Dette betyr symbolene på sideveggen

Dette betyr symbolene på sideveggen

Sideveggen på dekket inneholder all informasjon om dekket som du trenger. Her er en kort veiledning til hva alle disse tallene og bokstavene betyr:

A. Dekkbredde

Bredden på dekket, målt i millimeter, fra sidevegg til sidevegg.

B. Sideforhold

Dette er forholdet mellom dekkets tverrsnitt og bredden, uttrykt i prosent. Et sideforhold på 65 vil f.eks. angi at dekkets høyde er 65 % av dets bredde.

C. Hjuldiameter

Dette er hjulets diameter (høyde) i tommer.

D. Belastningsindeks

Du finner belastningsindeksen på sideveggen, like til høyre for diameteren.

Belastningsindeksen til dekket forteller hva som er dekkets maksimale lasteevne (i kg). For eksempel kan et dekk med en belastningsindeks på 91 bære en vekt på 615 kg. Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon.

Belastningsindekser og hastighetsklasser må ses under ett når du kjøper et nytt dekk. Husk også å sjekke produsentens anbefalinger. 

E. Hastighetsrangering

Hastighetsklassen viser den maksimale hastigheten for et dekk når det har riktig lufttrykk og blir brukt under belastning. Hastighetsklassen angis med bokstaven i enden av sideveggen, bak belastningsindekstallet. For eksempel vil et dekk med en hastighetsrangering på V ha en maksimumshastighet på 240 km/t.

Når du kjøper nye dekk, må du passe på at hastighetsklassen passer til bilens fartsegenskaper.


Høyere belastningsindekser og ulike hastighetsklasser

Det kan være mulig å montere dekk med høyere belastningsindekser og andre hastighetsklasser enn det som er angitt i bilprodusentens dokumentasjon.

Men sjekk alltid først i bilprodusentens dokumentasjon hvorvidt disse dekkene kan monteres på bilen din, og om bruk av disse dekkene er tillatt ifølge lokale lover og forskrifter.

Pass på at du ikke overskrider spesifikasjonene for dekkene – eller hastighetsklassen og belastningsindeksen som er angitt i bilprodusentens dokumentasjon. Forhandleren kan hjelpe deg med å kontrollere dette før du kjøper og monterer dekk.

Er det mulig å montere dekk med en høyere hastighetsklasse enn det produsenten anbefaler?

Ja, det kan være mulig. Men kontroller alltid først i bilprodusentens dokumentasjon hvorvidt disse dekkene kan monteres på bilen.

Er det mulig å montere dekk med en høyere belastningsindeks enn det produsenten anbefaler?

Ja, det kan være mulig. Men kontroller alltid først i bilprodusentens dokumentasjon hvorvidt disse dekkene kan monteres på bilen.

Er det mulig å montere dekk med en høyere hastighetsklasse og belastningsindeks enn det produsenten anbefaler?

Ja, det kan være mulig. Men kontroller alltid først i bilprodusentens dokumentasjon hvorvidt disse dekkene kan monteres på bilen.

Er det mulig å montere dekk med en lavere hastighetsklasse enn det produsenten anbefaler?

Ja, du kan bruke vinterdekk som har en lavere hastighetsklasse, forutsatt at: a) et klistremerke med den maksimale fartsgrensen vises i sjåførens synsfelt og b) du ikke kjører bilen raskere enn den maksimale fartsgrensen. Men kontroller alltid først i bilprodusentens dokumentasjon hvorvidt disse dekkene kan monteres på bilen.

Er det mulig å montere dekk med en høyere belastningsindeks og lavere hastighetsklasse enn det produsenten anbefaler?

Ja, du kan montere dekk som har en høyere belastningsindeks og lavere hastighetsklasse.

Du kan bruke vinterdekk som har en lavere hastighetsklasse, forutsatt at:

a) et klistremerke med den maksimale fartsgrensen vises i sjåførens synsfelt og

b) du ikke kjører bilen raskere enn den maksimale fartsgrensen.

Men kontroller alltid først i bilprodusentens dokumentasjon hvorvidt disse dekkene kan monteres på bilen.

Advarsel

Se i bilens instruksjonsbok for å finne lastegrenser. Overbelastning av bilen belaster dekk og andre kritiske komponenter i bilen. Det kan føre til svekkede kjøreegenskaper, økt drivstofforbruk og dekkfeil. Det kan også resultere i alvorlige sprekkdannelser, at dekklag atskilles eller at det skjer en plutselig punktering. 

Dekktype

En "P" eller ingen bokstav i det hele tatt viser til dekk på personbiler.

Construction

Bokstaven "R" står for radial. Nesten hvert eneste nye dekk som lages i dag, er et radialdekk.

Godkjenningsmerke og -nummer for ECE

Dette forteller deg at dekket er i samsvar med standardene til De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (U.N.E.C.E.) med hensyn til luftfylte dekk.

Tyre pressure information

This is the maximum inflation pressure for your tyre. Consult your vehicle's manual for more information about recommended tyre pressure because it can have an impact on your car’s handling, turning, braking and fuel efficiency.

Informasjon om dekkets lufttrykk

Dette er det maksimale lufttrykket for dekket. Se i bilens instruksjonsbok for mer informasjon om anbefalte dekktrykk ettersom det kan ha en innvirkning på bilens kjøreegenskaper, svingegenskaper, bremsing og drivstoffeffektivitet.

Slitebanefølere

Bokstavene "TWI" angir hvor slitebaneindikatorene befinner seg på dekket. Du bør sjekke disse indikatorene jevnlig for å sikre at slitebanen har tilstrekkelig mønsterdybde. I de fleste EU-land er minste tillatte mønsterdybde normalt 1,6 mm. Den minste mønsterdybden for sommerdekk i Skandinavia og Baltikum er 1,6 mm. Goodyear Dunlop anbefaler minimum 4–5 mm mønsterdybde for vinterdekk.

Produksjonsdato

Denne firesifrede koden viser uke- og årstallet da dekket ble produsert.


Finn et dekk

Dekksøk

Finn en forhandler

Butikksøk

Teknologi og innovasjon

Finn ut mer