr ir pareizs risinājums. Lai panāktu labāko rezultātu, ieteicams izvēlēties vienāda veida un lieluma riepas, ja vien transportlīdzekļa ražotājs nav norādījis citādi.
  • Pārliecinieties, ka riepas ir atbilstošas: ja iegādājaties tikai divas riepas, pārbaudiet, vai jaunās riepas atbilst tām, kas uzstādītas uz transportlīdzekļa. Tāpat jāpārliecinās, ka, šādi rīkojoties, netiek pārkāpti vietējie tiesību akti un transportlīdzekļa ražotāja nosacījumi.
  • Uzstādiet jaunās riepas uz aizmugurējās ass: lai braukšanas laikā nodrošinātu labāku vilktspēju un stabilitāti; ja iegādājaties tikai divas jaunas riepas, tās jāuzstāda uz aizmugurējiem riteņiem.
  • Radiālu un diagonālo riepu vienlaicīga izmantošana: Latvijā uz viena automobiļa nedrīkst uzstādīt radiālās un diagonālās riepas.
  • Dažādi ātruma indeksi: nav ieteicams uzstādīt riepas ar dažādiem ātruma indeksiem. Ja to darāt, riepas jāuzstāda pa pāriem uz vienas ass.
  • Kravnesība: pārliecinieties, ka jaunajām riepām ir tāda pati vai lielāka kravnesība salīdzinājumā ar transportlīdzekļa ražotāja norādītajiem tehniskajiem datiem.

Kas notiek ar vecajām riepām?

ASV, Eiropā un Japānā 90% veco vai nolietoto riepu tiek pārstrādātas enerģijas atgūšanai.

Brīdinājums

Transportlīdzekļa vadību var būtiski ietekmēt riepu izmērs un veids. Pirms riepu maiņas vienmēr skatiet transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatu un ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja riepu maiņas ieteikumus. 


Atrodiet savam transportlīdzeklim piemērotas riepas

Riepu meklēšana

Atrast izplatītāju

Veikalu meklētājs

Tehnoloģijas un inovācijas

Uzzināt vairāk