Ako čítať značky na bočnej stene pneumatiky

Ako čítať značky na bočnej stene pneumatiky

Bočná stena pneumatiky obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť. Uvedieme stručný návod k významu rôznych čísiel a písmen:

A. Šírka pneumatiky

Šírka vašej pneumatiky v milimetroch meraná od bočnej steny po bočnú stenu.

B. Profilové číslo

Pomer prierezu pneumatiky a jej šírky vyjadrený v percentách. Profilové číslo 65 napríklad znamená, že výška pneumatiky je 65 % jej šírky.

C. Priemer kolesa

Priemer (výška) kolesa v palcoch.

D. Index nosnosti

Index nosnosti vašej pneumatiky nájdete na bočnej stene, hneď napravo od priemeru.

Index nosnosti vašej pneumatiky sa vzťahuje na jej maximálnu kapacitu niesť náklad (v kg). Napríklad pneumatika s indexom nosnosti 91 unesie hmotnosť 615 kg.

Pri kúpe novej pneumatiky musíte brať ohľad na index nosnosti ako aj na rýchlostnú kategóriu. Nezabudnite si pozrieť aj odporúčania výrobcu.

E. Rýchlostná kategória

Rýchlostná kategória je maximálna rýchlosť pre správne nahustenú pneumatiku používanú pod záťažou. Rýchlostnú kategóriu označuje písmeno na konci bočnej steny po čísle indexu nosnosti. Napríklad pre pneumatiky rýchlostnej kategórie V platí maximálna rýchlosť 240 km/h.

Pri kúpe nových pneumatík dbajte na to, aby ich rýchlostná kategória zodpovedala rýchlostným schopnostiam vášho vozidla.

Vyššie indexy nosnosti a rôzne rýchlostné kategórie

Môže byť prípustné namontovať pneumatiky s vyšším indexom nosnosti a inými rýchlostnými kategóriami, ako je to uvedené v dokumentácii výrobcu vozidla.

Vždy si však najprv pozrite v dokumentácii výrobcu vozidla, či sa takéto pneumatiky môžu montovať na vaše vozidlo, a tiež či miestne zákony a predpisy povoľujú používanie takýchto pneumatík.

Dbajte na to, aby ste neprekročili špecifikácie pneumatík – alebo rýchlostné kategórie a index nosnosti uvedené v dokumentácii výrobcu vozidla. Váš predajca vám môže pomôcť overiť tieto hodnoty pred kúpou a montážou pneumatík.

Je možné namontovať pneumatiky vyššej rýchlostnej kategórie, než aké odporúča môj výrobca?

Áno, je takáto možnosť. Vždy si však najprv pozrite v dokumentácii výrobcu vozidla, či sa takéto pneumatiky môžu montovať na vaše vozidlo.

Je možné namontovať pneumatiky s vyšším indexom nosnosti, než aké odporúča môj výrobca?

Áno, je takáto možnosť. Vždy si však najprv pozrite v dokumentácii výrobcu vozidla, či sa takéto pneumatiky môžu montovať na vaše vozidlo.

Je možné namontovať pneumatiky vyššej rýchlostnej kategórie a s vyšším indexom nosnosti, než aké odporúča môj výrobca?

Áno, je takáto možnosť. Vždy si však najprv pozrite v dokumentácii výrobcu vozidla, či sa takéto pneumatiky môžu montovať na vaše vozidlo.

Je možné namontovať pneumatiky nižšej rýchlostnej kategórie, než aké odporúča môj výrobca?

Áno, môžete používať celoročné alebo zimné (M+S) pneumatiky nižšej rýchlostnej kategórie, ak: a) v zornom poli vodiča je nálepka ukazujúca maximálnu povolenú rýchlosť a b) nebudete s vozidlom jazdiť rýchlejšie, než je maximálna povolená rýchlosť. Vždy si však najprv pozrite v dokumentácii výrobcu vozidla, či sa takéto pneumatiky môžu montovať na vaše vozidlo.

Je možné namontovať pneumatiky nižšej rýchlostnej kategórie a s vyšším indexom nosnosti, než aké odporúča môj výrobca?

Áno, môžete montovať pneumatiky nižšej rýchlostnej kategórie a s vyšším indexom nosnosti.

Môžete používať celoročné alebo zimné (M+S) pneumatiky nižšej rýchlostnej kategórie, ak:

a) v zornom poli vodiča je nálepka ukazujúca maximálnu povolenú rýchlosť a

b) nebudete s vozidlom jazdiť rýchlejšie, než je maximálna povolená rýchlosť.

Vždy si však najprv pozrite v dokumentácii výrobcu vozidla, či sa takéto pneumatiky môžu montovať na vaše vozidlo.

Varovanie

Prečítajte si v používateľskej príručke vozidla obmedzenia nosnosti. Preťaženie vozidla vystavuje pneumatiky a iné dôležité komponenty vozidla namáhaniu. Môže sa tým znížiť ovládateľnosť, zvýšiť spotreba paliva a spôsobiť zlyhanie pneumatiky. Môže to viesť aj k významným trhlinám, odtrhnutiu komponentov alebo k pretrhnutiu pneumatiky. 

Typ pneumatiky

Písmeno „P“, alebo žiadne, znamená pneumatiku pre osobné vozidlo.

Konštrukcia

Písmeno „R“ označuje radiálne pneumatiky. Takmer každá pneumatika, ktorá sa vyrába v súčasnosti, je radiálna.

Značka a číslo schválenia EHK

Znamená to, že pneumatika zodpovedá normám Hospodárskej komisie OSN pre Európu (United Nations Economic Commission for Europe – U.N.E.C.E.) vzťahujúcim sa na pneumatiky.

Informácie o tlaku v pneumatikách

Toto je maximálny tlak pre vašu pneumatiku. Prečítajte si v príručke vozidla informácie o odporúčanom tlaku, keďže tlak v pneumatikách môže mať vplyv na ovládateľnosť vozidla, zatáčanie, brzdenie a úsporu paliva.

Indikátory opotrebovania dezénu

Písmená „TWI“ ukazujú miesto indikátorov opotrebovania dezénu pneumatiky. Pravidelne kontrolujte tieto indikátory, aby ste sa uistili, že dezén vašej pneumatiky je vyhovujúci. V väčšine krajín EÚ je minimálna hĺbka dezénu 1,6 mm.

Dátum výroby

Tento štvormiestny kód označuje týždeň a rok výroby vašej pneumatiky.

Nájsť pneumatiku

Nájsť predajcu

Technológia a inovácia