РЪКОВОДСТВО НА КУПУВАЧА ЗА ГУМИ

 

Купуването на нови гуми може да бъде трудна задача.

Какъв размер гуми са ми необходими? Какво се случва, ако размерът на гумите е неправилният?

В това ръководство ще Ви разкажем какво трябва да знаете за Вашите гуми, за да вземете правилното решение за най-добър и най-безопасен монтаж.

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ГУМИТЕ

Ширината на Вашата гума, в милиметри, от странѝца до странѝца.

Това е съотношението между напречното сечение на гумата и нейната ширина, изразено в проценти. Например съотношение 65 означава, че височината на гумата е 65% от нейната ширина.

Диаметърът (височината) на джантата в инчове.

 

Индексът на натоварване на Вашата гума се отнася до максималния капацитет на натоварване (в кг). Индексът на натоварване на Вашата гума можете да намерите на страницата на Вашата гума вдясно от диаметъра.

Например гума с индекс на натоварване 91 може да носи 615 кг.

Когато купувате нова гума, трябва да вземете предвид стойностите на натоварване и скоростният индекс заедно. Проверете също и препоръките на производителя.

Скоростният индекс е максималната скорост, при която може да се използва гумата, когато е правилно напомпана и се използва при натоварване. Скоростният индекс е буквата в края на страницата, след номера на индекса на натоварване. Например максималната скорост на гума с категория за скорост V е 240 км/ч.

Когато купувате нови гуми, уверете се, че скоростният индекс е съобразен с възможностите за скорост на Вашето превозно средство.

Категории индекси на натоварване

В зависимост от стойностите на размера, които посочвате при търсенето на гуми, може да Ви покажем избор от гуми, подредени в групи въз основа на техния индекс на натоварване. Това ще Ви улесни да разберете кои от тези гуми могат да бъдат подходящи за Вашето превозно средство. Моля, прочетете по-долу как става това.

Повечето гуми са маркирани с индекс на натоварване (цифров код, свързан с максималното натоварване, което гумата може да понесе, когато е правилно напомпана) и символ за скорост (буква, свързана с възможностите за максимална скорост на гумата), напр. 91V. Гумите, монтирани при първоначалното вграждане, са подходящи за максималното тегло на оста и възможностите за скорост на автомобила.

Ето защо при смяна на гуми е важно да се поставят гуми с размер и тип, идентични с тези, които са били монтирани първоначално на автомобила, или алтернативни гуми, препоръчани от производителя на превозното средство/гумите в официалната им литература.

Промени в размера, структурата, натоварването и скоростният индекс на гумите не трябва да се правят, без да се потърси съвет от производителя или специалиста на гумите или превозното средство, тъй като трябва да се вземе предвид влиянието върху безопасността, поведението на автомобила и разстоянията.

Гуми за тежко натоварване (XL): 
Подсилените гуми  са специално проектирани за по-висок товарен капацитет и налягане на напомпване в сравнение със стандартната версия.  SUV, лекотоварните автомобили, микробусите или офроуд превозните средства са типични автомобили, които често се нуждаят от гуми за допълнително натоварване. Тези гуми имат допълнителна маркировка „REINFORCED“ или „EXTRA LOAD“. Те могат да се използват и като алтернатива на гумите за стандартно натоварване.


Гуми за стандартно натоварване:
Обикновените гуми са подходящи например за обикновени леки автомобили или SUV.
При смяна на гуми е важно да се поставят гуми с размер и тип, идентични с тези, които са били монтирани първоначално на автомобила, или алтернативни гуми, препоръчани от производителя на превозното средство/гумите в официалната им литература. Гумите за смяна трябва да имат индекс на натоварване и символ за скорост, които са най-малко равни на тези на оригиналните гуми.


Гуми тип „C“ или гуми за лекотоварни камиони (C):
„С“ се отнася за търговските превозни средства. Тези гуми са специално създадени за търговски превозни средства като лекотоварни автомобили, малки превозни средства, малки автобуси или лекотоварни камиони. Тези превозни средства трябва да пренасят тежки товари. Не са подходящи за монтаж на превозни средства, класифицирани като пътнически или SUV. Гумите от тип „С“ са изработени от няколко подсилени слоя и са пригодени за пренасяне на тежки товари.

FAQ

По-високи индекси на натоварване и различни скоростни индекси.

Възможно е да се монтират гуми с по-висок индекс на натоварване и скоростен индекс, различни от тези, посочени в документацията на производителя на Вашето превозно средство. 

Въпреки това винаги първо проверявайте в документацията на производителя на Вашето превозно средство дали тези гуми могат да бъдат монтирани на него и дали използването на тези гуми е разрешено от местните закони и разпоредби. Освен това трябва да спазвате всички приложими изисквания на местните закони и разпоредби и да не превишавате спецификациите на тези гуми, както и тези, посочени в документацията на производителя на Вашето превозно средство по отношение на скоростта и натоварването. Вашият търговец може да Ви помогне да проверите това, преди да закупите или монтирате гуми.

 

Да, това е възможно. Въпреки това винаги първо проверявайте в документацията на производителя на Вашето превозно средство дали тези гуми могат да бъдат монтирани на него.

Да, това е възможно. Въпреки това винаги първо проверявайте в документацията на производителя на Вашето превозно средство дали тези гуми могат да бъдат монтирани на него.

Да, това е възможно. Въпреки това винаги първо проверявайте в документацията на производителя на Вашето превозно средство дали тези гуми могат да бъдат монтирани на него.

Да, можете да използвате всесезонни или зимни (M+S) гуми с по-нисък скоростен индекс, при условие че: а) в зрителното поле на водача е поставен стикер, на който е посочено максималното ограничение на скоростта, и б) не шофирате превозното средство по-бързо от максималното ограничение на скоростта. Въпреки това винаги първо проверявайте в документацията на производителя на Вашето превозно средство дали тези гуми могат да бъдат монтирани на него.

Да, можете да монтирате гуми с по-висок индекс на натоварване и по-нисък скоростен индекс.

Можете да използвате всесезонни или зимни (M+S) гуми с по-нисък скоростен индекс, при условие че: а) в зрителното поле на водача е поставен стикер, на който е посочено максималното ограничение на скоростта, и б) не шофирате превозното средство по-бързо от максималното ограничение на скоростта.

Въпреки това винаги първо проверявайте в документацията на производителя на Вашето превозно средство дали тези гуми могат да бъдат монтирани на него.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ГУМИ

RUN-ON-FLAT

(технологии ROF (/ DSST) на Dunlop)

 

Технологията гарантира, че водачът може да продължи пътуването си при пробив в протектора на гумата до 80 километра със скорост 80 км/ч. Изключително подходяща за BMW и Mercedes-Benz.

SEALANT

(Sealtech (ST) на Dunlop)

 

Технологията гарантира, че гумата е уплътнена при пробив с диаметър до 5 мм в протектора на гумата. Водачът може да продължи пътуването си. Изключително подходяща за Volkswagen.

RIM PROTECTOR

(Fringe Protector (MFS) на Dunlop)

 

Технологията е свързана с по-дебела страница на гумата, която я прави по-малко уязвима на пробив. Изключително подходяща за превозни средства за доставка до крайната точка.
 

FOAM-IN-TIRE

(SoundComfortTechnology (NST) на Dunlop)

 

Технологията осигурява много по-тихо и по-приятно пътуване, тъй като намалява шума в купето на превозното средство с до 50%. Изключително подходяща за електрически автомобили.

ОЦЕНКИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕС

 

Горивната ефективност е мярка за съпротивлението при търкаляне на гумата. Гума с ниско съпротивление при търкаляне е с по-висока горивна ефективност, тъй като изисква по-малко енергия за търкаляне. Горивната ефективност се оценява от „A“ (най-висока оценка) до „E“ (най-ниска оценка).

 

 

Сцеплението върху мокри настилки е мярка за спирачната способност на гумата на мокри пътища. Сцеплението върху мокри настилки се оценява от „A“ (най-висока оценка) до „E“ (най-ниска оценка).

 

 

Външният шум, генериран от гумата, измерен в децибели. Класът на шума се оценява от „A“ (слаб) до „C“ (силен).

 

Сцепление върху сняг. Гумите с пиктограма с тривърха планинска снежинка имат по-кратък спирачен път по заснежени пътища, което е от съществено значение за осигуряване на Вашата безопасност при снежни зимни условия. За леки автомобили пиктограмата се предоставя чрез измерване на спирачния път на автомобил от 25 км/ч върху плътен сняг или чрез измерване на силата на сцепление на гума. За камион пиктограмата се предоставя чрез измерване на ефективността на гумата при ускоряване.