EU tyre label Explained

Značení pneumatik dle norem EU obsahuje důležité bezpečnostní a ekologické informace o pneumatice. Pomáhá porovnat pneumatiky z hlediska přilnavosti za mokra, úspory paliva a hlučnosti.

Kde jej naleznu?

Značení pneumatiky dle norem EU je ze zákona povinné, musí být uvedeno přímo na pneumatice. Pokud jej na pneumatice nenaleznete, zeptejte se místního prodejce Dunlop nebo jej vyhledejte na našich internetových stránkách.

Úspora paliva

Věděli jste, že pneumatiky se podílejí na spotřebě paliva automobilu až 20 %? Výběrem pneumatik zajišťujících vysoce účinnou úsporu paliva zajistíte delší dojezd a nižší emise CO2.

Jak pneumatika přispívá k hospodárné spotřebě paliva?

Jednoduše řečeno, pneumatiky podporující nízkou spotřebu paliva vyžadují při odvalování méně energie, což snižuje spotřebu paliva.

Jak se úspora paliva hodnotí?

Úspora paliva se hodnotí písmeny od A do G na barevné stupnici.

A (zelená) = hodnocení nejvyšší úspory paliva 

G (červená) = hodnocení nejnižší úspory paliva 

Jaké další faktory ovlivňují úsporu paliva?

Nízký tlak pneumatiky. Nedostatečné nahuštění pneumatik zvyšuje valivý odpor a ovlivňuje přilnavost v mokrých podmínkách.

Hmotnost automobilu. Také hmotnost automobilu a váš jízdní styl mohou mít velký vliv. Spotřebu paliva můžete snížit hospodárnější jízdou (někdy hovoříme o „ekojízdě“)

Uvedené hodnoty jsou pouze ilustrativní. Hodnoty pro určité řady/rozměry pneumatik se mohou lišit.

Co hodnocení znamená

Rozdíl mezi hodnocením A a hodnocením G může znamenat snížení spotřeby paliva až o 7,5 %. Převedeme-li tyto hodnoty do reálných čísel, mohou vám pneumatiky s hodnocením A místo pneumatik s hodnocením G ušetřit více než 6 litrů na 1 000 kilometrů.*

Při průměrné ceně benzínu 30 Kč za litr ušetříte po dobu životnosti pneumatiky až 6 000 Kč.*

Výběrem pneumatiky snižující spotřebu paliva samozřejmě pomůžete životnímu prostředí.

* Při průměrné spotřebě 8 litrů/100 km, ceně paliva 30 Kč/litr a průměrné životnosti pneumatiky 35 000 km. Skutečné úspory paliva a nákladů se mohou lišit například v závislosti na nahuštění pneumatik, hmotnosti automobilu a stylu jízdy.

Přilnavost za mokra

Pneumatiky s vysokou úrovní přilnavosti za mokra zastaví po plné aktivaci brzd na mokré vozovce rychleji.

Co je to přilnavost za mokra?

Přilnavost za mokra je schopnost pneumatiky udržet se při mokrých podmínkách na vozovce. Hodnocení EU se zaměřuje pouze na jeden z aspektů přilnavosti za mokra – brzdnou sílu na mokrém povrchu.

Jak se přilnavost za mokra hodnotí?


Přilnavost za mokra se hodnotí písmeny od A do F: 
A = nejvyšší hodnocení 
F = nejnižší hodnocení 

Hodnocení D a G se u osobních automobilů nevyužívají.

Co hodnocení znamená

V nouzové situaci může rozhodovat i několik metrů. Osobní auto s plně aktivovanými brzdami a s pneumatikami s hodnocením A potřebuje k zastavení z rychlosti 80 km/h dráhu až o 18 metrů kratší než auto s pneumatikami s hodnocením F.*

Poznámka: Při jízdě byste měli vždy dodržovat doporučenou vzdálenost pro bezpečné zastavení.

* Měření dle testovacích metod uvedených v nařízení (ES) 1222/2009. Brzdné dráhy mohou záviset na jízdních podmínkách a dalších faktorech.

Uvedené hodnoty jsou pouze ilustrativní. Hodnoty pro určité řady/rozměry pneumatik se mohou lišit.

Hlučnost

Část hluku způsobeného projíždějícím automobilem vytvářejí pneumatiky. Výběrem pneumatik s dobrým hodnocením hlučnosti můžete snížit hluk, který Vaše auto produkuje.

Co hodnocení hlučnosti dle norem EU vyjadřuje?

Hodnocení hlučnosti dle norem EU vyjadřuje vnější hluk pneumatiky v decibelech.

Vzhledem k tomu, že řadě lidí nejsou hodnoty v decibelech blízké, je hlučnost pneumatiky vyjadřována ikonou reproduktoru s černými vlnkami. Čím více vlnek, tím hlučnější pneumatika.

  • 1 černá vlnka: Tichá (3 dB nebo více pod evropským limitem)
  • 2 černé vlnky: Střední (o méně než 3 dB pod evropským limitem)
  • 3 černé vlnky: Hlučná (nad evropským limitem)

Co toto hodnocení znamená

Úroveň v decibelech se měří na logaritmické stupnici. To znamená, že zvýšení o pouhých několik decibelů představuje velký rozdíl v úrovni hlučnosti. Rozdíl 3 dB ve skutečnosti znamená dvojnásobnou intenzitu vnějšího hluku vytvářeného pneumatikou.

Pomyslete na to, kolik tisíc aut po našich silnicích denně projede. Dovedete si představit, o kolik by byla naše města tišší, kdybychom si všichni vybrali pneumatiky s nižší úrovní hlučnosti?

Jezděte na pneumatice Dunlop s hodnocením A

Sport BluResponse

O této pneumatice

Sport Maxx RT

O této pneumatice

Kvalita a výkon Dunlop

Vysoký výkon – to je podstata značky Dunlop. Právě proto naše pneumatiky podrobujeme padesáti různým testům, abychom zaručili, že každá z nich vyhoví nejnáročnějším normám.