Goodyear Dunlops regummeringslösningar

Goodyear Dunlops regummeringslösningar ger åkerier möjligheten att maximera livslängden på sina däck. Vi erbjuder ett stort antal regummeringslösningar via vårt Flera liv-koncept.

Varför ska jag välja regummeringslösningarna från Goodyear Dunlop?

 • Minskad kilometerkostnad för ditt åkeri
 • En del av ett komplett serviceerbjudande
 • Prestandanivåerna kan jämföras med nya däck I form av livslängd, bränsleförbrukning, våtgrepp och buller
 • Vänligare mot miljön

Regummerade däck och slitbanor är utvecklad parallellt med våra nytillverkade däck, så att du kan vara trygg med att de håller samma höga standard på både mönster och stomme samt genomgår kvalitetskontroll.

Flera liv-konceptet

Vårt Flera liv-koncept skapar mervärde för däckinvesteringarna i ditt åkeri. Regummerade däck av premiumkvalitet har prestandanivåer som kan jämföras med nya däck, men till en lägre kostnad.

Flera liv-konceptet

 • Ursprunglig investering i nya lastbils- eller bussdäck från Goodyear Dunlop
 • Mönsterskärning av slitna däck för utökad livslängd
 • Regummering ger använda däck ett nytt liv
 • Mönsterskärning av regummerade däck förlänger däckens livslängd ytterligare

Däck från Goodyear Dunlop kan ibland regummeras flera gånger, beroende på användningsområde, däckanvändningen och däckstommens kvalitet.

Regummeringsprocesser

Varmregummering

Vid varmregummering används uppvärmda gjutformar.

 • Däckstommen kratsas
 • Ett lager ovulkaniserat gummi läggs på stommen
 • Däcket vulkaniseras i en uppvärmd gjutform vid en temperatur på cirka 150°C
 • Gjutformen innehåller matriser som pressar ett nytt slitbanemönster och nya sidoväggar på däcket, vilket gör att den slutliga produkten ser ut att vara ett nytt däck

De varmregummerade produkterna tillverkas av Goodyear Dunlop i egna fabriker, och har utvecklats av samma ingenjörsteam som utvecklar våra nya däck. Detta innebär att samma stränga kvalitetskrav används för både våra regummerade och nytillverkade däck.

Mold cure retreading

Mold cure retreading uses heated tyre molds.

 • The tyre casing is buffed
 • A layer of uncured rubber is applied to the casing
 • The tyre is cured or vulcanized in a heated tyre mold at a temperature of around 150°C
 • The mold contains matrices that stamp the new tread pattern and sidewall on the tyre, giving the finished product the appearance of a new tyre.

All Goodyear Dunlop Retreading mold cure products are produced in-house and developed by the same engineering teams as our new tyres. This means that the same stringent quality requirements apply to retreaded tyres as to new tyres.

Kallregummering

Kallregummering innebär att en förvulkaniserad slitbana fästs vid en förbearbetad däckstomme.

 • Däckstommen slipas
 • Ett tunt lager lim läggs på stommen
 • Den valda slitbanan läggs på
 • Däcket vulkaniseras i en tryckkammare (autoklav) för att ge en utmärkt vidhäftning

Kvalitetssäkrade kallregummerade produkter finns tillgängliga via vårt nätverk av certifierade Goodyear-regummeringspartner över hela Europa.

Miljömässiga fördelar

Goodyear Dunlops regummeringar minskar ditt åkeris ekologiska fotavtryck och främjar till en långsiktig hållbarhet.

Mindre mängd råmaterial

Genom att maximera däckstommarnas livslängd förbrukar ditt åkeri färre naturresurser.

Lägre energiförbrukning

Tillverkningen av ett varmregummerat däck ger endast upphov till utsläpp av två tredjedelar av de växthusgaser och en tredjedel av den oljeförbrukning som krävs jämfört med att nytillverka ett lastbilsdäck.

Minskad påverkan på miljön

Användningen av regummerade däck innebär att färre kemikalier behöver användas vid tillverkningen och att färre däckstommar behöver kasseras.