Zásady používania súborov cookie

Čo je cookie?

Cookie je obyčajný textový súbor, ktorý server webovej lokality uloží do počítača alebo mobilného zariadenia. Obsah súboru cookie bude môcť načítať alebo prečítať iba príslušný server.

Pre webový prehľadávač je každý súbor cookie jedinečný. Obsahuje niektoré anonymné informácie, ako sú jedinečný identifikátor, názov lokality a nejaké čísla. Webovej lokalite umožňuje zapamätať si určité veci ako vaše preferencie.

Súbory cookie môže ukladať webová lokalita, ktorú si práve prezeráte (tzv. súbory cookie prvej strany), alebo ich môžu ukladať iné webové lokality, ktoré prevádzkujú obsah na prezeranej stránke (súbory cookie tretích strán).

Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na webovej lokalite HowStuffWorks, ktorá poskytuje podrobnú príručku: How Internet Cookies Work

Povolenie alebo zakázanie súborov cookie

Používaním našej webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s používaním a ukladaním súborov cookie vo vašom koncovom zariadení. Webovú lokalitu si môžete prezerať aj bez povolenia súborov cookie, obmedzí to však dostupnosť niektorých služieb.

Ak nechcete, aby sa súbory cookie ukladali vo vašom koncovom zariadení, môžete prehľadávač nastaviť tak, aby súbory cookie neakceptoval. Radi by sme upozornili, že vo väčšine prehľadávačov je akceptovanie súborov cookie nastavené ako predvolené.

Súbory cookie uložené vo vašom koncovom zariadení môžete navyše kedykoľvek vymazať. Príslušné pokyny nájdete v príručke k prehľadávaču alebo koncovému zariadeniu.

Enable/Disable Cookies

By using our website, you consent to the use and storage of cookies on your end device. You can view our website without cookies, but the services available to you will be reduced as a result.

You can prevent cookies from being saved on your end device by setting your browser to not accept cookies. Please note that most browsers accept cookies as a default setting.

In addition, you can delete cookies stored on your end device at any time. Instructions for how to do this can be found in the manual for your browser or end device. 

Súbory cookie prvej strany

Názov - JSESSIONID

Popis - Všeobecný súbor cookie, ktorý sa používa na spravovanie vašej relácie a navigácie na webovej lokalite.

Platnosť - Relačný súbor cookie

Kategória - Nevyhnutne potrebný

Názov - Code

Popis - Súbor cookie, ktorý sa používa na zapamätanie si produktu zadaného používateľom pri hľadaní predajcu produktu. Uloží sa, keď používateľ klikne na tlačidlo „Nájsť predajcu“ na stránke s produktom.

Platnosť - 2 týždne

Kategória - Funkčnosť

Názov - Dealer

Popis - Tento súbor cookie ukladá údaje, ktoré používateľ vybral v lokátore predajcov.

Platnosť - 2 týždne

Kategória - Funkčnosť

Názov - euCookieCompliance

Popis - Tento súbor cookie informuje o tom, že používateľ súhlasil so zásadami používania súborov cookie. Zabezpečuje, aby sa baner s informáciami o súboroch cookie po zatvorení už viac nezobrazil.

Platnosť - Relačný súbor cookie

Kategória - Funkčnosť

Názov - Height

Popis - Súbor cookie, ktorý ukladá údaje o výške zadané používateľom v aplikácii Selektor pneumatík. Tieto údaje si pamätá aj pri ďalšom použití aplikácie.

Platnosť - 2 týždne

Kategória - Funkčnosť

Názov - loadIndex

Popis - Súbor cookie, ktorý uloží index záťaže zvolený používateľom v aplikácii Selektor pneumatík. Index si pamätá aj pri ďalšom použití aplikácie.

Platnosť - 2 týždne

Kategória - Funkčnosť

Názov - Rim

Popis - Súbor cookie, ktorý uloží údaje o ráfe zadané používateľom v aplikácii Selektor pneumatík. Tieto údaje si pamätá aj pri ďalšom použití aplikácie.

Platnosť - 2 týždne

Kategória - Funkčnosť

Názov - speedIndex

Popis - Súbor cookie, ktorý uloží rýchlostný index zvolený používateľom v aplikácii Selektor pneumatík. Index si pamätá aj pri ďalšom použití aplikácie.

Platnosť - 2 týždne

Kategória - Funkčnosť

Názov - Width

Popis - Súbor cookie, ktorý ukladá údaje o šírke zadané používateľom v aplikácii Selektor pneumatík. Tieto údaje si pamätá aj pri ďalšom použití aplikácie.

Platnosť - 2 týždne

Kategória - Funkčnosť

Názov - userLngCntr

Popis - Súbor cookie, ktorý ukladá údaje o krajine a jazyku zvolené používateľom na stránke výberu krajiny. Súbor cookie sa uloží, keď používateľ klikne na odkaz „zmeniť krajinu“ a krajinu vyberie zo zoznamu alebo pomocou funkcie zisťovania IP adresy.

Platnosť - 1 rok

Kategória - Funkčnosť

Názov - detLngCntr

Popis - Súbor cookie, ktorý zisťuje údaje o krajine a jazyku pomocou služby zisťovania IP adresy. Uloží sa v prípade, keď je krajina alebo jazyk zvolený používateľom iný než krajina alebo jazyk používaný na príslušnej webovej lokalite.

Platnosť - 1 rok

Kategória - Funkčnosť

Názov - Vehicle

Popis - Súbor cookie, ktorý ukladá údaje o type vozidiel s veľkosťou pneumatík, ktorú používateľ zvolí v aplikácii Selektor pneumatík pomocou funkcie Nájsť podľa vozidla. Vo výsledkoch hľadania treba vybrať správnu kategóriu vozidla.

Platnosť - 2 týždne

Kategória - Funkčnosť

Názov - viewedTire

Popis - Tento súbor cookie uloží identifikátor pneumatiky, ktorú si používateľ prezeral naposledy. Identifikátor sa potom zobrazí ako skratka k danej pneumatike pri prezeraní v lokátore predajcov.

Platnosť - 2 týždne

Kategória - Funkčnosť

Názov - Desktop

Popis - Súbor cookie, ktorý uloží rozhodnutie používateľa zobraziť v mobilnom zariadení stránku určenú na zobrazenie v počítači.

Platnosť - 1 hodina

Kategória - Funkčnosť

Názov - Category

Popis - Súbor cookie, ktorý uloží kategóriu správ zvolenú používateľom. Toto nastavenie si pamätá aj pri ďalšej návšteve používateľa na stránke správ..

Platnosť - SRelačný súbor cookie

Kategória - Funkčnosť

Názov - Year

Popis - Súbor cookie, ktorý uloží rok súvisiaci so správami zvolenými používateľom. Toto nastavenie si pamätá aj pri ďalšej návšteve používateľa na stránke správ.

Platnosť - Relačný súbor cookie

Kategória - Funkčnosť

Názov - dlInitialSearch

Popis - Súbor cookie, ktorý uloží hľadaný výraz zadaný používateľom na stránke lokátora predajcov.

Platnosť - Relačný súbor cookie

Kategória - Funkčnosť

Súbory cookie tretích strán

Naša webová lokalita využíva tieto súbory cookie tretích strán:

Názov - __utma

Popis - Súbor cookie, ktorý sa používa v nástroji Google Analytics na rozpoznanie používateľov a relácií. Aktualizuje sa pri každom odoslaní dát do nástroja Google Analytics.

Platnosť - 2 roky

Kategória - Výkon

Názov - __utmb

Popis - Súbor cookie, ktorý sa používa v nástroji Google Analytics na rozpoznanie nových relácií a návštev. Aktualizuje sa pri každom odoslaní dát do nástroja Google Analytics.

Platnosť - 30 minút

Kategória - Výkon

Názov - __utmc

Popis - Súbor cookie, ktorý sa používa v nástroji Google Analytics na určenie nových návštevníkov.

Platnosť - Do konca relácie

Kategória - Výkon

Názov - __utmz

Popis - Súbor cookie využívaný v nástroji Google Analytics na ukladanie zdrojov údajov alebo kampaní, ktoré vedú k návšteve používateľa..

Platnosť - 6 mesiacov

Kategória - Výkon

Názov - _ga

Popis - Súbor cookie, ktorý sa využíva v nástroji Google Analytics na vyhodnotenie účelu návštevy používateľa, vytváranie správ o aktivite webovej lokality pre jej prevádzkovateľa a na zlepšovanie služieb pre zákazníkov.

Platnosť - 2 roky

Kategória - Výkon

Názov - _qst

Popis - Tento súbor cookie využívajú nástroje Qubit na zhromažďovanie informácií, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu. Môže ísť o správanie návštevníkov, prípadne spôsob ich reagovania na marketingovú komunikáciu.

Platnosť - --

Kategória - Zacielenie a reklama

Názov - _qst_s

Popis - Tento súbor cookie využívajú nástroje Qubit na zhromažďovanie informácií, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu. Môže ísť o správanie návštevníkov, prípadne spôsob ich reagovania na marketingovú komunikáciu.

Platnosť - --

Kategória - Zacielenie a reklama

Názov - _qubitTracker

Popis -Tento súbor cookie využívajú nástroje Qubit na zhromažďovanie informácií, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu. Môže ísť o správanie návštevníkov, prípadne spôsob ich reagovania na marketingovú komunikáciu.

Platnosť - --

Kategória - Zacielenie a reklama

Názov - qtag_536854

Popis - Tento súbor cookie využívajú nástroje Qubit na zhromažďovanie informácií, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu. Môže ísť o správanie návštevníkov, prípadne spôsob ich reagovania na marketingovú komunikáciu.

Platnosť - --

Kategória - Zacielenie a reklama

Kategórie súborov cookie

Existuje niekoľko kategórií súborov cookie:

Nevyhnutne potrebné: Ide o súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby používateľ mohol navigovať po lokalite a využívať jej špeciálne funkcie, napríklad prístup do zabezpečených oblastí na stránke. Bez týchto súborov nie je možné využívať základné súčasti webovej lokality.

Výkon: Tieto súbory cookie umožňujú ukladať na webovej lokalite preferencie používateľov, ako sú napríklad jazykové nastavenia. Používateľom tak poskytujú kvalitnejšie služby a pohodlnejšie používanie lokality.

Funkčnosť: Ide o súbory cookie, ktoré zhromažďujú údaje o správaní používateľov. Všetky údaje sa zhromažďujú anonymne, pričom súbory cookie týkajúce sa funkčnosti nemôžu sledovať aktivity používateľov na iných webových lokalitách.

Tieto informácie sa používajú na vytváranie správ na zlepšenie webovej lokality. Súbory cookie týkajúce sa funkčnosti môžu zahŕňať aj tie, ktoré poskytujú službu vyžiadanú používateľom.

Zacielenie a reklama: Ide o súbory cookie, ktoré sa používajú na zobrazovanie reklám prispôsobených používateľom a ich záujmom. Môžu sa využívať aj na meranie účinnosti reklamných kampaní, s ktorými používateľ prišiel do styku pri návšteve konkrétnych webových stránok. Zároveň umožňujú komunikáciu s potenciálnymi zadávateľmi reklám.