Όροι χρήσης

Πνευματική ιδιοκτησία

Πνευματική ιδιοκτησία 2022 Goodyear Ελλάς Α.ΕΒ.Ε. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το κείμενο, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κινουμένων σχεδίων, τα αρχεία βίντεο και άλλο περιεχόμενο όπως και η η διαχείρισή τους στις ιστοσελίδες της Goodyear υπόκεινται στους κανόνες προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο αυτό δεν μπορεί να αντιγραφεί για εμπορική χρήση ή διανομή, ούτε μπορεί να τροποποιηθεί ή να αναρτηθεί σε άλλους ιστότοπους. Ορισμένες ιστοσελίδες της Goodyear περιέχουν επίσης περιεχόμενο που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των θυγατρικών της Goodyear ή τρίτων παρόχων.

 

Δήλωση Αποποίησης

Χρησιμοποιώντας έναν ιστοχώρο της Goodyear, υποδηλώνετε ότι εγκρίνετε την Πολιτική Απορρήτου της Goodyear στο Internet (online). Αν δεν συμφωνείτε με αυτή την πολιτική, παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε τους ιστοχώρους μας. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να αλλάξουμε, τροποποιήσουμε, προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε τμήματα αυτής της πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για αλλαγές. Η εκ μέρους σας συνέχιση της χρήσης των ιστοχώρων μας μετά τη δημοσίευση αλλαγών στους όρους αυτούς, σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

 

Προϊόν και πληροφορίες σχετικά με προϊόντα

Οι πληροφορίες σε αυτούς τους ιστοχώρους παρέχονται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν είναι δεσμευτικές. For πιο λεπτομερείς πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο της Goodyear ή το δικό σας αντιπρόσωπο της Goodyear.