PRIVACYBELEID

Afwijzing van aansprakelijkheid

Door een website van Dunlop te gebruiken, aanvaardt u het online privacybeleid van Dunlop. Indien u dit beleid niet aanvaardt, verzoeken wij u onze sites niet te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid naar goeddunken op elk ogenblik te wijzigen, aan te passen en er delen aan toe te voegen of uit te verwijderen. Gelieve deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Wanneer u na de publicatie van wijzigingen van deze voorwaarden onze websites blijft gebruiken, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt.

PRIVACYBELEID

Vertrouwelijkheids- en privacybeleid

Goodyear Dunlop Tires Europe, hierna "Dunlop", beschouwt persoonlijke informatie zoals uw naam, post- en e-mailadres of telefoonnummer als privé en vertrouwelijk. Bijgevolg wordt de persoonlijke informatie die u ons verstrekt veilig opgeslagen. Ze is alleen voor specifiek personeel of erkende agenten toegankelijk. Met uitzondering van de informatie voor de online bandenregistratie (zie verder) wordt ze uitsluitend gebruikt voor de marketing van onze producten of de verbetering van de dienstverlening aan onze klanten. Dunlop zal persoonlijke informatie niet aan andere organisaties onthullen.

Informatie verzamelen

Wanneer u een website van Dunlop bezoekt, doet u dat anoniem. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie. Sommige delen van onze websites kunnen echter verzoeken dat u ons vrijwillige persoonlijke informatie verstrekt, zoals uw naam of e-mailadres, met het oog op correspondentie, registratie op de site, een aankoop of een deelname aan een online peiling.

Dunlop kan ook elektronische communicatie bewaren die u naar de vertegenwoordigers van onze klantendienst, onze webmaster of andere medewerkers stuurt. Deze informatie mag uitsluitend binnen Dunlop worden verspreid, om de klantendienst doorlopend te verbeteren.

De websites van Dunlop bewaren informatie over de bezoeken aan de sites. Er worden bijvoorbeeld statistieken samengesteld van het dagelijkse aantal bezoekers van een site, het dagelijkse aantal ontvangen verzoeken voor bepaalde bestanden op een site, de landen waaruit de verzoeken afkomstig zijn, enz. Het geheel van deze statistieken wordt gebruikt om onze website aan te passen en beter op uw behoeften af te stemmen. De statistieken kunnen ook aan derden worden verstrekt, maar bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Een technologie, "cookies", kan gebruikt worden om u aangepaste informatie van een website te leveren. Een cookie is een gegevenselement dat een website naar uw browser kan versturen en dat op uw systeem kan worden opgeslagen. Bepaalde sites van Dunlop kunnen cookies gebruiken om hun bezoekers een betere dienstverlening te verstrekken. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u de cookie wel of niet aanvaardt.

Gebruik van informatie

Dunlop kan de informatie die gebruikers ons verstrekken bijvoorbeeld gebruiken om een dienst te verlenen, de belangstelling van de consumenten voor onze verschillende producten te meten of de gebruikers over nieuwe producten of programma's te informeren. Deze aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op informatie die in peilingen verstrekt is, informatie die op aankoopvoorkeuren kan wijzen of e-mails die naar een website van Dunlop verzonden zijn.

Lijsten die gebruikt worden om u aanbiedingen voor producten en diensten toe te sturen, worden ontwikkeld en beheerd onder strenge voorwaarden die ontworpen zijn om de veiligheid en de privacy van de persoonlijke informatie van de klanten te beschermen. Dunlop zal alle redelijke inspanningen leveren om namen uit lijsten van postadressen of e-mailadressen te verwijderen.

Dunlop zal persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor ze werd verzameld of waarvoor u de toelating hebt gegeven. Dunlop zal alle redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie relevant is voor haar beoogde gebruik, dat ze accuraat, volledig en actueel is, gebaseerd op de informatie die de persoon ons heeft verstrekt.

Dunlop is een wereldbedrijf met kantoren en databanken in een groot aantal verschillende landen. Dunlop kan uw gegevens overbrengen naar een van zijn databanken of kantoren buiten het land waar u verblijft. Dunlop neemt maatregelen om de gegevens die op deze manier worden overgebracht te beschermen.

Dunlop zal individuen op verzoek redelijke toegang geven tot de persoonlijke informatie die het over hen bezit. Dunlop zal ook alle redelijke maatregelen nemen om personen in de gelegenheid te stellen informatie die aantoonbaar onjuist of onvolledig is te verbeteren, aan te passen of te verwijderen. U hebt het recht uw toestemming voor een verdere verwerking van uw gegevens in te trekken. Het is mogelijk dat Dunlop dan de functies waarvoor de gegevens werden verkregen niet langer kan uitvoeren (met de gevolgen die daaruit voortvloeien). U hebt ook het recht om te voorkomen dat uw gegevens verder worden doorgegeven aan derden die de gegevens onvoldoende zouden beschermen. Neem contact met ons op, wij zullen uw probleem behandelen.

Informatie over de online bandenregistratie

Informatie die gebruikers op het formulier voor de online bandenregistratie verstrekken, zal niet met derden worden gedeeld, behalve zoals door de wet bepaald, en zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Informatie die u op het formulier voor de online registratie van banden verstrekt, wordt in een afzonderlijke databank voor de registratie van banden bewaard en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Onthulling

Omdat Dunlop de persoonlijke informatie die wij bewaren als vertrouwelijk beschouwt, onthullen wij geen online verzamelde persoonlijke informatie aan derden, tenzij de onthulling door de wet verplicht wordt of relevant is voor onderzoeken door het gerecht of door de overheid, of voor procedures. Dunlop zal persoonlijke informatie niet aan andere organisaties verkopen, verhuren of doorgeven.

Andere websites

De websites van Dunlop kunnen koppelingen naar andere websites bevatten. Wij leveren alle inspanningen om uitsluitend koppelingen te plaatsen naar websites die onze hoge normen en respect voor de privacy delen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van andere websites.

Kinderen

Dunlop verzamelt via zijn website niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie (zoals naam, adres en telefoonnummer) van kinderen jonger dan 13 jaar. Dunlop zal kinderen jonger dan 13 jaar uitdrukkelijk opdragen dergelijke informatie niet naar deze website te verzenden. Kinderen jonger dan 13 jaar kunnen niet inschrijven voor of deelnemen aan wedstrijden of promoties op de site. Indien de ouder of voogd van een kind jonger dan 13 jaar echter meent dat het kind ons persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt, moet de ouder of voogd van dat kind contact met ons opnemen indien hij wenst dat de informatie uit onze bestanden wordt verwijderd. Indien Dunlop er kennis van krijgt dat het persoonlijk identificeerbare informatie over kinderen jonger dan 13 jaar in raadpleegbare vorm in zijn bestanden heeft, zullen wij de informatie uit onze bestaande bestanden verwijderen. Bovendien moet iedereen die jonger is dan 18 jaar de toelating van zijn of haar ouders of voogden krijgen om op deze site persoonlijke informatie te gebruiken of te onthullen.

Terug naar overzicht