Co je nového v

označování pneumatik EU?

 

Od května 2021 platí nařízení EU 2020/740, kterým se mění způsob označování pneumatik. Přečtěte si další informace o významu symbolů na štítku pneumatiky a o novinkách v energetickém hodnocení pneumatik.

Společnost Goodyear v rámci podpory inovací v oboru na přípravě aktualizovaného štítku pneumatik úzce spolupracovala s evropskými institucemi, aby tak pomohla spotřebitelům informovaněji se rozhodovat o pneumatikách. Jsme přesvědčeni, že nový štítek pneumatik podle směrnice EU umožní spotřebitelům získat relevantnější a srovnatelnější informace o parametrech pneumatik a dá tak koncovým uživatelům možnost dělat při nákupu nových pneumatik rozhodnutí na základě těchto informací. Nové štítky pneumatik v souladu se směrnicemi EU také zpřístupňují podrobnější informace online, což spotřebitelům i profesionálům usnadňuje výběr. V následujících částech jsme pro vás připravili podrobnější vysvětlení informací na štítcích pneumatik.

Staré a nové: porovnání štítků pneumatik dle směrnic EU

Štítky pneumatik podle směrnic EU a třídy účinnosti byly nově navrženy a na základě nově vytvořené škály na nich došlo k určitým úpravám. Dřívější standardní štítek uváděl pouze označení tříd pneumatik z hlediska valivého odporu, přilnavosti za mokra a vnějšího valivého hluku. Nový štítek pneumatiky v souladu se směrnicemi EU obsahuje další informace o vlastnostech pneumatik v povětrnostních podmínkách se sněhem a ledem. Stupnice tříd na štítcích pro přilnavost za mokra a valivý odpor má nyní 5 místo 7 tříd označených písmeny A až E. 

Starý štítek

1222/2009

Nový štítek

2020/740

Hodnocení přilnavosti za mokra

Přilnavost za mokra je schopnost pneumatiky udržet se za mokra na vozovce. Hodnocení podle směrnic EU se zaměřuje pouze na jeden aspekt přilnavosti za mokra – na výkonnost pneumatiky z hlediska brzdění na mokru. Výkonnost je odstupňována od třídy A po třídu E. Pneumatiky s vysokou přilnavostí za mokra umožňují při brzdění naplno rychleji zastavit na mokrých silnicích. V nouzové situaci může několik metrů rozhodnout.

 

Poznámka: Při jízdě byste měli vždy dodržovat doporučené vzdálenosti pro bezpečné zastavení.

*Při měření podle metodiky testování stanovené Nařízením EK 1222/2009. Brzdná dráha se může lišit podle jízdních podmínek a dalších faktorů. 

Spotřeba paliva

Věděli jste, že pneumatiky se podílejí na spotřebě paliva vozidla až z 20 %? Výběrem pneumatik efektivních z hlediska úspory paliva si zajistíte delší dojezd a nižší emise CO2. V závislosti na valivém odporu pneumatiky bude její úspora paliva sahat od třídy A, která představuje nejvyšší úsporu paliva, až po třídu E, která přináší nejnižší úsporu paliva. Mezi třídami se úspora paliva zvyšuje přibližně o 0,1 litru na každých 100 km jízdy. Zjednodušeně řečeno, pneumatika s vysokou úsporou paliva vyžaduje k odvalování méně energie. V konečném důsledku to znamená méně spotřebovaného paliva – a také snížíte svůj dopad na životní prostředí!

Hodnocení hlučnosti podle směrnic EU

Hodnocení pneumatik v souladu se směrnicemi EU rovněž zohledňuje vnější hluk, který pneumatika vydává při jízdě. Výběrem pneumatik s dobrým hodnocením hlučnosti můžete snížit hlukovou zátěž okolí. Úroveň hlučnosti je rozdělena na třídy A, B nebo C. Valivý hluk pneumatiky se měří v decibelech a přesná hodnota je uvedena v dolní části štítku. Pneumatiky s nízkou úrovní hlučnosti mají hodnotu mezi 67 a 71 dB. Nejvyšší úroveň vykazuje zvukové vlny v rozsahu 72 až 77 dB. I zvýšení jen o několik decibelů představuje velký rozdíl úrovně hlučnosti. Při zvýšení o pouhé 3 dB se tak vnější hluk vydávaný pneumatikou zdvojnásobí!

Vysvětlení nového štítku pneumatik podle směrnic EU

Na aktualizované verzi štítku pneumatik podle EU se nachází několik nově zahrnutých informací. Zde je stručně popsána nová podoba štítku s údaji o pneumatikách v souladu se směrnicemi EU:

 

Kód QR:

Natištěný kód QR poskytuje snadný přístup k podrobnostem o produktu ve veřejné části databáze produktů EU. Kód lze naskenovat a získat přístup k informačním listům produktů a evropským štítkům pneumatik.

 

Identifikátor typu pneumatiky:

Každá pneumatika musí být opatřena jedinečným označením.

 

Ikona zimní pneumatiky:

Ikona zimní pneumatiky označuje pneumatiku vhodnou do náročných sněhových podmínek. Je opatřena symbolem alpského štítu se sněhovou vločkou (3PMSF), který je vyražen na bočnici pneumatiky. Přilnavost na sněhu se obecně testuje v souladu s přílohou 7 předpisu EHK OSN č. 117. Tento předpis podrobně popisuje různé faktory, například zkušební povrch, teplotu vzduchu, zkušební vozidlo, zatížení, tlak, rychlost a mnoho dalších parametrů.

 

Ikona pneumatiky vhodné pro jízdu na ledu:

Druhá nová ikona symbolizovaná zledovatělým horským štítem označuje, že pneumatika zajišťuje v zimě kratší brzdnou dráhu na silnicích pokrytých ledem. Informace o přilnavosti ledu budou založeny na normě ISO (ISO 19447), která bude zveřejněna v červenci 2021. U pneumatik splňujících příslušné technické parametry bude dle směrnic EU tento piktogram uveden na novém štítku pneumatik kategorie C1 (pneumatiky pro osobní automobily) splňujících minimální hodnoty indexu záběrových vlastností na ledu stanovené v této normě ISO. Standardy pro pneumatiky kategorie C2 a C3 dosud nejsou stanoveny.

Podívejte se na naše pneumatiky

Společnost Goodyear tento nový předpis týkající se označování pneumatik plně podporuje a ochotně poskytne svým zákazníkům při nákupu pneumatik relevantnější informace o parametrech pneumatik. Jsme pevně přesvědčeni, že naším posláním je v rámci celého oboru výroby pneumatik propagovat pneumatiky, které jsou pro spotřebitele maximálně bezpečné, šetří palivo a přispívají k ochraně životního prostředí. Naši odborníci vám rádi poradí, jaké pneumatiky jsou pro vaše vozidlo a potřeby nejvhodnější!

 

Shrnutí změn

 

 • Méně úrovní hodnocení: úspora paliva a přilnavost za mokra se nyní stanovují v 5 úrovních (od A do E) namísto 7
 • Vnější valivý hluk se hodnotí od A (nejnižší hladina hluku) do C (nejvyšší hladina hluku)
 • Nový štítek pneumatik podle směrnic EU obsahuje kód QR, který lze naskenovat a získat tak přístup k podrobnostem o produktu
 • Každá pneumatika musí mít jedinečný identifikátor
 • Je definována nová ikona pro zimní pneumatiky vhodné do náročných sněhových podmínek
 • Je definována nová ikona pro pneumatiky vhodné pro jízdu na ledu, kterou jsou označeny pneumatiky kategorie C1 (pneumatiky pro osobní automobily) splňující minimální hodnoty indexu záběrových vlastností na ledu uvedené v nové normě ISO 19447

 

Nové předpisy o štítkování pneumatik často kladené dotazy

 

 1. Co je štítek pneumatiky?
  Štítek pneumatiky, který byl představen v roce 2012, poskytuje spotřebitelům v celé Evropě základní informace o palivové hospodárnosti, bezpečnosti a hlučnosti tím, že podrobně popisuje valivý odpor pneumatik, přilnavost za mokra a vnější hluk odvalování. Použitím této společné stupnice je cílem štítku pneumatik EU usnadnit spotřebitelům informovaný výběr při nákupu nových pneumatik. Od 1. května 2021 vstoupí v platnost revidovaný štítek pneumatiky.
 2. Proč Evropská komise mění stávající označení pneumatik?
  Revidovaným nařízením o označování pneumatik má Evropská komise za cíl zvýšit bezpečnost, jakož i ekonomickou a environmentální účinnost silniční dopravy podporou bezpečných pneumatik s nízkou spotřebou paliva a nízkou hlučností. Nový štítek obsahuje také nové informace pro spotřebitele, které uvádějí, zda je pneumatika vhodná pro použití v drsných sněhových podmínkách nebo v extrémních ledových podmínkách.
 3. Jaký je postoj společnosti Goodyear k revidovanému předpisu o štítcích pneumatik?
  Společnost Goodyear podporuje revizi nařízení o označování pneumatik a zavazuje se splnit všechny povinnosti týkající se jeho provádění. Věříme, že nový štítek pneumatik EU umožní spotřebitelům získat relevantnější a srovnatelnější informace o parametrech pneumatik a umožní koncovým uživatelům informovanou volbu při nákupu nových pneumatik. Pomůže také propagovat pneumatiky, které poskytují nejlepší bezpečnostní a ekologické vlastnosti. Evropská databáze výrobků pro energetické značení (EPREL) s registracemi všech pneumatik dostupných v EU dále přispěje ke zlepšení toku informací mezi výrobci pneumatik a úřady a v konečném důsledku také zlepší dohled nad trhem.
 4. Kdy nabývá účinnosti nový štítek pneumatiky EU?
  Nové nařízení o štítcích pneumatik bude platit od 1. května 2021. Do té doby zůstane aktuální štítek pneumatik v provozu.
 5. Spadají všechny pneumatiky do oblasti působnosti nového předpisu o štítcích pneumatik?
  Nové nařízení o označování pneumatik se vztahuje pouze na nové pneumatiky osobních automobilů (pneumatiky C1), pneumatiky lehkých užitkových vozidel (pneumatiky C2) a pneumatiky těžkých vozidel (pneumatiky C3).
 6. Které pneumatiky jsou vyloučeny z nového předpisu o štítcích pneumatik?
  Nové nařízení o označování pneumatik se vztahuje pouze na nové pneumatiky osobních automobilů (pneumatiky C1), pneumatiky lehkých užitkových vozidel (pneumatiky C2) a pneumatiky těžkých vozidel (pneumatiky C3). Z oblasti působnosti nového nařízení jsou v současnosti vyloučeny tyto kategorie: protektorované pneumatiky, offroadové pneumatiky, závodní pneumatiky, studded pneumatiky, sparetiry pro dočasné použití, pneumatiky určené k montáži na vozidla registrovaná poprvé před 1. říjnem 1990, pneumatiky, jejichž rychlost je nižší než 80 km / h, pneumatiky, jejichž jmenovitý průměr ráfku nepřesahuje 254 mm nebo je 635 mm nebo více.
 7. Co se mění na štítku pneumatik EU?
  • Nové nařízení se bude vztahovat také na pneumatiky nákladních vozidel, takže bude zahrnovat třídy pneumatik C1 (pneumatiky pro osobní automobily), C2 (pneumatiky pro lehká užitková vozidla) a C3 (pneumatiky pro těžká užitková vozidla).
  • Podle nového předpisu existují kromě standardního štítku (valivý odpor, přilnavost za mokra a vnější hluk) také možnosti zahrnutí ikony, která označuje, zda je pneumatika vhodná pro těžké sněhové podmínky, a další nové ikony pro přilnavost. Pneumatiky vhodné do náročných sněhových podmínek jsou opatřeny symbolem torjcípé hory se sněhovou vločkou (3PMSF), který je umístěn na bočnici těchto pneumatik. Pneumatiky C1 (osobní automobil), které splňují požadavky nadcházející normy ISO pro výkon na ledu, budou vybaveny novým symbolem, který představuje ledový stalagmit.
  • Byla zavedena drobná změna týkající se tříd štítků pro valivý odpor a přilnavost za mokra: aktuální prázdné nebo neobsazené třídy pneumatik C1 a C2 byly vyplněny a nadbytečné třídy štítků (které již nejsou povoleny podle mezních hodnot) byly odstraněny tvoří novou stupnici, která má pouze 5 tříd (A až E).
  • Ve spodní části bude kromě hodnoty vnějšího šumu v decibelech vždy uvedena třída hluku (A, B nebo C).
  • Ve spodní části bude vždy ke třídě hlučnosti (A, B a C) vyznačena i hodnota vnějšího hluku v decibelech
  • Štítek pneumatiky bude dále muset obsahovat QR kód, který je určen k přímému propojení s Evropskou databází výrobků pro energetické značení (EPREL).
 8. Je nutné, aby prodejci pneumatik na skladě změnili označení pneumatik, které byly uvedeny na trh před 1. květnem 2021?
  Všechny pneumatiky C1, C2 a C3 vyrobené od 1. května 2021 a tedy uváděné na trh po tomto datu musí být opatřeny novým štítkem. Obchodníci však nemají povinnost přeznačovat pneumatiky, které jsou na skladě po 1. květnu, pokud byly tyto pneumatiky uvedeny na trh před tímto datem, tedy před tím, než vstoupí v platnost nové nařízení o označování pneumatik. Jinými slovy, pneumatiky uvedené na trh před 1. květnem mohou zůstat se starým štítkem, dokud nebudou prodány. Starou i novou značku lze proto na pneumatikách najít na prodejních místech i po 1. květnu 2021, v závislosti na datu uvedení těchto pneumatik na trh.
 9. Jaké jsou povinnosti výrobců pneumatik v souvislosti s novým předpisem o označování pneumatik?
  Výrobci pneumatik mají na výběr buď nalepení štítku na běhoun pneumatiky, nebo zahrnutí tištěného štítku s každou dodávkou pneumatik prodejci. Společnost Goodyear zajistí, aby všechny pneumatiky dodané prodejcům pneumatik byly opatřeny polepem se štítkem. U všech pneumatik musí být informace o štítku uvedeny také na webových stránkách výrobce, v brožurách a technické propagační dokumentaci poskytnuté kupujícímu. Výrobci pneumatik musí také zadar informace požadovány novým nařízením do produktové databáze (EPREL) před uvedením pneumatiky na trh od 1.5.2021
 10. Co je EPREL?
  EPREL je evropská databáze produktů pro energetické značení, která byla zřízena za účelem poskytování důležitých informací o energetické účinnosti spotřebitelům. Jeho účelem je posílit činnosti dozoru nad trhem a vymáhání práva v EU. Je zákonným požadavkem, aby dodavatelé (výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci) výrobků, na něž se vztahují předpisy EU o energetických štítcích (např. Domácí spotřebiče), nahráli informace o svých výrobcích do databáze před uvedením těchto výrobků na trh v EU. Podle nového nařízení o označování pneumatik budou muset výrobci pneumatik také uvádět informace do databáze produktů před uvedením pneumatiky na trh EU od 1. května 2021.
 11. Poskytuje štítek pneumatiky všechny informace o výkonu pneumatiky?
  Štítek poskytuje informace o třech základních aspektech výkonu pneumatiky (palivová šetrnost, přilnavost za mokra a vnější hluk), které spotřebitelům pomáhají při informovaném výběru. Štítek však nezahrnuje všechny parametry související s celkovým výkonem pneumatiky. Pro srovnání, nezávislé průzkumy prováděné v automobilových časopisech pokrývají v průměru patnáct aspektů výkonu pneumatik, zatímco Goodyear analyzuje více než padesát kritérií, včetně odolnosti proti aquaplaningu, ovladatelnosti na suchu, brzdění na suchu, stability při vysokých rychlostecha mnoha dalších. Štítek proto nemůže nahradit testování kvality specializovanými laboratořemi nebo informacemi poskytnutými výrobci a jinými subjekty, které k hodnocení výkonu pneumatik používají širší škálu kritérií.

Správná pneumatiky pro vás

Výběr servisního partnera

Technologie a inovace