Ανάγνωση των σημάνσεων στο πλευρικό τοίχωμα

Ανάγνωση των σημάνσεων στο πλευρικό τοίχωμα

Το πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για το ελαστικό σας. Εδώ παρουσιάζουμε έναν σύντομο οδηγό επεξήγησης των αριθμών και των γραμμάτων:

A. Πλάτος ελαστικού

Το πλάτος του ελαστικού σας σε χιλιοστά, από πλευρικό τοίχωμα σε πλευρικό τοίχωμα.

B. Προφίλ

Ο λόγος της εγκάρσιας τομής του ελαστικού προς το πλάτος του, σε μορφή ποσοστού. Το προφίλ 65, για παράδειγμα, υποδεικνύει ότι το ύψος του ελαστικού αντιστοιχεί στο 65% του πλάτους του.

C. Διάμετρος τροχού

Είναι η διάμετρος (ύψος) του τροχού σε ίντσες.

D. Δείκτης φορτίου

Ο δείκτης φορτίου του ελαστικού σχετίζεται με τη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς (σε kg). Στο πλευρικό τοίχωμα αναγράφεται ο δείκτης φορτίου του ελαστικού σας, ακριβώς δεξιά από τη διάμετρο.

Για παράδειγμα, ένα ελαστικό με δείκτη φορτίου 91 μπορεί να μεταφέρει 615 kg.

Θα πρέπει να εξετάζετε μαζί τους δείκτες φορτίου και ταχύτητας κατά την αγορά νέων ελαστικών. Επίσης, μην ξεχνάτε να ελέγχετε τις συστάσεις του κατασκευαστή.

E. Δείκτης ταχύτητας

Ο δείκτης ταχύτητας είναι η μέγιστη ταχύτητα για ένα ελαστικό όταν έχει τη σωστή πίεση και χρησιμοποιείται υπό φορτίο. Ο δείκτης ταχύτητας αντιπροσωπεύεται με ένα γράμμα στο τέλος των σημάνσεων του πλευρικού τοιχώματος, μετά από τον αριθμό δείκτη φορτίου. Ένα ελαστικό με δείκτη ταχύτητας V, για παράδειγμα, έχει μέγιστη ταχύτητα 240 χλμ./ώρα.

Κατά την αγορά νέων ελαστικών, πρέπει να φροντίζετε ο δείκτης ταχύτητας να ταιριάζει με τις δυνατότητες ταχύτητας του οχήματός σας.

Υψηλότεροι δείκτες φορτίου και διαφορετικοί δείκτες ταχύτητας

Ενδέχεται να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ελαστικών με υψηλότερο δείκτη φορτίου και διαφορετικό δείκτη ταχύτητας από εκείνους που υποδεικνύονται στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή του οχήματος.

Εντούτοις, να ανατρέχετε πρώτα στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή του οχήματος για να ελέγξετε αν αυτά τα ελαστικά μπορούν να τοποθετηθούν στο όχημά σας και, επίσης, αν η χρήση τους επιτρέπεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Επίσης θα πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας και των κανονισμών και να μην υπερβαίνετε τις προδιαγραφές αυτών των ελαστικών, καθώς και τις προδιαγραφές που υποδεικνύονται στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή του οχήματος όσον αφορά στην ταχύτητα και στο φορτίο. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να σας βοηθήσει να το επιβεβαιώσετε πριν από την αγορά ή την τοποθέτηση των ελαστικών.

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ελαστικών με υψηλότερο δείκτη ταχύτητας από εκείνον που συνιστά ο κατασκευαστής;

Ναι, υπάρχει. Εντούτοις, πρέπει πρώτα να ανατρέξετε στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή του οχήματος για να ελέγξετε αν μπορούν να τοποθετηθούν στο όχημά σας.

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ελαστικών με υψηλότερο δείκτη φορτίου από εκείνον που συνιστά ο κατασκευαστής;

Ναι, υπάρχει. Εντούτοις, πρέπει πρώτα να ανατρέξετε στην τεκμηρίωση κατασκευαστή οχήματος για να ελέγξετε αν μπορούν να τοποθετηθούν στο όχημά σας.

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ελαστικών με υψηλότερο δείκτη ταχύτητας και φορτίου από εκείνον που συνιστά ο κατασκευαστής;

Ναι, υπάρχει. Εντούτοις, πρέπει πρώτα να ανατρέξετε στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή του οχήματος για να ελέγξετε αν μπορούν να τοποθετηθούν στο όχημά σας.

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ελαστικών με χαμηλότερο δείκτη ταχύτητας από εκείνον που συνιστά ο κατασκευαστής;

Ναι, υπάρχει. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ελαστικά για όλες τις εποχές ή χειμερινά (M+S) ελαστικά με χαμηλότερο δείκτη ταχύτητας κατά τη διάρκεια του χειμώνα εφόσον: α) τοποθετηθεί ένα αυτοκόλλητο που υποδεικνύει το μέγιστο όριο ταχύτητας στο οπτικό πεδίο του οδηγού και β) δεν υπερβαίνετε το μέγιστο όριο ταχύτητας όταν οδηγείτε το όχημα. Εντούτοις, να ανατρέχετε πρώτα στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή του οχήματος για να ελέγξετε αν αυτά τα ελαστικά μπορούν να τοποθετηθούν στο όχημά σας και, επίσης, αν η χρήση τους επιτρέπεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ελαστικών με υψηλότερο δείκτη φορτίου και χαμηλότερο δείκτη ταχύτητας από εκείνους που συνιστά ο κατασκευαστής;

Ναι, υπάρχει. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ελαστικά για όλες τις εποχές ή χειμερινά (M+S) ελαστικά με χαμηλότερο δείκτη ταχύτητας κατά τη διάρκεια του χειμώνα εφόσον:

α) τοποθετηθεί ένα αυτοκόλλητο που υποδεικνύει το μέγιστο όριο ταχύτητας στο οπτικό πεδίο του οδηγού και

β) δεν υπερβαίνετε το μέγιστο όριο ταχύτητας όταν οδηγείτε το όχημα. Εντούτοις, να ανατρέχετε πρώτα στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή του οχήματος για να ελέγξετε αν αυτά τα ελαστικά μπορούν να τοποθετηθούν στο όχημά σας και, επίσης, αν η χρήση τους επιτρέπεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Προειδοποίηση

Να ανατρέχετε στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη οχήματος για να προσδιορίσετε τα όρια φορτίου. Η υπερφόρτωση του οχήματος καταπονεί τα ελαστικά και άλλα σημαντικά μέρη του οχήματος. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα χειρισμού, αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και αστοχία των ελαστικών. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ρωγμές, αποκόλληση δοκιμών στοιχείων ή «σκάσιμο» του ελαστικού.

Τύπος ελαστικού

Το γράμμα «Ρ» ή η απουσία γράμματος υποδεικνύει ελαστικό επιβατικού αυτοκινήτου.

Κατασκευή

Το γράμμα «R» σημαίνει radial. Όλα σχεδόν τα σύγχρονα ελαστικά είναι τύπου radial.

Σήμανση και αριθμός έγκρισης ECE

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το ελαστικό συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) σε σχέση με τα ελαστικά με αέρα.

Πληροφορίες για την πίεση

Αυτή είναι η μέγιστη πίεση για το ελαστικό σας. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του οχήματός σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνιστώμενη πίεση ελαστικών, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει τον χειρισμό του αυτοκινήτου σας, τη συμπεριφορά στις στροφές, το φρενάρισμα και την αποδοτικότητα καυσίμου.

Δείκτες φθοράς πέλματος

Τα γράμματα «TWI» δείχνουν τη θέση των δεικτών φθοράς πέλματος του ελαστικού. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους δείκτες για να βεβαιώνεστε ότι τα ελαστικά έχουν αρκετό πέλμα. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, το ελάχιστο βάθος πέλματος είναι 1,6 mm.

Ημερομηνία παραγωγής

Αυτός ο τετραψήφιος κωδικός υποδεικνύει την εβδομάδα και το έτος κατασκευής του ελαστικού σας.

Βρείτε το κατάλληλο ελαστικό για εσάσ

Εύρεση αντιπροσώπου

Τεχνολογία και καινοτομία