Kontrola dezénu pneumatiky

Kontrola dezénu pneumatiky

Dôležité je pravidelne kontrolovať dezén na všetkých štyroch pneumatikách spolu s tlakom v nich, aby ste odhalili hroziace problémy skôr, ako nastanú. Čo znamená pravidelnosť? Odporúčame kontrolu aspoň raz mesačne, takisto pred dlhšími cestami a po ich dokončení.

Všímajte si nasledujúce znaky:

Viditeľné indikačné prúžky opotrebovania dezénu:

Tieto prúžky z tvrdej gumy sú viditeľné iba vtedy, ak sa dezén vašej pneumatiky opotrebuje. Ak sú viditeľné, vaše pneumatiky sa musia vymeniť. Ak neviete, kde sa nachádzajú, na bočnej stene nájdete označenie miesta, kde ich máte hľadať.

Hĺbka dezénu:

Podľa slevenských predpisov musí mať dezén letnej pneumatiky minimálne 1,6 mm hĺbku po ich obvode.V prípade zimných pneumatík je minimálná hĺbka dezénu 4 mm. Prístroj na meranie hĺbky dezénu nie je drahý a jednoducho vás informuje o tom, ako sa mení váš dezén – merania vždy vykonávajte na vnútornej aj vonkajšej strane dezénu.

V dezéne sa uchytili predmety:

V dezéne sa vždy zachytia rôzne drobnosti. Väčšinou sa dajú ľahko odstrániť, ale ak zbadáte niečo, čo mohlo preniknúť cez gumu – napríklad klinec – nechajte ho tam, kým sa nedostanete do dielne. V opačnom prípade môžete skončiť s prázdnou pneumatikou. 

Pneumatiky opotrebované na vonkajšej strane:

V tomto prípade môže byť potrebné ich dohustiť alebo skontrolovať únik. Únik vzduchu z pneumatík je prirodzený, ale jazda nedostatočne nahustenými pneumatikami zvýši spotrebu paliva a riziko nehôd. Ak si všimnete, že iba predné pneumatiky majú opotrebované hrany, je možné, že vchádzate do zákrut príliš rýchlo.

Pneumatiky sú opotrebované v strednej časti:

Ak sa stred dezénu opotrebováva rýchlejšie ako vonkajšie hrany, je možné, že ste pneumatiky príliš nahustili. Môže sa tým zvýšiť riziko pretrhnutia pneumatiky. Použite tlakomer a v prípade potreby vypustite tlak na odporúčanú úroveň.

Nerovnomerné opotrebovanie na jednej pneumatike:

Nezvyčajné vzory opotrebovania na vašom dezéne môžu upozorniť na iné problémy. Ak pozorujete nerovnomerne opotrebované alebo hladké plochy, môže byť potrebné vyváženie alebo nastavenie geometrie kolies. Hladké plochy môžu upozorňovať na opotrebované tlmiče – obráťte sa na miestny servis pre pomoc.

Nerovnomerné opotrebovanie na všetkých pneumatikách:

Vaše pneumatiky sa neopotrebúvajú v rovnakej miere. Vo väčšine vozidiel predná časť vozidla nesie motor a vykonáva najväčšiu prácu pri riadení, preto sa pneumatiky na prednej náprave zvyknú opotrebovávať rýchlejšie. Ak sa vám zdá, že sa opotrebúvajú viac, ako je bežné, dajte skontrolovať zavesenie. Ak je opotrebovanie na jednej strane vozidla väčšie než na druhej, môže to signalizovať potrebu nastaviť geometriu kolies.

Zubatý vzor na hranách pneumatík:

Ak pozorujete, že hrany pneumatík majú zubatý alebo trhaný vzhľad na okrajoch, pravdepodobnou príčinou je, že nesprávne dosadajú na cestu. Znamená to, že môže byť potrebné nastavenie geometrie kolies.


Nájsť pneumatiku

Hľadanie pneumatiky

Nájsť predajcu

Vyhľadávač predajne

Technológia a inovácia

Zistite viac