EU-däckmärkning

Vad är nytt med däckbestämmelserna?

Från och med maj 2021 gäller EU-förordningen 2020/740, som förändrar hur däck ska märkas. Ta reda på mer om däckmärkningens innebörd och vad som är nytt med däckets energimärkning.

 

Dunlop har ett nära samarbete med EU:s institutioner för att uppdatera däckmärkningen, både i syfte att främja innovation inom industrin och att hjälpa konsumenter att göra informerade val om sina däck. Vi anser att EU:s nya däckmärkningar ger konsumenterna mer relevant och jämförbar information om olika däckparametrar, vilket i sin tur innebär att slutanvändarna kan göra välgrundade val när de köper nya däck. De nya EU-däckmärkningarna ger också mer detaljerad information online, vilket gör det lättare för både konsumenter och yrkeskunniga att göra rätt val. Vi ger en mer detaljerad beskrivning av däckmärkningen i följande avsnitt.

EU-däckmärkning Översikt

EU:s däckmärkningar och effektivitetsklasser har uppdaterats och ändrats enligt en ny skala. Den tidigare standardmärkningen visade endast däckklasser med avseende på rullmotstånd, våtgrepp och däckets yttre buller. EU:s nya däckmärkningar omfattar ytterligare information om däckets prestanda på snötäckt och isigt väglag. Märkningsklasserna för våtgrepp och rullmotstånd är nu fem till antalet (A–E), till skillnad från tidigare då det fanns sju klasser. 

Bränsleeffektivitet

Visste du att däcken står för upp till 20 % av bilens bränsleförbrukning? Genom att välja däck med en högre klassificering för bränsleeffektivitet kan du köra längre på varje full tank och minska koldioxidutsläppen. Däckets bränsleeffektivitet beror på däckets rullmotstånd och klassificeras från klass A för bästa möjliga bränsleekonomi till klass E för sämsta möjliga bränsleekonomi. Bränsleförbrukningen mellan de olika klasserna skiljer sig med ca 0,1 liter per 100 km. Ett bränsleeffektivt däck kräver helt enkelt mindre energi för att rulla. Detta innebär i slutändan mindre bränsleförbrukning och större positiv miljöpåverkan.

Märkning av våtgrepp

Våtgreppet är däckets förmåga att gripa tag i underlaget på vått väglag. EU:s klassificering omfattar bara en typ av våtgrepp: däckets inbromsningsförmåga på vått väglag. Våtgreppets prestanda graderas mellan klass A och klass E. Däck med en hög våtgreppsklassificering stannar snabbare på vått väglag vid full inbromsning. I en nödsituation kan några få meter avgöra mellan liv och död.

Obs! Obs! Du bör alltid ta hänsyn till rekommenderade avstånd till fordon framför dig när du kör.

*Mätt enligt de testmetoder som anges i Kommissionens förordning (EU) 1222/2009. Bromssträckorna kan variera beroende på körförhållanden och andra påverkande faktorer.

Bullermärkning

EU:s däckmärkningar omfattar även det yttre bullret däcket genererar vid körning. Genom att välja däck med låga bullervärden minskar du din påverkan på den omgivande miljön. Bullernivån klassificeras enligt klass A, B eller C. Däckets yttre bullernivå mäts i decibel och den exakta siffran visas på märkningens nedre del. Däck med låg bullernivå uppmäter mellan 67 och 71 dB. Den högsta bullernivån uppvisar ljudvågor på mellan 72 och 77 dB. En ökning med endast några få decibel motsvarar en stor skillnad i bullernivå. En ökning på bara 3 dB innebär därför en fördubbling av däckets yttre bullernivå.

EU:s nya däckmärkningar

EU:s uppdaterade däckmärkningar innehåller ny information. Här följer en kort beskrivning av EU:s nya däckmärkningar:

QR-koden:

QR-koden ger smidig åtkomst till produktdetaljerna i den allmänna delen av EU:s produktdatabas. Koden kan skannas och ger tillgång till produktinformationsblad och europeiska däckmärkningar.

Däcktypsbeteckning:

Varje däckprodukt måste märkas med en unik däckbeteckning.

Symbol för snögrepp:

Det finns två nya möjliga symboler. Symbolen för snögrepp visar om ett däck är lämpligt för svåra snötäckta väglag. Symbolen består av en snöflinga med tre bergstoppar (3PMSF), och den sitter på däckets sidovägg. Märkningen bygger på mätningar av bilens bromssträcka i en hastighet på 40 km/h på hårt packad snö eller på mätningar av däckets väggrepp. För lastbilar bygger märkningen på mätningar av däckets accelerationsförmåga. Snögreppets prestanda testas i allmänhet i enlighet med Annex 7 till UNECE-förordning nr 117. I förordningen ges detaljerade beskrivningar om faktorer som testyta, lufttemperatur, testfordon, last, tryck, hastighet med mera.

Symbol för isgrepp:

Den andra nya symbolen består av en istapp, och märkningen visar att däcket har kortare bromssträcka på istäckt vinterväglag. Informationen om isgreppsprestanda kommer att baseras på ISO-standarden (ISO 19447), som förväntas publiceras i juli 2021. På de däck som uppfyller de tekniska kraven kommer isgreppsmärkningen att finnas på EU:s nya däckmärkningar för C1-däck (personbilsdäck), vilka uppfyller det lägsta gränsvärdet för isgrepp som anges i den ISO-standarden. Märkningen bygger på mätningar av bilens bromssträcka i en hastighet på 32 km/h på ren is. Standarderna för C2- och C3-däck ska fortfarande fastställas.

Se våra däck

Dunlop stöder till fullo dessa ändrade däckmärkningsförordningar och vi hjälper gärna våra kunder med vidare beskrivningar. Vi är övertygade om att det är vår uppgift att erbjuda våra konsumenter säkrast möjliga däck, med lägsta möjliga bränsleförbrukning och minsta möjliga miljöpåverkan. Våra experter ger dig gärna tips på vilka däck som passar bästa för just din bil och dina behov.

Sammanfattning av ändringar

  • Minskade bullernivåer Bränsleeffektivitet och våtgrepp är nu klassade i fem nivåer (från A till E) i stället för sju
  • Externt rullande ljud är klassificerat från A (lägsta bullernivå) till C (högsta bullernivå)
  • Den nya EU-däcketiketten innehåller en QR-kod som kan skannas för att få tillgång till produktinformation
  • Varje däckprodukt måste ha en unik identifierare
  • Symbolen för snögrepp visar om ett däck är lämpligt för svåra snötäckta väglag
  • En ny istäckningsikon anger om ett C1-däck (personbilsdäck) uppfyller de lägsta värdena för isgrepp som anges i den nya standarden ISO 19447