Hoe de informatie op de zijwand van uw band leest

Hoe u de informatie op de flank van uw band leest

De flank van uw band bevat alle informatie die u nodig hebt. Hier volgt een beknopte handleiding om te weten wat al die cijfers en letters betekenen:

A.     Bandbreedte

De breedte van uw band, in millimeter, gemeten van zijwand tot zijwand.

B.     Hoogte-breedteverhouding

De hoogte van een band wordt uitgedrukt als een percentage van de breedte. Zo geeft een hoogte-breedteverhouding van 65 aan dat de hoogte van de band 65% van zijn breedte bedraagt.

C.      Wieldiameter

Dit is de diameter van het wiel, uitgedrukt in inches.

D.     Laadindex

De laadindex van uw band slaat op zijn maximale draagvermogen (in kg). Een band met een laadindex van 91 bijvoorbeeld, kan een gewicht van 615 kg dragen.

Als u een band koopt, moet u de laadindex en snelheidsindex samen beschouwen. Denk er ook aan de aanbevelingen van de autoconstructeur te raadplegen.

E.     Snelheidsindex

De snelheidsindex is de maximumsnelheid voor een band wanneer hij correct opgeblazen en beladen wordt gebruikt. De snelheidsindex is de letter aan het einde van de maataanduiding, na het getal van de laadindex. Een band met een snelheidsindex V bijvoorbeeld, heeft een maximumsnelheid van 240 km/u.

Wanneer u nieuwe banden koopt, moet u ervoor zorgen dat hun snelheidsindex overeenstemt met de snelheid van uw voertuig.

Hogere laadindexen en andere snelheidsindexen

U kunt ook banden monteren met een hogere laadindex en een andere snelheidsindex dan aangegeven in de documentatie van de autoconstructeur.

Controleer echter altijd eerst in de documenten van de auto of deze banden op uw voertuig mogen gemonteerd worden en of het gebruik van deze banden is toegestaan volgens de plaatselijke wetten en voorschriften.

Zorg ervoor dat u de specificaties van de banden niet overschrijdt – net zomin als de snelheids- en laadindex die zijn vermeld in de documentatie van de autoconstructeur.  Uw bandenspecialist kan u helpen dit te controleren alvorens u banden koopt of ze laat monteren.

Is het mogelijk om banden te monteren met een hogere snelheidsindex dan aanbevolen door mijn autoconstructeur?

Ja, dat is mogelijk.  Controleer echter altijd eerst in de documenten van de auto of deze banden op uw voertuig mogen gemonteerd worden.
 

Is het mogelijk om banden te monteren met een hogere laadindex dan aanbevolen door mijn autoconstructeur?

Ja, dat is mogelijk.  Controleer echter altijd eerst in de documenten van de auto of deze banden op uw voertuig mogen gemonteerd worden.
 

Is het mogelijk om banden te monteren met een hogere snelheidsindex en laadindex dan aanbevolen door mijn autoconstructeur?

Ja, dat is mogelijk.  Controleer echter altijd eerst in de documenten van de auto of deze banden op uw voertuig mogen gemonteerd worden.
 

Is het mogelijk om banden te monteren met een lagere snelheidsindex dan aanbevolen door mijn autoconstructeur?

Ja, u kunt vierseizoenen- of winterbanden (M+S) met een lagere snelheidsindex gebruiken, op voorwaarde dat:

a) er een sticker met de maximumsnelheid te zien is in het zichtveld van de bestuurder 

b) u niet sneller rijdt dan de aangegeven maximumsnelheid.

Controleer echter altijd eerst in de documenten van de auto of deze banden op uw voertuig mogen gemonteerd worden.
 

Is het mogelijk om banden te monteren met een hogere laadindex en lagere snelheidsindex dan aanbevolen door mijn autoconstructeur?

Ja, u kunt banden monteren met een hogere laadindex en lagere snelheidsindex.

U kunt vierseizoenen- of winterbanden (M+S) met een lagere snelheidsindex gebruiken, op voorwaarde dat:

a) er een sticker met de maximumsnelheid te zien is in het zichtveld van de bestuurder

b) u niet sneller rijdt dan de aangegeven maximumsnelheid.

Controleer echter altijd eerst in de documenten van de auto of deze banden op uw voertuig mogen gemonteerd worden.
 

Waarschuwing:

raadpleeg de handleiding van uw voertuig om de maximale belasting te kennen. Een overbelasting van uw voertuig zet overmatige druk op uw banden en andere onderdelen van het voertuig. Dat kan de handling beïnvloeden, het brandstofverbruik verhogen en de banden beschadigen. Het kan ook leiden tot ernstige barsten, het loskomen van componenten en een klapband. 

Bandtype

Een “P” of helemaal geen letter wijst op een personenwagen.

Constructie

De letter “R” staat voor een radiaalband. Vrijwel alle nieuwe banden zijn tegenwoordig radiaalbanden.

ECE-goedkeuring en nummer

Dit maakt duidelijk dat de band beantwoordt aan de normen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) betreffende luchtbanden.

Bandenspanning

Dit is de maximaal toegelaten luchtdruk voor uw band. Raadpleeg de handleiding van uw voertuig voor informatie over de aanbevolen bandenspanning, die heeft immers een invloed op de handling, het draaien, het remmen en het brandstofverbruik van uw auto.

Indicatoren voor profielslijtage

De letters “TWI” tonen waar de slijtage-indicatoren van een band te vinden zijn. U dient deze indicatoren geregeld te controleren om zeker te zijn dat het profiel van uw banden nog diep genoeg is. In de meeste EU-landen bedraagt de minimale profieldiepte 1,6 mm.

Productiedatum

Deze code van vier cijfers geeft aan in welke week en welk jaar uw band is gemaakt.

Zoek een band

Zoek een bandenspecialist

Technologie en innovatie