Riepu uzturēšana

Riepu uzturēšana

Riepas kalpos pienācīgi līdz to nomaiņai tikai tad, ja tās pareizi uzturēsiet.

Taču, ja transportlīdzekli nevar vadīt vai bremzēt, kā paredzēts, vai arī rodas pārmērīga vibrācija, iespējams, ka jāsazinās ar izplatītāju. Riepu maiņa vietām, balansēšana vai ģeometrijas regulēšana var palīdzēt, tomēr var nākties iegādāties jaunas riepas.

Tālāk ir sniegti daži ieteikumi labākai riepu uzturēšanai.

Pārbaudiet spiedienu riepās

Regulāri pārbaudiet spiedienu riepās. Kādēļ tas ir svarīgi, skatiet tālāk.

Mainiet riepas vietām

uzmaniet, lai riepas nolietojas vienmērīgi, mainot tās vietām ik pēc 10 000–12 000 kilometriem vai ik pēc sešiem mēnešiem. Rīkojieties, kā norādīts tālāk.

Pārbaudiet protektoru    

Regulāri pārbaudiet protektora nodilumu. Rīkojieties, kā norādīts tālāk.

Nomainiet riepas

Regulāri pārbaudot un uzturot riepas, paildzināsiet to darbmūžu, taču visas riepas ar laiku nolietojas. Tās jāmaina tālāk minētajos gadījumos.

Atrodiet savam transportlīdzeklim piemērotas riepas

Atrast izplatītāju

Tehnoloģijas un inovācijas