Δήλωση απορρήτου

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Με τη χρήση ενός διαδικτυακού τόπου της Dunlop, υποδηλώνετε τη συναίνεσή σας στην Πολιτική Ηλεκτρονικου Απορρήτου της Dunlop. Εάν δε συμφωνείτε με αυτή την πολιτική, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τους διαδικτυακούς τόπους μας. Διατηρούμε το δικαίωμα της - κατά την κρίση μας - αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης ή αφαίρεσης τμημάτων αυτής της πολιτικής, οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε κατά διαστήματα αυτή τη σελίδα για τυχόν μεταβολές. Η εκ μέρους σας συνέχιση της χρήσης των διαδικτυακών τόπων μας μετά τη δημοσίευση αλλαγών στους όρους αυτούς, σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Δήλωση Προστασίας Απορρήτου

Βασική Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Απορρήτου

Η Εταιρεία Ελαστικών Dunlop, στο εξής "Dunlop", θεωρεί τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το όνομά σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η διεύθυνση e-mail σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας, ως απόρρητες και εμπιστευτικές. Κατά συνέπεια, τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε αποθηκεύονται σε ασφαλή τοποθεσία, είναι προσπελάσιμα μόνο από καθορισμένο προσωπικό ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και, με εξαίρεση τα στοιχεία online καταχώρησης των ελαστικών (βλ. παρακάτω), χρησιμοποιούνται μόνο για την πώληση των προϊόντων μας ή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η Dunlop δεν θα αποκαλύψει κανένα προσωπικό στοιχείο σε άλλους οργανισμούς/επιχειρήσεις.

Συλλογή Πληροφοριών

Όταν μεταβαίνετε στις διάφορες σελίδες ενός website της Dunlop, αυτό γίνεται ανώνυμα. Δεν συλλέγονται προσωπικά στοιχεία. Ωστόσο, σε ορισμένες σελίδες των website της εταιρείας μας, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παράσχετε οικειοθελώς προσωπικά σας στοιχεία, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση e-mail σας κλπ., για σκοπούς όπως η αλληλογραφία, η εγγραφή στο site, η πραγματοποίηση μιας αγοράς ή η συμμετοχή σε online δημοσκοπήσεις.Η Dunlop Μπορεί επίσης να διατηρεί την ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλετε στους αντιπροσώπους service των πελατών, στον υπεύθυνο του website ή σε άλλους συνεργάτες. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να κοινοποιούνται μόνο εντός της εταιρείας Dunlop ως μέσα διαρκούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών.Τα website της Dunlop καταγράφουν πληροφορίες για τις επισκέψεις σε αυτά. Για παράδειγμα, συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία που δείχνουν τον ημερήσιο αριθμό επισκεπτών σε κάποιο site, τα ημερήσια αιτήματα για συγκεκριμένα αρχεία του site και οι χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτά τα αιτήματα. Αυτά τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή του website μας ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας και μπορούν επίσης να παρέχονται σε άλλους - ωστόσο τα στατιστικά στοιχεία δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή τέτοιων πληροφοριών.Υπάρχει μια τεχνολογία που ονομάζεται "αρχεία cookie". Τα αρχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για να σας παρέχονται πληροφορίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας από κάποιο website. Το αρχείο cookie περιέχει δεδομένα που μπορεί να στείλει ένα website στην εφαρμογή περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείτε και τα οποία μπορούν στη συνέχεια να αποθηκευτούν στο σύστημά σας. Ορισμένα website της Dunlop μπορεί να χρησιμοποιούν αρχεία cookie για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του site. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εφαρμογή περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείτε ώστε να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε ένα αρχείο cookie, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να αποφασίσετε αν θα το αποδεχτείτε.

Χρήση των Πληροφοριών

Η Dunlop μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες, προκειμένου, για παράδειγμα, να προσφέρει μια υπηρεσία, να υπολογίσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες ή για να πληροφορεί τους χρήστες σχετικά με τα νέα προϊόντα και προγράμματά της. Αυτές οι προσφορές μπορεί να βασίζονται σε πληροφορίες που παρασχέθηκαν σε δημοσκοπήσεις, σε πληροφορίες που υποδεικνύουν αγοραστικές προτιμήσεις ή σε e-mail που έχουν αποσταλεί σε κάποιο website της Dunlop.Όλες οι λίστες που χρησιμοποιούνται για την αποστολή προσφορών για προϊόντα και υπηρεσίες ελέγχονται υπό αυστηρές συνθήκες σχεδιασμένες να διαφυλάσσουν την ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων των πελατών. Η Dunlop θα καταβάλλει εύλογη προσπάθεια να ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα αφαίρεσης των ονομάτων από τις λίστες ταχυδρομικών ή ηλεκτρονικών διευθύνσεων.Επιπλέον, η Dunlop θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία μόνο με τρόπους συμβατούς με τους σκοπούς για τους οποίους συγκεντρώθηκαν αυτά τα στοιχεία ή για τους οποίους εξουσιοδοτήθηκε στη συνέχεια από εσάς. Η Dunlop θα εκτελέσει εύλογα βήματα για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά στοιχεία είναι συναφή με την προοριζόμενη χρήση τους, είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα, με βάση τις πληροφορίες που έχει δώσει το κάθε άτομο.Η Dunlop είναι μια διεθνής εταιρεία με γραφεία και βάσεις δεδομένων σε όλα τα σημεία του κόσμου. Η Dunlop μπορεί να διαβιβάσει τα στοιχεία σας σε κάποια από τις βάσεις δεδομένων της ή σε κάποιο από τα γραφεία της εκτός της χώρας διαμονής σας. Η Dunlop λαμβάνει μέτρα για την προστασία των δεδομένων που διαβιβάζονται κατ' αυτό τον τρόπο.Μετά από σχετικό αίτημα, η Dunlop χορηγεί σε κάθε άτομο εύλογη πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που τηρεί γι αυτό. Επιπλέον, η Dunlop θα προβεί σε εύλογα βήματα για να επιτρέψει σε κάθε άτομο να διορθώσει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει στοιχεία που αποδεικνύεται ότι είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας και σε αυτή την περίπτωση η Dunlop μπορεί να μην είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει να σας παρέχει τις λειτουργίες για τις οποίες είχαν συλλεχθεί τα στοιχεία (με τα συνεπαγόμενα αποτελέσματα). Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να μην επιτρέψετε την περαιτέρω διαβίβαση των στοιχείων σας σε τρίτους που ενδεχομένως δεν εφαρμόζουν επαρκή μέτρα προστασίας των δεδομένων. Επικοινωνήστε μαζί μας και η Dunlop θα σας δώσει πληροφορίες για ό,τι ενδεχομένως σας ανησυχεί.

Στοιχεία Online Καταχώρησης Ελαστικών

Οποιαδήποτε στοιχεία παρέχουν οι χρήστες στο online έντυπο καταχώρησης ελαστικών δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους πέραν εκείνων που προβλέπει ο νόμος, ούτε θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς marketing. Οποιαδήποτε στοιχεία παρέχετε στο online έντυπο καταχώρησης ελαστικών τηρούνται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων καταχώρησης ελαστικών και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

Αποκάλυψη στοιχείων

Επειδή η Dunlop θεωρεί τα προσωπικά στοιχεία που τηρεί ως εμπιστευτικά, η πολιτική μας είναι να μην αποκαλύπτουμε σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται online εκτός αν αυτό απαιτηθεί από το νόμο ή ζητηθεί στα πλαίσια δικαστικών ή κυβερνητικών ερευνών ή αγωγών. Η Dunlop δεν πωλεί και δεν αποστέλλει προσωπικά στοιχεία σε άλλους οργανισμούς/επιχειρήσεις.

Άλλα Website

Τα website της Dunlop μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς άλλα site και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια οι σύνδεσμοι να οδηγούν μόνο σε site που έχουν τα ίδια υψηλά στάνταρντ και τον ίδιο σεβασμό προς την τήρηση του απορρήτου όπως τα δικά μας. Ωστόσο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου που εφαρμόζουν τα άλλα site.

Παιδιά

Η Dunlop σκοπίμως δεν συλλέγει στα site της στοιχεία προσωπικής αναγνώρισης (όπως όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου) από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Η Dunlop παρέχει ειδικές οδηγίες στα παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών προκειμένου να μην υποβάλλουν τέτοια στοιχεία στο website. Επί του παρόντος δεν επιτρέπουμε σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών να εγγραφούν ή να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ή διαφημιστικές ενέργειες στο site. Ωστόσο, αν ο γονέας ή ο κηδεμόνας ενός παιδιού ηλικίας κάτω των 13 ετών μας έχει δώσει στοιχεία προσωπικής αναγνώρισης του παιδιού, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας α επιθυμεί να διαγραφούν από τα αρχεία μας αυτά τα στοιχεία. Αν η Dunlop λάβει γνώση ότι κατέχει στοιχεία προσωπικής αναγνώρισης ενός παιδιού ηλικίας κάτω των 13 ετών σε μορφή ανακτήσιμη από τα αρχεία της, θα διαγράψει αυτά τα στοιχεία από τα υπάρχοντα αρχεία της. Επιπλέον, οποιοδήποτε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών θα πρέπει να ζητά την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα του πριν χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία στο site.