Разчитане на обозначенията върху гумата

Разчитане на обозначенията върху гумата

На стената на Вашите гуми се съдържа цялата информация, свързана с гумите. Следва кратък наръчник за значението на всички тези числа и букви:

A. Ширина на гумата

Ширината на Вашата гума в милиметри, измерена от стена до стена.

B. Съотношение

Това е съотношението на напречното сечение на гумата спрямо нейната ширина, изразенo в проценти. Например, съотношение от 65 означава, че височината на гумата е равна на 65% от нейната ширина.

C. Диаметър на джанта

Това е диаметърът (височината) на джантата в инчове.

D. Индекс на натоварване

Ще откриете номиналното натоварване на Вашата гума на стената, вдясно от диаметъра.

Индексът на натоварване на гумата е свързан с нейната максимална товароносимост (в кг). Например гума с индекс на натоварване от 91 може да носи тегло от 615 кг.

Категориите за натоварване и скорост трябва да бъдат разглеждани заедно, когато купувате нова гума. Също така проверете и препоръките на производителя.

E. Категория за скорост

Категорията за скорост е максималната скорост за гумата, когато тя е напомпана правилно и се използва под товар. Категорията за скорост е буквата в края на стената след числото за индекс на натоварване. Например гума с категория за скорост V има максимална скорост от 240 км/ч.

Когато купувате нови гуми, съчетавайте техните категории за скорост с възможностите на Вашия автомобил.

По-високи индекси на натоварване и различни категории за скорост

Може да е възможно да поставите гуми с по-високи индекси на натоварване и различни категории за скорост от тези, указани в документацията на производителя на автомобила.

Но винаги първо проверявайте в документацията на производителя на автомобила дали тези гуми могат да се монтират на Вашия автомобил, както и дали използването на тези гуми е разрешено според местните закони и разпоредби.

Не надвишавайте спецификациите на гумите или категориите за скорост и натоварване, указани в документацията на производителя на Вашия автомобил. Вашият търговец може да Ви помогне да проверите това, преди да закупите или монтирате гумите.

Възможно ли е да се поставят гуми, които са с по-висока категория за скорост, отколкото препоръчаната от производителя на моя автомобил?

Да, това е възможно. Но винаги първо проверявайте в документацията на производителя на Вашия автомобил дали такива гуми могат да се поставят на него.

Възможно ли е да се поставят гуми, които са с по-висок индекс на натоварване, отколкото препоръчания от производителя на моя автомобил?

Да, това е възможно. Но винаги първо проверявайте в документацията на производителя на Вашия автомобил дали такива гуми могат да се поставят на него.

Възможно ли е да се поставят гуми, които са с по-висока категория за скорост и по-висок индекс на натоварване, отколкото препоръчаните от производителя на моя автомобил?

Да, това е възможно. Но винаги първо проверявайте в документацията на производителя на Вашия автомобил дали такива гуми могат да се поставят на него.

Възможно ли е да се поставят гуми, които са с по-ниска категория за скорост, отколкото препоръчаната от производителя на моя автомобил?

Да, можете да използвате всесезонни или зимни (M+S) гуми, които са с по-ниска категория за скорост, ако: a) има стикер, който показва максималната разрешена скорост в полезрението на водача; и б) не шофирате автомобила със скорост, по-висока от максималната разрешена скорост. Но винаги първо проверявайте в документацията на производителя на Вашия автомобил дали такива гуми могат да се поставят на него.

Възможно ли е да се поставят гуми, които са с по-висок индекс на натоварване и по-ниска категория за скорост, отколкото препоръчаните от производителя на моя автомобил?

Да, можете да монтирате гуми, които са с по-висок индекс на натоварване и по-ниска категория за скорост.

Можете да използвате всесезонни или зимни (M+S) гуми, които са с по-ниска категория за скорост, ако: a) има стикер, който показва максималната разрешена скорост в полезрението на водача; и б) не шофирате автомобила със скорост, по-висока от максималната разрешена скорост.

Но винаги първо проверявайте в документацията на производителя на Вашия автомобил дали такива гуми могат да се поставят на него.

Предупреждение

Погледнете ръководството на Вашия автомобил, за да определите границите на натоварване. Претоварването на автомобила създава напрежение в гумите и другите критични компоненти на автомобила. Това може да предизвика лоша управляемост, повишена консумация на гориво и повреда на гумите. То също може да предизвика сериозно напукване, отделяне на компоненти или „гръмване“.

Тип гума

„P“ или липсваща буква е индикация за гума за пътнически автомобил.

Конструкция

Буквата „R“ означава радиална. Почти всяка нова гума, произведена днес, е радиална.

ECE маркировка за одобрение и номер

Това Ви показва, че гумата отговаря на стандартите на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ-ООН) по отношение на пневматични гуми.

Информация за налягане на гума

Това е максималното налягане за напомпване на Вашата гума. Вижте в ръководството на Вашия автомобил препоръчителното налягане на гумата, защото то може да повлияе върху поведението, възможностите за завиване и спиране и икономията на гориво на Вашия автомобил.

Индикатори за износване на протектор

Буквите „TWI“ показват местоположението на индикаторите за износване на протекторите на гумата. Трябва редовно да проверявате тези индикатори, за да гарантирате, че големината на протектора на Вашата гума е достатъчна. В повечето страни на ЕС минималната дълбочина на протектора е 1,6 мм.

Дата на производство

Този четирицифрен код Ви показва седмицата и годината на производство на Вашата гума.

Открийте подходящата за Вас гума

Открийте търговец

ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ